Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

MEDIEREA IN PERICOL

Zece ani de progrese în domeniul medierii, în pericol

Sigla Consiliul de Mediere

Joi, 20 iunie 2013, Comisia Juridică de Disciplină şi Imunităţi din Camera Deputaţilor, Cameră Decizională, a avizat propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. 90/2012, care modifică şi completează Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, printr-un amendament ce prevede că notarii şi avocaţii dobândesc, fără nici o formalitate (adică fără pregătire de specialitate în managementul conflictelor, comunicare, tehnici de negociere şi în teoria şi practica medierii şi fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege), atribuţii specifice profesiei de mediator.

Amendamentul încalcă prevederile Directivei 52/2008/CE a Parlamentului European, care arată că poate deveni mediator orice persoană, indiferent de profesie, obligând în acest sens statele membre să asigure o formare iniţială şi continuă a mediatorilor, pentru a putea desfăşura o mediere eficientă, imparţială şi competentă faţă de părţi. Totodată, amendamentul creează o discriminare inadmisibilă, atât raportat la celelalte profesii juridice, cât şi la profesiile nonjuridice, ceea ce conduce, în mod direct, la o gravă inechitate. Dar, înainte de toate, amendamentul riscă să compromită însuşi actul de mediere, aducând astfel un grav prejudiciu cetăţenilor, deoarece nici avocaţii şi nici notarii nu au, prin formarea lor profesională, cunoştinţele şi abilităţile necesare conducerii profesioniste a procedurii de mediere, în absenţa unei pregătiri de specialitate cerute prin actele normative în vigoare.

Consiliul de Mediere, singurul organism de reglementare şi control în domeniul medierii, semnalează gravitatea acestui demers legislativ, care creează privilegii pentru două categorii profesionale – avocaţii şi notarii care au o vechime de cinci ani de la data definitivatului. Trebuie sublinat faptul că acest demers legislativ nu a fost adus la cunoştinţa persoanelor interesate şi nici Consiliului de Mediere, care nu a avut posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. Camera Deputaţilor nu şi-a respectat obligaţia Constituţională de a informa cetăţenii despre această modificare legislativă.

Menţionăm ca Ministerul Justiţiei s-a opus adoptării acestei modificări legislative în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor şi faptul că punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii este fără echivoc în susţinerea ideii că profesia de mediator este o profesie nonjuridică.

Adoptarea unor astfel de prevederi legislative ar conduce în plan internaţional la reacţii negative în ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu doi ani, România era monitorizată în implementarea medierii, pentru a se asigura creşterea calităţii actului de justiţie, ca urmare a degrevării sistemului judiciar de cauzele soluţionate prin mediere.

Consiliul de Mediere vă invită la o conferinţă de presă pe această temă, duminică, 30 iunie 2013, la ora 11.00, la sediul din Piaţa Sfântul Ştefan, nr. 7, Sector 2, Bucureşti.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi agenţia de relaţii publice ARENA Communications (persoană de contact 
Cecilia Caragea), la numerele de telefon: 021.224.70.24, 0720.03.10.27 sau la adresa de e-mail: office@arenacommunications.ro, www.arenacommunications.ro.

Va rugăm să confirmaţi participarea la conferinţa de presă la datele de contact de mai sus.

June 30, 2013 Posted by | Diplomatie, Educatie, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Mass media, News, Piata imobiliara | , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIA-SAUDI ARABIA FRIENDLY DIALOGUE

On 10 June, 2013 a friendly and cooperation meeting between Prof. Dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation and H.E. Abdulrahman Al Rassi, Ambassador of Kingdom of Saudi Arabia had taken place.

Saudi Arabia-webs

Prof. Dr. Anton Caragea expressed his amicable fillings and friendly interest towards the recent evolution`s in Kingdom of Saudi Arabia. The Kingdom is playing an instrumental role in promoting cultural and economic development in the Middle East area. Also Romania is witnessing with sympathy and interest the latest evolution from Saudi Arabia, including the government measures for consolidating the economic development and creating a diversified economy and the decision to foster social inclusion and cultural development in the Kingdom.

Romania is and it will always be ready to build a special and stable relation with the Kingdom of Saudi Arabia, a relation based on the community of interests in the economic, politic and cultural areas, concluded Professor Dr. Anton Caragea.

H.E. Ambassador Abdulrahman Al Rassi had express his appreciation for the encouragements received and for the amicable atmosphere registered amongst Romanian people towards the culture and civilization of Saudi Arabia.

Between the two nations there is an ample desire for information and cooperation and to amplify the bilateral relation stated Ambassador Abdulrahman Al Rassi.

On this solid foundation we can consider an extension of the cultural dimension of bilateral relation and in building new bridges of dialogue between Romania and Kingdom of Saudi Arabia.

The parties had appreciated that between Romanian and Kingdom of Saudi Arabia there are large area of common interests, designed to forge a good understanding between the two nations.

An increase in the presence of Kingdom of Saudi Arabia related news  in Romanian mass media and informational market and a better reflection of his specific culture to Romanian public and the presence of an academic message of support where also tabled at the meeting.

The dialogue had continued on concrete aspects and analyses of economic, political and cultural bilateral relations and on ways of fostering this dialogue on to the future.

The discussion led the foundations for continuing the dialogue and fostering the relations between Romania and Kingdom of Saudi Arabia.

June 12, 2013 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Foreign policy, G20 Summit, History, Ierusalim - Al Quds, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Mass media, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Religion, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, UNESCO Heritage List, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , | Leave a comment

DIALOG PRIETENESC ROMANIA-ARABIA SAUDITA

In data de 10 iunie 2013 a avut loc o intrevedere amicala si de cooperare  intre Prof. Dr. Anton Caragea, Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica  si Excelenta Sa  Abdulrahman Al Rassi – Ambasador al Regatului Arabiei Saudite in Romania.

Saudi Arabia-webs

Prof. Dr. Anton Caragea si-a exprimat aprecierea pentru rolul de promotor economic si cultural pe care Regatul Arabiei Saudite il joaca in zona Orientului Mijlociu si a subliniat interesul cu care Romania urmareste toate evolutiile din zona Arabiei Saudite, incluzand masurile de consolidare si diversificare a dezvoltarii economice,  precum si masurile de dezvoltare sociala si culturala luate de guvern in ultima perioada de timp.

Romania a fost si va fi gata pentru o relatie stabila si speciala cu Regatul Arabiei Saudite, o relatie deopotriva economica, politica si culturala, bazata de comunitatea de vederi a celor doua popoare a conchis Prof.Dr.Anton Caragea.

Excelenta Sa Ambasador Abdulrahman Al Rassi, a multumit pentru incurajarile primite si pentru deschiderea clar afirmata a poporului roman fata de cultura si civilizatia regatului Arabeiei Saudite. Intre cele doua natiuni exista o dorinta reciproca de cunoastere si cooperare, de deschidere si amplificare a relatiei bilaterale, a apreciat Abdulrahman Al Rassi. Pe aceasta baza se poate gandi dezvoltarea relatiilor culturale si construirea de noi punti de dialog intre Romania si Regatul Arabiei Saudite.

Partile au apreciat ca intre Romania si Regatul Arabiei Saudite exista o larga arie de interese comune, menite a garanta o buna intelegere intre doua tari, iar acum exista momentul propice, politic si uman pentru reluarea dialogului si dezvoltarea lui.

O prezenta mai mare a Regatul Arabiei Saudite in presa, in stiri si reflectarea amplei culturi locale si prezentarea ei publicului romanesc precum si oferirea unui mesaj de sustinere academica au fost apreciate ca pasi concreti in viitor.

Discutia a continuat pe teme concrete, de analiza a relatiilor economice, politice si culturale intre cele doua tari si a metodelor practice de dezvoltare a acestora in viitor.

Dialogul de succes promite relansarea unei directii de actiune diplomatica a Romaniei spre zona Regatul Arabiei Saudite.

June 12, 2013 Posted by | Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Diplomacy, Diplomatie, Eastern Europe, Economia Romaniei, Educatie, Ierusalim - Al Quds, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Islam, Mass media, News, Orient, Oriental Art, Piata imobiliara, Politica externa a Romaniei, Relatii Internationale, Tourism, Turism, UNESCO Heritage List, Universitati | , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIAN-BRAZIL DIALOGUE

On 31 May, 2013 a friendly meeting between Prof. Dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation and H.E. Raymundo Magno, Ambassador of Federal Republic of Brazil had taken place.

Brazil-ECTT webs

Prof.Dr. Anton Caragea express his assessment that Brazil could be an important economic and political partner for dialogue between Romania in South America region and highlighted also the marking of 85 years of  bilateral diplomatic relations as an important moments in bilateral diplomatic calendar, stated Professor Dr. Anton Caragea.

The Romania- Brazil relationship has the ability to become an example of building an economic and cultural exchange area between Romania and South America region.

Now it is an auspicious moment for reconstructing and rebuilding this framework of dialogue and friendship between Romania and Brazil stated Professor Dr. Anton Caragea, as the level of bilateral expectations is greater and the political and economic will for this favorable expansion of activities is clearly marked.

H.E. Ambassador Raymundo Magno had expressed his appreciation for the encouragement`s offered by Prof.Dr.Anton Caragea and had stated that the vision of a economic, politic and cultural special relationship between Romanian and Brazil is a common shared vision.

The dialogue had continued on concrete proposals of economic, political and cultural bilateral relations and on ways of fostering this dialogue on to the future.

The main topics had concentrated on increasing the bilateral trade volume, promoting economic investments, developing the legal framework for economic activities and expanding tourist liaisons and fully exploiting Brazil special tourist potential, re-launching the cultural exchanges and preparing events for marking 85 anniversary of bilateral diplomatic relations.

The dialogue had concluded in an open and amicable atmosphere.

June 12, 2013 Posted by | Foreign policy | , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

DIALOG ROMANIA-BRAZILIA

In data de 31 mai 2013 a avut loc o intrevedere amicala intre Prof.Dr.Anton Caragea, Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica  si Raymundo Magno, Ambasadorul Republicii Federale a Braziliei in Romania.

Brazil-ECTT webs

Prof.Dr.Anton Caragea a prezentat o analiza a relatiei bilaterale,  apreciind ca Brazilia poate fi un important partener economic si politic pentru Romania in America Latina si ca preparativele pentru marcarea a 85 de ani de relatii diplomatice bilaterale se constituie in momente importante in calendarul bilateral, a apreciat Prof.Dr.Anton Caragea.

Relatia intre Romania si Brazilia are posibilitatea de a fi un exemplu, pentru construirea unei zone de schimburi culturale si economice intre Romania si zona Americii de Sud.

Exista acum momentul propice pentru reluarea dialogului bilateral si ridicarea lui la nivelul asteptarilor celor doua popoare, a apreciat prof.dr.Anton Caragea, deoarece exista atat vointa politica bilaterala cat si cadrul economic si legislativ necesar acestei dezvoltari.

Excelenta Sa Raymundo Magno a apreciat incurajarile venite din partea Prof.Dr.Anton Caragea  si a apreciat ca viziunea din partea braziliana este similara : Romania trebuie sa isi preia economic, cultural si politic locul privilegiat in relatia cu Brazilia.

Dialogul a continuat pe teme concrete, de analiza a relatiilor economice, politice si culturale dintre cele doua tari si a metodelor practice de dezvoltare a acestora in viitor.

Principalele teme au vizat dezvoltarea cooperarii turistice bilaterale, cresterea volumului schimburilor economice si a investitiilor reciproce si constituirea unui cadru formal de incurajare a cooperarii economice, mai buna exploatare a potentialului turistic brazilian, relansarea schimburilor culturale bilaterale si marcarea in mod festiv a celor 85 de ani de relatii diplomatice bilaterale.

Dialogul s-a desfasurat intr-o atmosfera deschisa si prietenesca.

June 12, 2013 Posted by | Foreign policy | , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM SPECIAL EDITION DEDICATED TO LAOS IS UNVEILED

On 1 June, 2013 at the headquarters of European Council on Tourism and Trade the latest issue of European Journal of Tourism has being unveiled.

The 8th edition of the European Journal of Tourism is dedicated to LAOS-WORLD BEST TOURIST DESTINATION for 2013.

Laos has being unanimously elected as WORLD BEST TOURIST DESTINATION in 2013 for his fabulous historic and civilization legacy and for his outstanding track record for safety of tourism and for ethical and green tourism.

Benefiting the legacy of Kingdoms of Lan Xang, Luang Prabang, Champasak etc Laos is rich in temples , palaces and historical places that is quasi unique in the world. Also the rich Buddhist heritage is creating the favorable spot for religious and cultural oriented travel.

 The latest issue of European journal of Tourism is presenting in extenso the debates hold on the award, the list of competing countries and   the long list of reasons for awarding WORLD BEST TOURIST DESTINATION AWARD to Laos.

Other high-profile articles are dedicated to: the ceremonies held in Vientiane for WORLD BEST TOURIST DESTINATION AWARD and to the election as member of European Tourism Academy of Minister of Culture, Information and Tourism of Lao PDR, Bosengkham Vongdara.

Special highlights of the eight number of European Journal of Tourism are also the visit of the European Council on Tourism and Trade delegation in Laos and the agreements reached on fostering touristic and diplomatic relations between Europe and Laos.

Two pages are dedicated to photo chronic`s to showcase the luxurious ceremonies for WORLD BEST TOURIST DESTINATION IN 2013 held in Laos.

European Journal of Tourism is a regular publication of European Council on Tourism and Trade destined to disseminate information`s about World Best Tourist destinations, European tourism statistic, evolution`s, laws, regulations and main event`s.

European Journal of Tourism has an average readership for issue of more than 120.000 professional’s that includes the 180 embassies in Europe as well as all major European government institutions, private corporations and the international community at large. As the flagship newspaper of the European tourism community, we are the only publication in the Europe able to reach the tourism highly targeted and lucrative market.

Read on-line the LAOS WORLD BEST TOURIST DESTINATION FOR 2013 special issue of EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM-2013webs

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM ON ISSUE

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM-2013webs

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM ON SCRIBD

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM-2013webs

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM ON YOUBLISHER

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM-2013webs

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM ON CALAMEO

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM-2013webs

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM ON SLIDESHARE 

June 7, 2013 Posted by | Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on tourism and TradeT, Foreign policy, Informations, International Relation, Mass media, Medical Tourism, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Tourism, Travel, Trinidad and Tobago, UNESCO Heritage List, United Arab Emirates, United Nations Global Compact, Universities, WORLD BEST TOURIST DESTINATION AWARD | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment