Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

CEA MAI BUNA UNIVERSITATE DIN EUROPA -BRATISLAVA SCHOOL OF LAW

Cea mai bună universitate din Europa  fost declarată  Bratislava School of Law.

În data de 12 mai 2010 în cadrul Saptamânii Culturii Europene ce a avut loc la Bruxelles sub egida Consiliului European pentru Relaţii Internaţionale  (E.U.C.I.R )   a avut loc si reuniunea experţilor în educaţie , membri ai E.U.C.I.R. Cu acestă ocazie Comitetul a acordat PREMIUL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE pentru anul 2010.

În acest an câştigătorul râvnitului trofeu dedicat celei mai bune universităţi europene a fost Universitatea de Drept din Bratislava ( Bratislava School of Law ). Bratislava School of Law este una din cele mai importante instituţii educaţionale din centrul Europei oferind cursuri din domeniul drept, mass-media, informatică, economie, relaţii internaţionale. Cu un renume bine stabilit, cu o ofertă educaţională vastă, cu un număr important de contracte de cercetare ce o situează între primele universităţi europene Bratislava School of Law a primit rapid recunoaşterea europeană.

Totodată în şedinţa din 12 mai 2010 Comitetul Educaţional a hotărât ca profesorul Anton Caragea să conducă o delegaţie de experţi în educaţie pentru a înmâna prestigiosul premiu de EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE către Bratislava School of Law .

În perioada 20-23 mai o delegaţie europeană condusă de profesorul Anton Caragea a efectuat o vizită la Bratislava având o serie de întâlniri cu oficiali din domeniul educaţiei, cu fostul prim ministru al Slovaciei dr. Jan Carnogurski si cu rectorul Scolii de Dreptdin Bratislava dr. Jan Svak si cu profesori si studentii acestei prestigioase instituţii de invăţământ.        

Cu această ocazie s-a discutat şi posibilitatea realizării de studii de masterat , studii post-universitare şi de doctorat în co-tutelă cu Institutul de Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică cu recunoaştere la nivelul Uniunii Europene .

Vizita a confirmat din nou prestigiul educaţional al României şi rezultatele deosebite ale sistemului educaţional slovac.        

May 25, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Tourism, Travel, Universitati, Universities | , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ORIENT COMES TO ROMANIA- THE EXHIBITION OF THE YEAR

The Oriental Exhibition comes to Romania.

In the month of June 2010 Romania will host the prestigious Oriental exhibition in Bucharest.

 The Oriental Exhibition is dedicated in offering a firsthand impression to the viewers of how life in the orient society really is. The aim of the Orient Exhibition is to create an oriental environment in which the visitor could understand how an oriental house is build, what are the ornaments and the practical furniture used, how is made possible the presence of sacred space and tradition in the normal environment of life and working.

 

In a way the Oriental exhibition is offering a practical gate for curious and visitors and even experts alike in better understanding how life, climate, food , education and religion are forging the everyday life of the people of the east. The British organizer of the exhibition have told us that the main agenda of the Exhibition is to offer a bridge between oriental culture and understanding of life and European concept of living and understanding housing .

This year finally the prestigious Orient Exhibition comes to Romania at the invitation of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania and under the attractive title: THE ORIENT COMES TO BUCHAREST. The prestigious exhibition is regarded in all of Europe as an important way for countries from the Orient to present their tradition, there culinary expertise, their art and to open to the viewers of the exhibition a gate for their world. As usually the most prestigious and important embassy accredited to Bucharest will be invited to take part in the show and to present their spectacular tradition to Romanian public and to fulfill their role of ambassadors of culture and tradition.

Professor Anton Caragea declared to the press that bringing Orient to Romania Exhibition in Bucharest is one of the most important cultural events of the diplomatic life and the agreement of the organizer to dispatch the precious collection of the ORIENT EXHIBITION to Romania proves that Romania is an important and vibrant country open to foreign cultures and experiences .

May 23, 2010 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, Politics, Religion, Romanian economy, Saints life, Syria, Tourism, Travel, United Arab Emirates | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ORIENTUL VINE IN ROMANIA – EXPOZITIA DE ARTA A ANULUI

Luna iunie 2010 va rămâne sub semnul unei deosebite împliniri culturale prin derularea Expoziţiei ORIENTUL VINE LA BUCUREŞTI .

 Expoziţia de artă orientală este, potrivit organizatorilor,  dedicată reconstituirii unor fragmente de viaţă orientală . Principalul scop al Expoziţiei ORIENTUL VINE LA BUCUREŞTI este de a recrea in capitala României mediul tipic oriental, în care vizitatorul poate înţelege cum este construită o casă orientală , care sunt ornamentele, mobilierul şi toate micile plăceri ale vieţii fără de care Orientul nu poate fi înţeles. Totodată expoziţia va revela prezenţa specific orientală a sacrului şi a tradiţiei în în perimetrul cotidian al vieţii si al muncii.

Intr-un fel Expoziţia de Artă Orientală va oferi o adevărată poartă pentru vizitatori, curioşi şi experţi deopotrivă spre a intra într-o lume fascinantă prin care vor putea înţelege cum factori precum clima, hrana, educaţia şi religia alcătuiesc viaţa de fiecare zi a lumii orientale. Organizatorii britanici ai expoziţiei ne-au declarat ca principalul obiectiv al expoziţiei este de a fi o punte către cultura orientală şi pentru înţelegerea conceptului de viaţă şi casă orientală de către europeni.

În acest an , după deosebite eforturi Expoziţia de Artă Orientală vine în România la invitaţia Institutului de Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică sub titlul atractiv: ORIENTUL VINE ÎN ROMÂNIA . Prestigioasa expoziţie este privită în întreaga Europă ca un important mijloc prin care ţările din Orient îşi pot prezenta tradiţiile, experienţa şi magia culinară şi totodată comorile de artă ce se transformă în faţa vizitatorilor într-o poartă spre întreaga lume.

Ca întotdeauna cele mai prestigioase şi importante ambasade acreditate la Bucureşti vor fi invitate să i-a parte la acest spectacol de tradiţie şi artă spre a-şi putea prezenta tradiţiile şi arta în faţa publicului din România îndeplinindu-şi astfel îndatorirea de ambasadori ai culturii şi tradiţiei.

 Profesorul Anton Caragea a declarat ca aducerea în România a Expoziţiei de Artă Orientală este unul din cele mai importante evenimente culturale ale vieţii diplomatice şi acordul organizatorilor de a-şi trimite preţioasele colecţii ale expoziţiei ORIENTUL VINE ÎN ROMÂNIA sunt o dovadă că România este o ţară importantă şi deschisă către experienţele şi civilizaţiile orientale.  

                                         

May 23, 2010 Posted by | African affairs, Al Quds, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, Politics, Religion, Romanian economy, Saints life, Syria, Tourism, Travel, United Arab Emirates, United States, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OMAN UNIVERSITIES RANKED THE LAST IN WORLD TOP OF UNIVERSITIES

THE WORST UNIVERSITIES IN THE WORLD 

In the 2010 World Top of Universities presented at the European Council in Brussels the Universities of Sultanate of Oman ranked as the world worst universities.Among the factors that lead to these qualifications, that put Oman even below countries like Afghanistan and Iraq the report present:

–         The chronicle lack of founding in the Oman Universities

–         The lack of credible international affiliation

–         The lack of presence of Omani professors in international conferences, international organization for education

–         The poor intellectual and research quality of  Omani Universities , in the last 10 years not one Oman University did not received an international award, international prize or international recognition for their activities

–         The lack of international connections between the academic environment of Oman Universities and the international academic medium

All this factors transformed Oman University System in the world`s most underdeveloped and isolated system producing only diplomas not competencies or personalities for the future. The report stress that Omani diploma must remained unrecognized in European Union unless a severe and selective exam is imposed on the beneficiary of the Omani educational system.

May 8, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, Tourism, Travel, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SYRIA MAINTAINS SECURITY AND STABILITY IN THE MIDDLE EAST

 

SYRIA , THE ONLY FUNCTIONAL DEMOCRACY IN THE MIDDLE EAST, ASKS US TO SUPPORT PEACE NOT ISRAEL

Syrian Foreign Minister Walid al-Moallem

Foreign Minister Walid al-Moallem said on Saturday that “While the world has recognized the constructive role carried out by Syria under the leadership of President Bashar al-Assad to maintain security and stability of the region, the public opinion still remembers the American fabricated campaign before the war on Iraq.

It seems that the current American Administration is trying to repeat the same scenario.” Minister al-Moallem was answering a question by the Syrian Arab News Agency (SANA) on recent statements by US Secretary of State Hillary Clinton at a meeting of the American Zionist lobby.

“We warn the United States of adopting the Israeli false allegations and confirm that what actually destabilizes the region is the US excessive supply of all sophisticated weapons to Israel and its going along with Israeli government’s false allegations at our expense,” al-Moallem added.

In a speech at the American Zionist lobby in Washington and in the presence of Israeli war minister Ehud Barak, Clinton had adopted Israel’s allegations that Scud missiles were delivered through Syria to Hezbollah in Lebanon, reiterating the depth of the alliance between the United States and Israel and that Washington will always support Israel

May 2, 2010 Posted by | Al Quds, Bertrand Russell Tribunal, Blackseanews Agency, Diplomacy, Ecology, Economy, Foreign policy, History, Ierusalim - Al Quds, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Palestine, Politics, Religion, Syria, United Nations Global Compact, United States, War Crimes | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment