Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA

PROFESOR DR. ANTON CARAGEA DEVINE NOUL AMBASADOR GLOBAL AL TURISMULUI

Profesor Dr. Anton Caragea a acceptat sarcina de Ambasador Global pentru Regatul Cambodgiei si isi va incepe activitatile de promovare cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului din 27 septembrie 2016.

PRIM MINISTRU HUN SEN SI AMBASADOR ANTON CARAGEA

Profesor Dr. Anton Caragea este noul Ambasador al Regatului Cambodgiei in plan international (impreuna cu E.S. Academician Hun SEN, Primul Ministru al Regatului Cambdgiei, in dreapta imaginii Decretul regal de numire a noului Ambasador-Prof.Dr. Anton Caragea).

In data de 15 iulie 2016, Guvernul  Majestatii sale, Regele Cambodgiei Norodom Sihamoni a anuntat ca in virtutea prerogativelor sale constitutionale a aprobat numirea Excelentei Sale Prof. Dr.Anton Caragea drept primul ambasador global al Regatului pentru promovarea culturala si turistica, cu toate drepturile, prerogativele si obligatiile conferite de titlul de Ambasador.

ROYL DECREE-PRESIDENT ANTON CARAGEANumirea vine in cuvenita recunoastere a activitatilor de promovare culturala si turistica la nivel mondial, desfasurate cu onoare si succes de catre Prof.Dr. Anton Caragea.

In data de 30 august 2016, Excelenta Sa Prof. Dr. Anton Caragea a anuntat ca accepta sarcina de a reprezenta Regatul Cambodgiei in plan international.

Regatul Cambodgiei reprezinta un exemplu in plan universal privind protectia culturala a unui patrimoniu vital pentru umanitate: mostenirea imperiului khmer.

  

Din punct de vedere al importantei si semnificatiei patrimoniului istoric, Cambodgia face parte dintr-un cerc restrans, ce cuprinde, in jur de 10 natiuni in plan universal, in baza criteriului importantei culturale.

Cambodgia beneficiaza insa si de un patrimoniu natural de invidiat, ce vine in completarea mandatului meu, inceput in 2008, de Ambasador al Ariilor Naturale Protejate si a Parcurilor Nationale, astfel incat cele doua actiuni pot fi desfasurate in paralel, a anuntat Prof. Dr. Anton Caragea.

AMBASADOR ANTON CARAGEA-CAMBODIA

Printre primele actiuni ale noului Ambasador se numara: derularea unei campanii in plan universal de prezentare a comorilor culturale si a potentialului istoric al Cambodgiei, impulsionarea legaturilor economice, turistice si culturale dintre Romania si Regatul Cambodgiei si impulsionarea unui program de investitii ecologice si de dezvoltare sustenabila in ferme de orez si matase din Cambodgia.

PROFESSOR DR. ANTON CARAGEA PROCLAIMED NEW GLOBAL AMBASSADOR FOR TOURISM

 

Professor Dr. Anton Caragea had agreed to accept the role of Global Ambassador for Kingdom of Cambodia and will start the activities on the occasion of WORLD TOURISM DAY on 27 September 2016.

PRIM MINISTRU HUN SEN SI AMBASADOR ANTON CARAGEA

Professor Dr. Anton Caragea receives the official appointment letter from H.E. Academician HUN SEN, Prime Minister of Kingdom of Cambodia (to the left of the image, the Credential`s letter of the Kingdom Global Ambassador-Professor Dr. Anton Caragea). 

On July 15th 2016, the Royal Government of His Majesty King Norodom Sihamoni of Cambodia had proclaimed that on: the virtue of his constitutional prerogatives had approved the appointment of His Excellency Professor Dr. Anton Caragea as Kingdom first global ambassador.

ROYL DECREE-PRESIDENT ANTON CARAGEAThe role of the Ambassador office will be to contribute to promoting cultural and tourism profile of the Kingdom, with all the rights, prerogatives and obligations conferred upon the role of Ambassador.

The appointment come in well deserved recognition of the cultural and tourism world level promotion activities implemented with outstanding success by H.E. Professor Dr. Anton Caragea.

On August 30, 2016 , Professor Dr. Anton Caragea had announced that he accepted the task to internationally represent the Kingdom of Cambodia.

The Kingdom of Cambodia represents a world example for cultural protection of a patrimony vital for humanity: the heritage of Khmer Empire.

On the point of view of importance and significance of historical patrimony Cambodia is part of a very selective circle that encompass no more than 10 nations on world level from the point of view of cultural significance.

Cambodia is also benefiting from an impressive natural patrimony, that come as a completion of my mandate, started in 2008, as World Ambassador for World Protected Areas and National Parks, so the two actions can be competed together, stated Professor Dr. Anton Caragea.

AMBASADOR ANTON CARAGEA-CAMBODIA

Amongst the first actions toping the agenda of the new Ambassador we can highlight: the launch a world-wide campaign to promote the paragon role of Cambodia`s cultural and historical heritage, giving a new impetus of economic, tourism and cultural connections between Romania and the Kingdom of Cambodia and carving a program of cultural and ecological investments in sustainable agricultural projects in silk and rice farms in Cambodia.

9 Comments

 1. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by ROMANIA HOSTS WORLD TOURISM DAY CELEBRATIONS FOR 2016 « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | October 10, 2016

 2. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by ROMANIA GAZDUIESTE MANIFESTARILE PENTRU ZIUA MONDIALA A TURISMULUI 2016 « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | October 10, 2016

 3. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by CEREMONIA DE INAUGURARE A TARGULUI DE TURISM AL ROMANIEI 2016 « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | November 21, 2016

 4. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by THE OPENING CEREMONY FOR 2016 ROMANIAN TOURISM FAIR « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | November 21, 2016

 5. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by CEREMONIA PUBLICA DE SEMNARE A SCRISORII ONU PENTRU EDUCATIE SI DREPTURILE OMULUI « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | July 16, 2017

 6. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by PUBLIC CEREMONY FOR SIGNING THE UN LETTER FOR EDUCATION AND HUMAN RIGHTS « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | July 16, 2017

 7. […] AMBASADOR DR. ANTON CARAGEA/AMBASSADOR DR. ANTON CARAGEA […]

  Pingback by PROGRAMUL AMBASADORILOR MONDIALI PENTRU TURISM SI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILA VA CONTINUA SI IN 2018 « Centrul Diplomatic/Diplomatic Center | November 9, 2017


%d bloggers like this: