Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

JAPAN-THE STABILIZING FORCE OF WORLD ECONOMY BY PROFESSOR DR. ANTON CARAGEA MA, FINS, EDA

Just two years ago the key words about Japan where summarized in the expression: lost decades.

After 1990 Japan seems to be fallen in along period marked by stagnation and by natural disasters such as Kobe earthquake and more recent Fukushima tsunami.

On economic field the country that once towered over the region as an international symbol of economic growth in the sixties and seventies was struggling now with hipper-inflation, reduced economic competitiveness and the unfair competition of cheep and low quality products of China.

The man who succeeded in pulling up the country from tittering on the brink of the abyss: Shinzo Abe had managed also to enrich the economic vocabulary with a new term: abenomics (a strange mingling of his name-Abe and economics).

Japonia-Romania

Professor Dr. Anton Caragea MA, FINS, EDA and H.E. Ambassador of Japan-Keiji Yamamoto

What is abenomics?

 

The economic policy that allowed a new Japanese economic miracle to appear was created by a seasoned and sophisticated mixture of direct state investment in economy and indirect state buying of Japanese National Bank bonds, a move that allowed for the credit to be cheaper and more relaxed and for interest rates to decrease.

This infusion of capital was not planed as a sole engine for economic growth, but was planed to aid and support private investment as the key factor in economic development.

State sponsored investment is just an auxiliary, a support and confidence booster in economic growth and an ingredient to further increase private confidence in economy.

 

Another key element of the economic stimulus plan is offered by the increase in competitiveness of the Japanese products by means of financial support, including currency devaluation that is insuring that national products are cheaper and more attractive and by fiscally backing increases in competitiveness.

Finally, what is making Japanese prime minister plan different is the accent on fighting the inflation and keeping it under control.

 

As a golden rule, any stimulus package must bear the responsibility of an increase in inflation.

It is not the case with Japan, where abenomics is creating a serious anti-inflation package with controlling the spike in wages, strict taxation and export oriented growth, rather that stimulus of internal consumption.

 

All are specific measures, that are making abenomics a balanced experience, between growth and inflation, competitiveness and exports etc.

Finally, another trait of the abenomics that deserves our attention is the social management plan.

The pension system, social security and health systems are all regarded as pivots of the economic growth but also of national satisfaction. Proceeding by this path the Abe government is not falling down the easy road of electoral charity, as done in United States or Europe, but is opting for investing the economic surplus in indirect social expenses that are enriching life quality without inflation as a side effect.

A new inspired decision!

Shinzo_Abe

Shinzo Abe-Japan Prime Minister, who inspired an courageous economic reform-abenomics. 

 

Abenomics-an international model?

 

Once the first results of abenomics are becoming visible the plan enjoyed a star status many economists are predicting a role model for these economic policies, famous economic thinkers as Joseph Stiglitz, risking the prophecy that abenomics will be a successful blue print for world economy.

The general interest was also attracted by the elevation of economic situation at the level of national security agenda.

It is in this decision a message of seriousness and maximum attention, that Shinzo Abe government is portraying as a supplementary strong point of the Japanese economy in front of the national and international private investors.

 

The status of national economy becomes as such an element of national security and your investments are sure is the subliminal message that Japan is offering to the investment market as a new powerful arguments in his favour.

 

Undoubtedly, the news of the hay days of Japanese economy is a good news for world economy already deeply endangered by the collapse of Chinese economy.

The abenomics can be only used by the country which already has build a powerful economic apparatus with a developed industrial mechanism like European Union members states or American economy as we are confronted with an economic experience that is focused on refining the economic decisions in preventing inflation and insuring a healthy and stable economic development after the current world economic crisis.

 

As such the abenomics model must be understood and copied by the world economic powers in order to allow a solution to emerge out of this world economic crisis.

By this alone the abenomics can be the most valuable contribution that Japan is presenting in re-launching the world economy development and by extracting the world out of this auto-regenerating crisis.

Today, thanks to abenomics, Japan can rest assured, as his role model in world economic recovery is guaranteed.

August 26, 2013 Posted by | Diplomacy, Economy, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Politics | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

JAPONIA-FORTA STABILIZATOARE A ECONOMIEI MONDIALE DE PROFESOR DR.ANTON CARAGEA MA,FINS,EDA

În urmă cu doar doi ani, în întreaga Japonie, se vorbea despre deceniile pierdute ale Ţării Soarelui Răsare. După 1990, Japonia intrase într-o îndelungată perioadă de stagnare, marcată de dezastre naturale precum cutremurul de la Kobe sau cataclismul de la Fukushima.

Japonia-Romania

Profesor dr. Anton Caragea MA, FINS, EDA si E.S Ambasadorul Japoniei-Keiji Yamamoto

În plan economic ţara ce devenise simbolul internaţional al creşterii economice, în anii `60 şi `70 ai secolului trecut, se chinuia acum cu o inflaţie crescută, reducerea competitivităţii economice şi competiţia cu produsele ieftine şi de slabă calitate ale Chinei.

Cel care a reuşit să ridice ţara din marasm, Primul ministru-Shinzo Abe, a reuşit să introducă şi un nou cuvânt în dicţionarul economiei mondiale: abeconomia (un amestec intre economie şi Abe-numele premierului nipon).

Ce e abeconomia ?

Politica economică ce a permis ca miracolul japonez să renască este un dozaj savant de investiţii statale directe în economie şi de investiţii de stat indirecte, în titluri de valoare ale Băncii Japoniei, ceea ce permite relaxarea creditării şi scăderea dobânzilor.

Aceasta infuzie de capital nu este însă gândită să fie singurul motor al creşterii economice, ci este planificată să vină în întâmpinarea şi în sprijinul investiţiilor private, ele fiind adevărata cheie a combinaţiei de creştere economică.

Investiţia de stat este doar un auxiliar, un sprijin şi un accelerator de creştere economică şi un ingredient de creştere a încrederii investitorilor privaţi.

O altă dimensiune importantă a planului de creştere economică este dată de creşterea competitivităţii produselor japoneze prin măsuri financiare, incluzând devaluarea monedei naţionale, ceea ce face ca produsele japoneze să fie mai ieftine şi mai atractive şi prin sprijinirea fiscală a creşterii competitivităţii.

În final, ceea ce deosebeşte planul premierului Shinzo Abe de alte construcţii economice este accentul pus pe evitarea inflaţiei.

Orice plan de stimulare a creşterii economice trebuie să accepte şi o creştere a inflaţiei aceasta fiind o adevărată axiomă economică.

Nu e cazul Japoniei, unde abeconomia face dintr-un pachet serios anti-inflaţie o caracteristică aparte: ţinerea sub control a creşterii salarilor, impozitarea strictă şi accentul pus pe export în activitatea economică, în defavoarea pieţei interne, toate sunt măsuri specifice ce fac din abeconomie un echilibru fragil între creştere şi inflaţie, competitivitate şi export etc.

În final, o dimensiune marcantă a mesajului abeconomiei este atenţia acordată sectorului social.

Astfel sistemul de pensii, cel al asigurărilor de sănătate şi sistemul medical, devin piloni ai creşterii economice, dar şi ai satisfacţiei naţionale.

Astfel guvernul Abe nu cade  în capcana facilă  a creşterii veniturilor directe, al „pomenii electorale”, cum este cunoscută în SUA şi Europa, ci preferă să investească sumele obţinute  din creşterea economică în cheltuieli sociale indirecte, ce îmbunătăţesc calitatea vieţii fără aport inflaţionist.

O nouă mişcare inspirată !

Abeconomia: un model internaţional ?

Odată înregistrate primele succese majore ale planului primului ministru Shinzo Abe, abeconomia a devenit un model internaţional, economişti celebri precum Joseph Stiglitz, profeţiind că acest sistem va deveni un model internaţional de succes.

Shinzo_Abe

Shinzo Abe-Primul Ministru al Japoniei, autor al unui indraznet plan de reforma-abeconomia.

Ceea ce atrage şi mai mult atenţia generală este ridicarea situaţiei economiei la rangul de element al securităţii naţionale.

 Este acesta un  mesaj de seriozitate şi de atenţie maximă pe care guvernul Shinzo Abe îl aduce, ca un argument suplimentar, în faţa investitorilor privaţi, interni şi internaţionali.

 Starea economiei japoneze este o componentă a siguranţei naţionale, iar investiţiile voastre sunt sigure, acesta e mesajul subliminal cu care Japonia apare pe piaţa investiţiilor având un nou atuu puternic în favoarea sa.

Fără îndoială că vestea creşterii economiei japoneze este o ştire bună pentru economia mondială, îngrijorată de prăbuşirea economiei chineze.

 Sistemul abeconomic însă poate fi folosit doar de ţările cu un aparat economic puternic şi cu o industrie dezvoltată, precum satele Uniunii Europene sau maşina economică americană, pentru că ne aflăm în faţa unei experienţe economice ce se concentrează pe rafinarea deciziilor economice, prevenirea inflaţiei şi asigurarea unei creşteri economice sănătoase şi sustenabile într-o economie puternică ce a fost lovită de criză.

Ca atare modelul abeconomiei trebuie înţeles şi reprodus în activitatea economică a marilor puteri economice, pentru a permite o ieşire din criza economică actuală.

Astfel modelul abeconomic este poate cea mai importantă contribuţie pe care Japonia o poate aduce la reluarea creşterii economice mondiale şi la ieşirea din actualul model  de criza auto-repetitivă.

La întrebarea dacă poate deveni din nou Japonia forţa stablizatoare a economiei mondiale, putem răspunde cu siguranţă că datorită abeconomiei poziţia de model economic mondial pare cel puţin asigurată.

August 26, 2013 Posted by | Diplomacy, Economy, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Politics | , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIA POATE BENEFICIA DE AVANTUL ECONOMIEI JAPONEZE-DECLARA MIHAI PRUNDIANU-PRESEDINTELE CAMEREI DE COMERT ROMANIA-JAPONIA

1.Care este importanta Japoniei pentru Romania. Care sunt elementele care ne apropie si care sunt cele care ne despart ?

Mihai Prundianu-webs

Tara Soarelui Rasare ascunde nenumarate oportunitati pentru Romania, declara Mihai Prundianu-Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania-Japonia.

 

Între Japonia şi România există o relaţie de prietenie tradiţională. După Revoluţia din decembrie 1989, Japonia a sprijinit activ procesul de democratizare în România şi trecerea la o economie de piaţă, fiind foarte apreciată din acest motiv de către poporul român. După aderarea României la NATO şi UE, Japonia şi România au colaborat strâns în probleme regionale şi globale, ca parteneri importanţi care împărtăşesc aceleaşi valori fundamentale, cum ar fi democraţia sau drepturile omului. În anul 2009, s-au împlinit 50 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice dintre Japonia şi România. Cu această ocazie, s-a stabilit de comun acord că relaţiile bilaterale de prietenie să se dezvolte pe mai departe.

De asemenea Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai României, sprijinind masiv, cu asistenţă financiară şi tehnică, procesul de reforme din România. Au fost acordate împrumuturi pe perioade de 30-40 de ani pentru:

  • ·realizarea liniei de metrou Piaţa Victoriei – Otopeni, cu un credit în yeni echivalent cu circa 320 milioane euro (în curs de operaţionalizare, după semnarea, la 10 martie 2010, a Acordului de împrumut, cu ocazia vizitei oficiale de lucru a Preşedintelui României);

  • ·reabilitarea porţiunii de sud-vest din drumul naţional 6, în valoare de 80 milioane dolari;

  • ·modernizarea căii ferate Feteşti-Constanţa, în valoare de circa 220 milioane dolari;

  • ·reabilitarea Centralei termoelectrice Turceni (Grupurile 3, 4, 5 şi 6), în valoare de 280 milioane dolari;

  • ·construirea terminalului de containere în portul Constanţa Sud, printr-un credit în valoare de 120 milioane dolari.

Trebuie să punctez necesitatea impulsionării parteneriatului economic, aflat, în prezent, la un nivel mult sub posibilităţile celor două ţări. O barieră în calea dezvoltării cooperării economice bilaterale sunt diferenţele între cele două state din punct de vedere cultural, funcţional, social, economic şi politic.

Pentru inlaturarea acestor bariere se fac eforturi de catre ambele guverne. Un pas important fiind semnarea Declaraţiei comune privind Parteneriatul Reînnoit dintre România şi Japonia. Declaraţia semnata de Ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean si omologul sau nipon Fumio Kishida in februarie 2013 are în vedere adaptarea parteneriatului existent, semnat în 2002, la realităţile momentului, prin stabilirea unor noi teme şi proiecte de cooperare concretă în plan bilateral şi la nivel multilateral. Din perspectiva relaţiei bilaterale româno-nipone, cei doi demnitari au agreat dinamizarea dialogului politic, la nivel guvernamental şi parlamentar şi diversificarea componentei de cooperare în plan economic.

In aceeasi ordine de idei Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria Grapini, intentioneaza sa infiinteze un Birou de Turism la Tokyo, care sa promoveze produsele turistice romanesti si sa atraga investitori in domeniu,avand in vedere interesul manifestat de turistii japonezi pentru Romania.

De asemenea CCIRJ saluta decizia adoptată de Guvernul nipon la sfârşitul anului 2012 de prelungire cu trei ani a programului Visa Waiver, prin care cetăţenii români pot călători în scop turistic în Japonia fără viză. 

 

 

2. Care sunt principalele reusite ale Camerei de Comert si Industrie Romania-Japonia ?

 

CCIRJ, prin strategia sa, şi-a propus să devină un liant în consolidarea şi promovarea activităţilor bilaterale. Astfel mentionam implicarea CCIRJ in realizarea liniei de metrou Piaţa Victoriei – Otopeni, in baza unui credit japonez echivalent a circa 320 milioane euro, prin intermedierea dialogului intre Consortiul japonez Padeco – Oriental Consultants responsabil cu realizarea, pregatirea, proiectarea si supervizarea lucrarilor aferente acestui proiect si autoritatiile romane.De asemenea CCIRJ a sprijinit consorţiul de firme japoneze MITSUI in realizarea unui studiu privind oportunităţile de investiţii ale autorităţilor japoneze în proiectele de infrastructură de cale ferată din România, implicit in promovarea / implementarea proiectului de mare viteză în România.

In calitatea sa de ONG de utilitate publica CCIRJ a dezvoltat proiecte europene menite sa reduca disparitatiile economice si sociale dintre cele doua state. Astfel mentionez participarea CCIRJ la Programul Generat de Ministerul Mediului pentru selectia administratorilor ariilor naturale protejate NATURA 2000, obtinand administrarea Ariei Nordul Gorjului de Vest.


Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in reteaua ecologica europeana Natura 2000 a numit in calitate de administrator a Nordului Gorjului de Vest  – “Camera de Comert si Industrie Romania-Japonia”.Situl Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest se intinde pe o suprafata de 87.321 de hectare iar bugetul proiectului se ridica la aprox. 10 mil. de euro.

 

In alta ordine de idei ne dorim să familiarizăm investitorul român cu mediul nipon, cu practicile sociale şi de afaceri japoneze, cu toate normele şi mecanismele “protective” impuse de piaţa niponă şi, în acelaşi timp, să promovăm valorile naţionale si produsele romanesti în Japonia prin initiative care vizeaza misiuni economice si facilitarea patrunderii pe piata nipona a companiilor de top romanesti.

Experienţa noastră în relaţiile cu Japonia ne-a făcut să înţelegem importanţa abordării culturale în dezvoltarea relaţiilor bilaterale. De aceea, în agenda CCIRJ s-au aflat si se afla pe lângă activităţi economice specifice, şi o serie de evenimente menite să aducă în prim plan cultura niponă şi română, şi, de ce nu, să le îmbinăm într-un mod cât mai plăcut şi atractiv.

3. Cum putem beneficia de noul avant al economiei japoneze, cum putem atrage noi investitori ?

 

Evenimentele tragice din 2011 au plasat Japonia în prim plan la nivel internaţional.

Abordarea internaţională a Japoniei a atins, astfel, şi dimenisunea umană şi socială, fapt ce a intensificat continuarea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale. CCIRJ a venit în sprijinul Japoniei printr-un concert umanitar de strângere de fonduri “Dăruieşte Speranţa”, pentru populaţia afectată de dezastru. Este uimitor cum au reuşit să se mobilizeze şi să depăşească efectele catastrofei, stabilizandu-si economia si devenind un exemplu pentru întregul mapamond, nu doar pentru noi.

Japonia şi-a făcut realmente simţită prezenţa în perimetrul României, valoarea capitalului nipon investit în România depăşind 350 milioane de dolari. În  2012, existau 19 companii japoneze (24 de fabrici în total) care au investit în România. Conform ultimelor statistici ale Ministerului Finanţelor din Japonia, principalele domenii de investiţii sunt industria auto (TAKATA-PETRI , “Yazaki” România, “Calsonic Kansei”, “Fujikura Automotive” România ), tutun (JTI), medicamente (“Terapia” – având baza de cercetare în România).In ceea ce priveste prezenta romaneasca in Japonia nivelul investiţiilor a crescut treptat, însă nu atinge cotele pe care ni le-am dori. Nivelul resurselor exportabile este unul foarte ridicat, însă strategia de a pătrunde pe piaţa niponă nu este una bine pusă la punct. Japonia are o economie ultrareglementată şi, cum am mai spus, normele şi mecanismele impuse de piaţa niponă trebuie sa le invatam. Cel care are resursele necesare de a dezvolta cooperari economice bilaterale trebuie să fie, în primul rând, receptiv la nevoile japonezilor.

Este un factor extrem de important pentru a reuşi. Vă dau un exemplu concret: nu poţi exporta palincă românească, fiind binecunoscut faptul că ei nu consumă băuturi alcoolice foarte tari sau nu ne putem duce cu mobilier de dimenisuni mari, cum suntem obişnuiţi, într-o ţară unde locuinţele sunt extrem de restrânse şi spaţiul este mai mult decât limitat şi foarte bine organizat.

Exportatorul român trebuie să prezinte imaginea unei companii sigure şi de bază, competitivă, decisă, capabilă de inovaţie şi de atingerea unei calităţi superioare, ireproşabilă, pentru a răspunde prompt şi cu profesionalism la toate solicitările mediului de afaceri japonez. Cu toate acestea, avem domenii care şi-au făcut simţită prezenţa pe piaţa niponă cu succes: îmbrăcăminte şi accesorii, materii prime, lemn, produse chimice, medicamente, produse cosmetice, vinuri, IT.

In primul rand consider ca pentru a atrage noi investitori japonezi si totodata pentru a creste prezenta romaneasca pe piata nipona este absolut nevoie de construirea unui brand de tara atractiv, de promovarea intensa a valorilor  romanesti in Tara Soarelui Rasare, astfel familiarizand poporul nipon cu Romania si crescand increderea in tara.

 M.Prundianu-webs

Mihai Prundianu-Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania-Japonia: un entuziast partizan al cooperarii bilaterale.

 

4. Care este mesajul dvs. pentru guvernantii romani si pentru partenerii japonezi ? Ce trebuie sa faca cele doua parti pentru a impulsiona cooperarea bilaterala?

 

In primul rand doresc sa imi exprim aprecierea pentru toate demersurile facute pana in prezent atat de autoritatiile romane cat si de cele nipone pentru impulsionarea si dezvoltarea relatiilor bilaterale. Cred cu tarie ca ne aflam pe un drum benefic si ascendend care va conduce la intensificarea continua a cooperari economice si culturale intre cele doua state.

 

O importanta majora pentru cooperarea bilaterala o are impulsionarea negocierilor privind Acordul Cadru de Cooperare şi Acordul de Liber Schimb intre UE si Japonia care va contribui substantial la inlaturarea  barierele vamale si non-tarifare asupra bunurilor si serviciilor, si la intensificarea investitiilor bilaterale in toate sectoarele de activitate.

De asemenea doresc sa subliniez importanta cunoasterii si intelegerii reciproce intre natiuni ca baza a dezvoltarii schimburilor intre cele doua state. Consider cultura un liant care uneste oameni, popoare, natiuni iar Romania se poate apropia si castiga increderea Japoniei prin promovarea intensa a valorilor autentice, prin diseminarea reperelor culturale proprii, care au consistenta si care se bucura de o larga recunoastere, astfel sustin utilizarea culturii ca instrument de dezvoltare a dialogului si relatiilor bilaterale.

August 26, 2013 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomatie, Eastern Europe, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Mass media, News, Politica externa a Romaniei, Relatii Internationale, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Tourism, Turism, Universitati | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment