Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

REFORMA SANITARĂ A STATELOR UNITE de FIDEL CASTRO

REFLECȚIILE COMANDANTULUI FIDEL:

      

REFORMA SANITARĂ A STATELOR UNITE

Barack Obama este un fanatic al sistemului capitalist imperialist impus de Statele Unite lumii. ”Dumnezeu binecuvîntează Statele Unite”, își încheie discursurile.

Unele dintre faptele sale au rănit sensibilitatea opiniei mondiale, care a văzut cu simpatie victoria cetățeanului afro-american în fața  candidatului extremei drepte din această țară. Pe seama uneia din cele mai profunde crize economice  cunoscute de omenire și pe seama durerii provocate de  tinerii nordamericani care și-au pierdut viața sau au fost răniți sau mutilați în războaiele genocide de cucerire  ale predecesorului său, a obținut voturile majorității de 50% a americanilor care se ostenesc să meargă la urne în această țară democratică.

Dintr-un elementar simț etic, Obama ar fi trebuit să se abțină de a accepta Premiul Nobel pentru Pace cînd deja decisese să trimită patruzeci de mii de soldați la un război absurd în inima Asiei.

Politica militaristă, jefuirea  resurselor naturale, schimburile inegale ale actualei administrații cu țările sărace din Lumea a Treia, nu diferă cu nimic de cele ale predecesorilor, aproape toată extrema dreaptă, cu unele excepții, de-a lungul secolului trecut.

Documentul antidemocratic impus la Conferința la vîrf de la Copenhaga comunității internaționale – care a dat crezare promisiunii sale de a coopera  cu lupta contra schimbării climatice – a fost  un alt fapt care a decepționat  pe multe persoane din lume. Statele Unite, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră, nu erau dispuse  să facă sacrificiile necesare în ciuda  vorbelor  lingușitoare ale Președintelui.

Ar fi interminabilă lista contradicțiilor dintre ideile  pe care națiunea cubaneză le-a apărat cu mari sacdrificii  timp de jumătate de secol și politica  acestui imperiu colosal.

În ciuda acestui fapt,  nu nutrim nici un resentiment față de Obama, și cu atît mai puțin contra poporului Statelor Unite. Considerăm că Reforma Sanitară a constituit o importantă bătălie și un succes al guvernului său. Totuși pare ceva  într/adevăr insolit că la 234 de ani de la Declarația de Independență, de la Philadelphia din anul 1776, inspirată din ideile  enciclopediștilor francezi, guvernul acestei țări a aprobat asistența medicală pentru imensa majoritate a cetățenilor, ceva ce în Cuba se face pentru toată populația de jumătate de secol în pofida  blocadei crude și inumane impuse și încă în vigoare din partea țării celei mai puternice care a existat vreodată. Înainte, după aproape un secol de independență și  după  războiul sîngeros, Abraham Lincoln a  reușit să obțină libertatea legală  a sclavilor.

Pe de altă parte, nu pot să nu mă gîndesc la o lume în care peste o treime din populație este lipsită de  asistență medicală și medicamente esențiale pentru a asigura sănătatea, situație care se va agrava pe măsură ce schimbarea climatică, lipsa apei și a alimentelor vor fi tot mai mari, într-o lume globalizată în care populația crește,  pădurile dispar, suprafețele de pămînt arabil  se diminuează, aerul devine irespirabil și specia umană  care trăiește aici – apărută acum mai puțin de 200 000 de ani, adică  3,5 miliarde de ani după ce au apărut primele forme de viață pe planetă –  este amenințată să dispară ca specie.

Admițînd că reforma sanitară înseamnă un succes pentru guvernul Obama,  actualul Președinte al Statelor Unite nu poate ignora faptul că schimbarea climatică înseamnă o amenințare pentru sănătatea și, mai rău, pentru propria existență a tuturor  țărilor din lume, cînd creșterea temperaturii – dincolo de limitele critice  care  sunt la vedere – topește apa înghețată a ghețarilor, și zecile de milioane de kilometri cubi înmagazinați în enormele  calote de gheață acumulate în Antarctica, Groenlanda și Siberia se topesc în cîteva zeci de ani, lăsînd sub apă toate instalațiile  portuare din lume și pămînturile  unde azi trăiesc, se hrănesc și lucrează o mare parte a populației mondiale.

Obama, liderii țărilor bogate și aliații lor, savanții și centrele sofisticate de cercetări cunosc acest lucru; este imposibil să-l ignore.

Înțeleg satisfacția cu care este exprimat și recunoaște, în discursul prezidențial, aportul membrilor Congresului și  al administrației care au făcut posibil miracolul reformei sanitare, ceea ce întărește poziția guvernului în fața lobbyștilor și mercenarilor politicii care  limitează facultățile administrației. Ar fi mai rău dacă cei care au comis torturile, asasinatele comandate și genocidul vor ocupa din nou guvernul Statelor Unite.  Ca persoană indubitabil inteligentă și suficient de bine informată, Obama știe că nu există nici o exagerare în cuvintele mele. Sper ca prostiile  pe care uneori le spune despre Cuba  să nu-i  întunece inteligența.

După succesul în această bătălie pentru dreptul la sănătate a tuturor americanilor, 12 milioane de imigranți, în imensa lor majoritate latinoamericani, haitieni și din alte țări din Caraibe  reclamă legalizarea prezenței lor în Statele Unite, unde fac muncile cele mai dure de care nu se poate lipsi societatea americană, în care sunt arestați, despărțiți de familiile lor și retrimiși în țările lor.

Imensa majoritate  a emigrat în America de Nord ca  urmare a tiraniilor impuse de Statele Unite țărilor din  zonă și a sărăciei brutale  la care au fost supuși ca urmare a jefuirii resurselor  și a schimburilor inegale.  Ajutoarele de familie constituie  un procent ridicat din PIB-ul economiilor acestor țări. Acum ei așteaptă un act de justiție elementară. Dacă poporului cubanez i s-a impus o Lege de Acomodare, care promovează furtul de creiere și  lipsirea de tinerii ei instruiți, de ce  se folosesc metode atît de brutale cu ceilalți imigranți ilegali din țările latinoamericane și caraibiene?

Devastatorul cutremur care a zguduit  Haiti / țara cea mai săracă din America Latină, care tocmai a suferit o catastrofă naturală fără precedent  cu moartea a peste 200 000 de persoane – și teribilele pierderi economice  pe care un alt fenomen similar le-a provocat în Chile, sunt dovezi elocvente  a pericolelor care amenință așa zisa civilizație și necesitatea luării unor măsuri drastice care să-i redea speciei umane speranța să va supraviețui.

Războiul Rece n-a adus nici un beneficiu populației mondiale. Imensa putere economică, tehnologică și științifică a Statelor Unite n-ar putea supraviețui tragediei care planează asupra planetei. Președintele Obama trebuie să caute în computerul său datele pertinente și să stea de vorbă cu savanții cei mai eminenți; va vedea cît de departe se află țara sa de a fi modelul pe care-l preconizează pentru omenire.

Prin condiția sa de afro-american,  acolo a suferit afronturile discriminării, după cum narează în cartea sa”Visurile tatălui meu”; acolo a cunoscut sărăcia în care trăiesc milioane de americani; acolo s-a educat, dar tot acolo  s-a bucurat   ca profesionist de succes  de privilegiile clasei mijlocii bogate, și a  sfîrșit prin a idealiza sistemul social în care criza economică,  viețile americanilor  sacrificați inutil și indiscutabilul său talent politic  i-au adus victoria electorală.

În ciuda acestui fapt, pentru dreapta cea mai recalcitrantă, Obama este un extremist, și-l amenință că vor continua bătălia în Senat pentru a neutraliza efectele  reformei sanitare și a o sabota deschis în cîteva state ale Uniunii, declarînd neconstituțională Legea aprobată.

Problemele epocii noastre sunt  încă și mai grave.

Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alte organisme internaționale de creditare, sub controlul strict al Statelor Unite,  permit ca marile bănci americane –  creatoare de paradisuri fiscale și responsabile de haosul financiar  de pe planetă – să fie secătuite de guvernele acestei țări la fiecare criză din cele atît de frecvente și crescînde ale sistemului.

Rezerva Federală a Statelor Unite emite după bunul plac devize convertibile care  finanțează războaiele de cucerire,  cîștigurile Complexului Militar Industrial, bazele militare răspîndite în lume și marile investiții cu care transnaționalele controlează economia multor țări din lume. Nixon a suspendat unilateral acoperirea dolarului în aur,  iar în băncile din New York se  păstrează șapte mii de tone de aur, ceva mai mult de 25% din rezervele mondiale  din acest metal, cifră care la sfîrșitul  celui de-al doilea război mondial depășea 80%.  Se argumentează că datoria publică depășește cele 10 de  milioane de miliarde de dolari,  ceea ce  depășește 70% din PIB, ca o povară care se transferă noilor generații.  Asta se afirmă cînd  realitatea este că economia mondială este cea care plătește această datorie cu enormele cheltuieli în bunuri și servicii pe care le aduce pentru a achiziționa dolari americani cu care marile transnaționale ale acestei țări au pus stăpînire pe o parte considerabilă  a bogățiilor lumii și susțin societatea de consum a acestei țări.

Oricine înțelege că un asemenea sistem este de nesusținut, și pentru ce sectoarele cele mai bogate din Statele Unite și aliații lor din lume apără un sistem  care se susține numai cu ignoranță, minciuni și reflexe condiționate semănate în opinia publică de monopolul mediilor de comunicare în masă, inclusiv rețelele principale de Internet.

Astăzi, schela se prăbușește în fața  avansării accelerate a schimbării climatice și a funestelor consecințe, care pun omenirea în fața unei dileme excepționale.

Războaiele dintre puteri nu mai par să fie soluția posibilă la marile contradicții, așa cum a fost pînă în a doua jumătate a secolului XX; dar, la rîndul lor, au  acționat  în așa măsură asupra factorilor care fac posibilă supraviețuirea umană încît pot pune  capăt  prematur existenței speciei actuale inteligente care locuiește pe planeta noastră.

Acum cîteva zile mi-am exprimat convingerea că, în lumina cunoștințelor științifice atinse astăzi, omul va trebui să-și rezolve problemele  pe planneta Terra,  pentru că nu va putea niciodată să parcurgă distanța care  desparte Soarele de steaua cea mai apropiată, situată la  patru ani lumină, viteză care echivaleză cu 300 000 km pe secundă – după cum cunosc și elevii  de școală gimnazială -,  dacă  în jurul acelui soare ar exista o planetă asemănătoare  cu frumoasa noastră Terra.

Statele Unite investesc  sume fabuloase  pentru a  afla dacă pe planeta Marte există apă, și dacă a existat sau există vreo formă elementară de viață. Nimeni nu știe de ce,  cum nu este din pură  curiozitate științifică. Milioane de specii  dispar în ritm crescător pe planeta noastră și  fabuloasele cantități de apă  sunt otrăvite  în permanență.

Noile legi ale științei – plecînd de la formulele lui Eistein  ale energiei și materiei, și teoria  marii explozii ca origină a milioanelor de constelații și infinități de stele sau alte ipoteze – au dat naștere la schimbări profunde în conceptele fundamentale   ca spațiul și timpul, care ocupă atenția și  analizele  teologilor. Unul dintre ei, prietenul nostru brazilian Frei Betto, abordează tema în cartea sa ” Opera artistului: O viziune holistică a Universului”, prezentată la ultimul Tîrg Internațional de Carte de la Havana.

Progresele științei din ultimii o sută de ani au impactat abordările tradiționale care au prevalat de-a lungul a mii de ani în științele sociale și chiar în Filozofie și Teologie.

Nu este mic interesul pe care cei mai onești gînditori îl acordă noilor cunoștințe, dar nu știm absolut nimic ce gîndește președintele Obama  despre compatibilitatea societăților de consum și știință.

Pînă atunci, merită osteneala să medităm din cînd în cînd la aceste teme. Cu siguranță nu din această cauză va înceta omul să viseze și să ia lucrurile  cu seninătatea  cuvenită și nervi de oțel. Este datoria, cel puțin, a acelor care au ales meseria de politician și  scopul nobil și inalienabil  al unei societăți umane solidare și juste.

 

FIDEL CASTRO RUZ

24 martie 2010

 

March 30, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Fidel Castro, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, Tourism, Travel, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

TERAPIA DE SOC SAU CRIZA MONDIALA A CAPITALISMULUI

                                                                         

Articol de Nina GEORGESCU- Redactor AGORAVOX – Franta  si cercetator politic independent            

Jeffry Suchs, arhitectul terapiei de soc, considerat de cercetatoarea Nina Georgescu drept autorul prabusirii Europei de Est

 Structura social-politica a lumii contemporane din Europa a suferit dupa evenimentele din 1989-1991 din Europa de Est modificari de anvergura a caror finalitate inca nu s-a produs , fiind greu predictibila in prezent in conditiile celei de a 3-a Mari Crize Economice a sistemului Capitalist mondial izbucnita in 2008 in SUA si care a agravat si extins gravele probleme sociale existente in lumea capitalista.   Ca urmare , la inceputul secolului 21 exista o mare cantitate de suferinta umana pe care lumea occidentala vestica si SUA , si lumea din tarile periferice europene estice nu o mai poate indura.

 Este o criza de sistem care a afectat nu doar economia ci toate laturile vietii sociale.  Criza de sistem aduce Capitalismul in situatia de a nu mai putea functiona.  Aceasta criza pune in discutie chiar modul de productie capitalist.  Asa se explica dece burghezia , azi neo-liberala , care a cucerit puterea in numele libertatii , a dezvoltarii initiativei private si a neinterventiei Statului in economie , renunta acum la toate principiile sale si cere Statelor la nivel international , prin UE si G 7 care a devenit G 20 sa intervina pentru a impiedica prabusirea sistemului capitalist , a FMI si a Bancii Mondiale .  In acest context importanta este ideea constructiei Socialismului ca alternativa la calea capitalista. Diversiunea Politica din 1989-1991 din Europa de Est numita fals Revolutie si diversiunea Economica bazata pe teoria Terapiei de Soc impusa sub falsa denumire de Tranzitie , care au deturnat Socialismul din Europa de Est spre un Capitalism Primitiv , au determinat absenta unor elite succesoare consacrate ideilor socialiste , favorizand gradul de confuzie a vietii in intreaga zona europeana si dezorientand si alte popoare din alte zone ale lumii care cautau o noua cale de evolutie a societatii.  

 Acest inceput din Estul Europei de deturnare a mersului omenirii spre Socialism  nu va putea pune capat unei cautari de milenii pentru o societate mai buna si mai dreapta.   Din timpuri stravechi ideea de justitie sociala este sadita in constiinta oamenilor.  Atata vreme cat lumea este impartita in 20 % lumea bogatilor si 80 %  lumea saracilor , cautarea justitiei sociale nu poate sa dispara.  De asemenea nu poate sa dispara nici ideea de internationalism.

 Daca victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie 1917 din Rusia si victoria Aliatilor asupra nazismului din al Doilea Razboi Mondial – si in ciuda Razboiului Rece ce a urmat , declansat de Truman impotriva URSS si a lumii socialiste – au fost evenimente care au oferit solutii de rezolvare a problemelor sociale la nivel de mase , nu acelasi lucru se poate spune despre falsele Revolutii sangeroasa , mai putin sangeroasa si de catifea din Europa de Est din 1989-1991 si despre asa zisa Tranzitie post socialista din aceste tari.

 Asa zisele Revolutii si asa zisa Tranzitie globala post socialista bazata pe Terapia de Soc a lui SACHS si pe Haos , ca fapte politice care au determinat istoria recenta a Europei , suscita comentarii in interpretarea lor.   Totusi , examinarea obiectiva a datelor oferite de aceste fapte politice din punctul de vedere al intentiilor , al utilitatii si al rezultatelor , face lumina si releva fara indoiala ca ele capata cu totul alte dimensiuni prin rolul unic jucat in deturnarea timpului istoric al Socialismului din Europa.   Deturnarea s-a facut la vremurile din secolele 18-19 de mult apuse , la care omenirea nu vrea sa se mai intoarca . Si totusi in Europa de Est istoria a fost fortata in sens invers si s-a restaurat un Capitalism Primitiv si Banditesc asemanator celui din secolul al 19-lea din SUA.   Altfel spus , asa zisele Revolutii si Tranzitia globala bazata pe Terapia de Soc a lui SACHS si pe Haos  s-au opus sensului unic de scurgere a Timpului caruia  astronomul si fizicianul englez A.S. EDDINGTON i-a dat sugestiva si eleganta denumire de “Sageata a Timpului”   (1).

 Strans legata de problema Sagetii Timpului de la stanga la dreapta , de la Trecut spre Viitor este si aceea a ireversibilitatii timpului , atacata de asemenea de falsele Revolutii si falsa Tranzitie globala din fostele tari socialiste pentru restaurarea Capitalismului Primitiv , Banditesc.   

 Cu totii stim ca in spatiu putem sa ne ducem si sa ne intoarcem , dar nu ne putem intoarce in timp.  Sensul timpului ramane indreptat exclusiv dinspre trecut spre viitor.  Iar stiinta si-a spus cuvantul in acest domeniu.   Stiinta respinge corectiile in timpul social – istoric.  Dar chiar si marile sensuri ale fiintei umane care sunt ancorate pe cele trei dimensiuni ale timpului au fost atacate.  Acestea sunt :

 1. Puterea de a institui creator prezentul

 2. Puterea de a descifra viitorul

 3. Puterea de a reconstitui trecutul in sensul de a-l reface din memorie , de a-l evoca.

 Insusirile generale ale timpului , profund incorporate in timpul social al oamenilor , au fost supuse unei atac politic major niciodata intamplat in istorie , acela al deturnarii  cursului istoriei din Europa de Est.  A avut loc incalcarea grosolana a Legii Continuitatii si a fost provocata in mod artificial si brusc Discontinuitatea vietii economice si sociale a miloane de oameni de pe o imensa suprafata a Europei , inclusiv URSS , afectand prezentul si viitorul acestor natiuni.  Timpul social al oamenilor fiind atacat prin rupturi si socuri , a fost atacata violent si constiinta umana.   S-a distrus imensul volum de experienta si de informatie care sta la baza instruirii , element fundamental ce da sens istoriei si vietii oamenilor.  Totodata o mare lovitura a fost data potentialului creator ca reprezentant al Timpului , stiindu-se foarte bine ca potentialul creator se mareste cu timpul.   Prin aplicarea experimentului Tranzitiei globale in Europa de Est bazata pe Terapia de Soc a lui SACHS si pe HAOS ,  Timpul , ca resursa a societatii , a fost pierdut in cea mai mare parte.

 Tarile Europei de Est carora le-a fost diabolizat si distrus Timpul Istoric al constructiei socialiste si al oamenilor , au fost fortate sa treaca de la un nivel mediu superior de dezvoltare avut la sfarsitul secolului al 20-lea , la un nivel de sub-dezvoltare caracteristic secolelor 18 – 19 , incat acum nu mai sunt asigurate nici macar elementele necesare sustinerii biologice a fostelor popoare socialiste din Europa.   Mai mult , pana in 1989 natiunile socialiste din Europa inclusiv URSS , contribuiau in mod exemplar la faurirea civilizatiei prin potentialul creativ al economiilor lor.

 In 1989-1991 drumul firesc spre Socialism al dezvoltarii societatii in Europa de Est a fost intrerupt in mod brutal si cu viclenie.

 Istoria dezvoltarii societatii omenesti arata ca orice sistem social a avut nevoie de un anumit timp pentru a-si demonstra superioritatea fata de sistemul precedent si in comparatie cu sistemele alaturi de care coexista.  In 1989-1991 tarile socialiste din Europa inclusiv URSS nu au mai fost lasate sa-si continue drumul , Timpul lor istoric.   Aceste tari socialiste reusisera intr-un Timp istoric scurt  – comparativ cu durata de aproximativ cinci secole de existenta a Capitalismului – sa obtina rezultate superioare in domeniul economic si al finalitatii sociale care este calitatea vietii oamenilor in intreaga sa complexitate.

Inca din timpul celei de a 2-a Mari Crize Mondiale a Sistemului Capitalist din anii 1970 Socialismul devenise pentru Capitalism un concurent redutabil pe plan mondial din punct de vedere economic , politic si social .  In 1989-1991 acest concurent socialist a fost inlaturat pe cai oculte numai in zona Europei de Est si URSS.  Timpul istoric al Socialismului european a fost frant si intors din drumul lui . Sociologul si antropologul profesor emerit Shamuel Noah EISENSTADT din Israel arata ca fostele regimuri socialiste din Europa de Est au promovat regimuri moderne.  El precizeaza  :  “Atat Constitutiile cat si alegerile au atestat faptul ca aceste regimuri , prin tipul lor de legitimare , prin relatiile lor internationale , precum si prin programul lor politic si cultural total , au fost regimuri moderne , au facut parte din modelul cultural al modernitatii , iar modul lor caracteristic de industrializare a fost legat de mobilizarea sociala pe scara mare si pe extinderea educatiei , emanciparea realizandu-se in toate straturile sociale”   (2). Dupa aplicarea experimentului Tranzitiei bazata pe Terapia de Soc si pe Haos in Europa de Est  timp de 20 de ani , 1989- 2009 , contributia benefica a tarilor socialiste din Europa la civilizatia intregii Europe a disparut.  Marele Capital al lumii occidentale si al Statelor Unite a reusit performanta negativa de a prabusi tarile socialiste de la nivelul lor mediu superior de dezvoltare , la un nivel de sub-dezvoltare caracteristic Lumii a Treia , prin politica Terapiei de Soc , a FMI , a Bancii Mondiale si a UE.   Distrugerea pe cai oculte a Socialismului in Europa de Est ca urmare a vointei nascute in mintile oamenilor Marelui Capital si a Serviciilor Secrete a adus profituri atat de mari Marelui Capital , incat marea majoritate a populatiei din fostele tari socialiste a fost aruncata intr-un imens malaxor al mizeriei si saraciei , cu toate urmarile ce decurg de aici si care pun in pericol supravietuirea fiintei umane si demnitatea sa.

 Putin cate putin aceste efecte negative provocate in Europa de Est prin experiment politic , economic si social in perioada 1989-2009 s-au adaugat problemelor sociale din lumea capitalista nesolutionate de secole , incat actuala a 3-a Mare Criza Generala a Capitalismului , care este cea mai mare si mai grava din istorie , pune in mare incurcatura Europa dupa incheierea Razboiului Rece.

 Este stiut ca stiintele politico-istorico strategice sunt diferite de stiintele exacte prin lipsa totala a posibilitatii de experimentare. In acest sens , istoricul roman acad.Florin Constantiniu precizeaza : “Istoria nu este o stiinta experimentala precum chimia”.    Si totusi transpunerea in practica a Tranzitiei globale a Europei de Est bazata pe teoria Terapiei de Soc a lui SACHS pentru restaurarea Capitalismului Primitiv , reprezinta un experiment de anvergura unic in istorie , executat asupra populatiilor de pe o mare suprafata a Europei inclusiv URSS.

Acest experiment unic global  intrece prin urmarile sale Holocaustul lui Hitler impotriva evreilor din al Doilea Razboi Mondial si cele doua bombe atomice lansate de aviatia americana la 6 august 1945 asupra orasului Hirosima si asupra orasului Nagasaki la 9 august 1945.

 Tarile Europei de Est carora le-a fost atacat Timpul istoric al Socialismului in scopul restaurarii Capitalismului Primitiv , au devenit Laboratorul lumii capitaliste de experimentare in plan economic, politic si social a teoriei Terapiei de Soc fabricata de CIA in sprijinul ideologiei burgheze si a teoriilor apologetice burgheze referitoare la vesnicia si renovarea continua a Capitalismului .

 Tarile socialiste au fost fortate prin Operatiuni sub Acoperire sa se intoarca din drumul lor socialist care ducea spre progres , la forma de societate de tipul Capitalismului Primitiv – Banditesc.  Teoria Terapiei de Soc este o teorie burgheza si una din principalele Operatiuni sub Acoperire a Servicii- lor Secrete americane pentru schimbarea cursului normal al istoriei in Europa de Est.

 Opinii despre Terapia de Soc :

 Analistul politic militar roman Col.(r) Florian GARZ arata ca :  “Terapia de Soc , inventie a unor economisti americani patronati de CIA , specialisti in diversiuni economice , s-a dovedit in final dezastroasa pe toate planurile”.(3)

 Mai multe personalitati academice cum ar fi : Linnet MAYERS de la Chicago Tribune , olandezul Jan TRIMBERGSEN laureat al Premiului Nobel si colaboratorul sau Jan BERKAWER , au criticat puternic reformele impuse de specialistii americani fostelor tari socialiste din Europa de Est subliniind ca aceste reforme nu au produs decat prabusiri , saracie , disperare si o imensa prapastie intre saraci si bogati   (4).

 Profesorul american Noam KHOMSKI Presedintele Institutului de Cercetari de pe langa Universitatea Columbia din New-York , in studiul sau “Ordine internationale : vechi si noi” publicat in 1996 arata ca :  “Obiectivul strategic fundamental al Marelui Capital in fosta lume socialista l’a reprezentat prabu-sirea ei economica la nivelul de dezvoltare al Lumii a Treia.   Acest obiectiv a fost realizat cu un succes extraordinar , fosta lume socialista este in prezent o noua Lume a Treia din toate punctele de vedere” , estimeaza profesorul Noam KHOMSKI si mai precizeaza ca :  “Marele Capital , cu capitalul american in frunte , a actional in acelasi mod in care au actionat Englezii dupa cucerirea Indiei prin campaniile militare din 1756 – 1763.  In perioada respectiva INDIA avea un nivel de dezvoltare industriala egal cu cel al ANGLIEI.   Ocupantii englezi au distrus orice forma de industrie indiana aruncand aceasta gigantica tara , izvor de cultura si civilizatie , in cea mai ingrozitoare stare de sub-dezvoltare si de saracie care exista pe lume   (5).

 Profesorul universitar american Gregory D.FOSTER de la Colegiul Industrial al Apararii din Washington a publicat in 1995 cartea sa  “O viziune strategica post Razboiul Rece”.   Aceasta carte prezinta in cel mai exact mod posibil evenimentele care s-au produs in lume dupa al Doilea Razboi Mondial.

Profesorul Gregory D. FOSTER face aprecieri de o extraordinara importanta si de o mare actualitate cu privire la modificarea cursului istoriei si plasarea ei pe coordonate foarte periculoase din cauza dogmei Razboiului Rece.

 Iata ce afirma Gregory D. FOSTER  :  “Aderenta la anti-comunism si mai ales la anti-sovietism , si la aberanta dogma a Razboiului Rece timp de 45 de ani , a produs o auto-orbire a tuturor fortelor politice traditionale din Statele Unite , iar dupa terminarea Razboiului Rece cursul istoriei a fost deturnat si plasat pe coordonate foarte periculoase  (6).

 Orice apreciere a actualei Crize Generale a Capitalismului  numai prin luarea in consideratie a Prezentului , fara o analiza retrospectiva a Trecutului istoric , cel putin a celui apropiat , din bulversta si mutilata Europa de Est  si fara o prospectiva post-criza , cand va fi si daca va fi , ar fi unilaterala si ar duce inevitabil la concluzii eronate.

 BIBLIOGRAFIE :  

 1. Carte “Timpul si gandirea fizica contemporana” , Editura Enciclopedica , Bucuresti , 1972 , p.199

 2. S.N.EISENSTADT , sociolog si antropolog , profesor emerit din Israel distins cu Amarfi Prize for Sociology and Social Sciences in 2001 si cu EMET Prize in Sociology in 2005 (Internet – pagina revazuta la 16 sept.2009)

 3. Florian GARZ , “Istoria Interzisa”, Ed.Obiectiv Craiova , p.112

 4. Ibidem

 5. Noam KHOMSKI ,  “Ordres Internationaux : anciens et nouveaux” 1966 , apud , Florian GARZ ,  “Istoria Interzisa” , p.110

 6. G.D.FOSTER , « Une vision strategique post Guerre Froide » 1995 , apud , Florian GARZ , « Apocalispsa si Romania » , Editura Obiectiv Craiova , p.104-105

March 30, 2010 Posted by | Foreign policy | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PIATA IMOBILIARA DIN ROMANIA SE VA PRABUSI CU 45% IN 2010

400 de euro metrul patrat construit in inima Bucurestiului

Peste 100.000 de case vor fi abandonate in 2010

In conferinta de presa pe teme economice din 28 martie 2009 ce a avut loc la Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica profesorul Anton Caragea a declarat ca prabusirea pietei imobiliare va continua si in 2010 dar se poate spera ca din 2011 piata se va stabiliza la preturi cu 40-50% mai reduse decat cele din acest an.

Nu exista semne de refacere pe piata imobiliara.

 Nu exista semne de refacere pe piata imobiliara , deja din 2009 marile proiecte de investitii imobiliare fie sau retras fie au inghetat proiectele din Romania. In acest an situatia se va permanentiza , nu exista nici un motiv economic sau politic care sa sprijine o crestere a investitiilor imobiliare, din contra. Prabusirea pietelor imobiliare din tarile vecine: Bulgaria si mai ales Grecia, au produs marilor firme de investitii imobiliare pierderi aproximate la 30 de miliarde de euro si au redus apetitul lor pentru investitii in aceasta zona. Deja conform studiilor europene de profil firmele ce aveau prognozata intrarea pe piata romanesca sunt in serioase dificultati financiare.

Prabusirea pietei imobiliare nu va depasi 50% din preturi in  acest an, in luna decembrie se poate prognoza ca metrul patrat construit, in zonele centrale ale Bucurestiului, va ajunge la 500-600 de euro iar la periferie la 300 de euro. Daca blocarea creditelor, cresterea somajului si scaderea nivelului de trai vor continua in 2010 si sunt toate semnele ca aacest fenomen va avea loc, atunci pe piata vor aparea peste 100.000 de noi unitati ( case si apartamente) care vor fi vandute de banci ca active insolvabile si vor impinge scaderea preturilor si mai mult.

400 de euro metrul patrat construit in inima Bucurestiului.

Un raport bancar arata ca deja bancile iau ca valoare a activelor 400 de euro pe metru patrat in centrul capitalei. Se poate prognoza deci o scadere si mai drastica, dar speram ca aceasta varianta pesimista de intoarcere a pietei imobiliare inapoi cu 15 ani nu se va materializa, declara profesorul Anton Caragea. Economistul Mihail Racaceanu a declarat ca atata vreme cat piata imobiliara va reusi sa se stabilizeze la preturi de 400-500 de euro metru patrat construit in centrul Bucurestiului se poate imagina o revenire in urmatorii 5-10 ani , dar in orice caz nu este posibila in viitorul apropiat reintoarcerea la marile afaceri imobiliare dinaintea crizei.

Este acum o perioada cand nu as sfatui pe nimeni sa cumpere a declarat dl. Racaceanu,  deoarece preturile sunt inca mari si la 1000 de euro metrul patrat nu va cumpara nimeni, cand noile unitati ce se construiesc acum sunt la costuri de 300 de euro metru patrat si se vor vinde cu 400-500 de euro , preturile vor mai scadea substantial. Acum este doar timpul de a vinde rapid cata vreme preturile se mai mentin ridicate si inainte de scaderea drastica din lunile iule – august si de noul val de falimente si  de scadere a valorii imobilelor  din octombrie cand , venirea iernii , a noilor sume de intretinere si a noilor facturi de la gaze, in conditiile in care Primaria Bucurestiului a anuntat taierea subventilor din aceasta iarna , toate acestea vor ameninta piata imobiliara cu colapsul, daca scapam din acest an  cu o scadere de 40% -50% ne putem considera norocosi a concluzionat economistul M. Racaceanu .                 

March 28, 2010 Posted by | Ecology, Economia Romaniei, Economy, Environment, International Relation, Mass media, News, Romanian economy | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

AMBASADOAREA MARTA FAJARDO SE RIDICA IN APARAREA CUBEI

București, 22 martie 2010
 
Stimați prieteni,
 
Sub pretextul morții unei ființe umane, condamnată pentru delicte de drept comun și transformat în ”deținut de conștiință” cu dolarii americani, Cuba este atacată în mod laș.
Ceea ce s-a  întîmplat la  Strassbourg poate fi catalogat  ca un episod în plus al  conjurației în curs care,  folosindu-se de principalele medii de difuzare și de organizațiile manipulate  de sectoarele cele mai reacționare, vrea să profite de incidentul lamentabil al morții unui deținut de drept comun, recrutat ulterior de grupuscule contrarevoluționare,  din cauza unei prelungite greve a foamei, decizie luată pe cont propriu, pentru a  deruta opinia publică internațională.
Din Mexic a fost lansat  Apelul ”ÎN APĂRAREA CUBEI”, pe care-l puteți găsi pe următorul link www.porcuba.org  . Deja acesta  a fost semnat de cunoscuți intelectuali și lideri de opinie.
De asemenea, prietenii pot trimite  copii ale adeziunilor și luărilor de poziție la Capitulo Cubano En Defensa de la Humanidad la adresa edhcuba@cubarte.cult.cu
 
Cu sincere salutări prietenești,
 
Marta C. Fajardo
Ambasador

D E C L A R A Ț I E

ÎN APĂRAREA CUBEI

Referitor la rezoluția din 11 martie a Parlamentului European privitoare la Cuba, intelectualii, academicienii, luptătorii sociali, gînditorii critici și artiștii din Rețeaua de  Apărare a Umanității declarăm:

 1. Că împărtășim sensibilitatea  arătată de parlamentarii europeni față de prizonierii politici. Ca și aceștia, ne pronuțăm pentru imediata și necondiționata eliberare a tuturor  deținuților politici, în toate țările din lume, inclusiv cele din Uniunea Europeană.

 2. Că lamentăm profund, ca și ei, moartea deținutului de drept comun Orlando Zapata, dar nu admitem ca moartea lui, prima…în aproape patruzeci de ani”, conform afirmației Parlamentului, să fie falsificată în scopuri politice foarte diferite și contrarii celor ale drepturilor omului.

 3. Că a îndemna ”…instituțiile europene  să sprijine necondiționat și să încurajeze fără rezerve inițierea unui proces pașnic de tranziție politică spre o democrație pluripartidistă în Cuba” înseamnă nu numai un act de ingerință, pe care-l respingem în virtutea  angajajării noastre față de principiile de ne intervenție și pentru autodeterminare a popoarelor – principii apărate  și de ONU -, și împotriva colonialismului, ci presupune un model unic de democrație care, desigur,  se demonstrează a fi  tot mai insuficientă și îndoielnică. Căutarea și adîncirea democrației presupune, printre altele, depășirea nivelurilor sale formale și inventarea de forme noi autentice reprezentative care nu sunt în mod obligatoriu determinate de pluripartidism care, așa cum bine se știe, ascunde faptul că deciziile  în marile probleme mondiale sunt luate unilateral de mici grupuri de interese cu o putere imensă, mai presus de regimul de partide.

 4. Că vrea să justifice o intromisiune în treburile politice interne ale poporului cubanez manipulînd mediatic cazul lui Orlando Zapata – delincvent de drept comun și în nici un caz deținut politic – , lucru care coincide cu politicile  contra-insurgente care s-au aplicat în America Latină pentru a stopa sau distorsiona procesele de transformări progresiste care sunt în curs și se aliază la blocada criminală la care este supus poporul cubanez, pentru simplul fapt că nu acceptă impunerile și-și apără dreptul de a-și decide destinul cu demnitate și independență.

 5. Că împărtășim preocuparea arătată de parlamentari față de drepturile omului în Cuba dar o extindem la toată lumea în totalitate. Așa cum îi preocupă cazul delincventului  decedat (în patruzeci de ani  n-a mai existat un precedent similar), îi invităm să ceară să se pună capăt ocupației din Gaza și hărțuirii poporului Palestinei, care  a provocat nu una ci mii de morți; să se pună capăt intervenției în Irak și Afganistan care seamănă moarte și teroare în sate și orașe, bombardamentelor din aceste locuri cu justificarea  că apără democrația; să se pună capăt dublei ocupații a Haiti; închiderea închisorii de la Guantanamo și  restituirea acestui teritoriu Cubei căreia îi aparține; retrocedarea Insulelor Malvine Argentinei și, desigur,  ridicarea blocadei care  încalcă drepturile poporului cubanez și care pune la îndoială calitatea morală a celor care  cer un tratament uman pentru un delincvent  în timp ce acesta îi este refuzat unui popor întreg.

Hărțuirea economică și mediatică la care este supusă Cuba, chiar dinainte de decesul deținutului de drept comun Orlando Zapata, constituie un atentat  la drepturile omului și politice ale unui popor care a decis să-și croiască un drum diferit.

Cerem respect față de procesele interne ale poporului cubanez de definire și exercitare a democrației , și consecvență cu principiile universale de neintervenție recunoscute de Națiunile Unite.

REȚEAUA ÎN APĂRAREA UMANITĂȚII

March 22, 2010 Posted by | Diplomacy, Ecology, Economy, Fidel Castro, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, United States | , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIA IS FOSTERING A NEW COLD WAR AT BLACK SEA by Professor Anton Caragea

In the last months the use of Romanian foreign politics by Republicans in United States to hinder Barrack Obama policy , gets an unusual scrutiny as the Bucharest movements in the Black Sea region are reminding more and more of a Cold war time activity than a peaceful time diplomacy. The Bucharest support for Georgian army re-equipment and for Georgian government strong positions toward Russia or the support offered from Bucharest to the Moldavian anti-Russian and reformist government and finally the decision unilaterally announced by Romania to host the controversial antimissile shield left the region in limbo. But what is behind this biting the nose of Russia policy practice by Romania?

Tension at Black Sea.

From august 2008 when the Georgian – Russian war has broken out the peace at Black sea seemed long forgotten.   Almost on a monthly bases Tbilisi is trying, to put a brave face the latest part in this never ending saga: a broadcast in the night of 13 March at a Georgian television announcing that Russian troops have invaded Georgia and President Saackashvili, a staunch opponent to Russia was assassinated. This latest part in a show of tension between Georgia and Russia was destined to unify Georgian people against Russia and to boost the Georgian president authority. But this was just a media show; in January 2010 Tbilisi hosted an energy summit destined to promote an alternative energy route and source of supplies bypassing Russia. Only Romania was present at this show of force sending the Minister of Economy Adriean Videanu while the rest of the countries choose to ignore the invitation or to send no names to this anti-Russia show.

 

A Black Sea with NATO forces.

A new initiative from Romania is sending sock waives on Black Sea. A debate on Montreaux Convention (signed in 1936 and neutralizing the Dardanelle Straits and banning foreign military naval forces entering in the Black Sea) Now important voices are explaining that United States bases from Bulgaria and Romania could not be defended properly and neither the anti-missile shield could not operate at 100% capacity without a NATO permanent presence in the Black Sea. In NATO will established a stable naval based on the model of Mediterranean Sea the faith of Russian navy will be sealed and in 2018 when Sevastopol base will be evacuated practically the Black Sea will become a NATO lake and operation like 2008 war with  Georgia will be unthinkable .

Romania- Poland: a wall on the East.

In the next weeks the Romanian President is waited in Poland in a visit destined to forge a new Romania – Poland alliance. Nominally the alliance is directed towards nobody but as foreign commentator said is enough to look on the map to see where the alliance is directed. Also history is marking that in 1921 Poland and Romania also marked a partnership against Soviet Russia, a partnership that resisted until the broken of the Second World War in 1939. This successful partnership on controlling Eastern Europe is a memory that remained registered in the diplomatic memory of Bucharest and Warsaw.

Chisinau: a new line of confrontation.

A success of the last year of this powerful policy toward East headed by Bucharest was the orange revolution held in Chisinau that chased out of power the communist party and offered a slim majority to the pro-Europe opposition. This success was quickly fortified by Romania with economic help and with a strong advocacy voice in Europe pressing for a support to the young democracy flourishing in Moldova. But clouds are gathering quickly. The communist opposition is strong enough to block the elections of any pro-Europe candidate and this could lead to anticipate elections. In a climate of economic disorder and high inflation and with a monthly medium wage ranged around 40 USD a communist victory is almost inevitable. Bucharest is supporting a reform movement that is trying to modify the way that the President is elected giving a chance to avoid new elections. Russia is not regarding this Romanian involvement in what is consider here back door with positive eyes. Contrary Russia ,after here victory in Ukraine where a candidate of centrist parties Viktor Yanukovich, favorable to a friendship policy towards Moscow  has reported a resounding victory, is concentrating his efforts on new battle ground: Moldavia.

Romania and Ukraine: or how the love has faded away.

Five years ago when an orange revolution sweep to power in Bucharest President Traian Basescu and in Ukraine , President Victor Yushcenko a honeymoon was established between Romania and Ukraine . Both presidents initiated a reform movement in the Russia influence area, supported Georgia`s Mikhail Saakashvili independence politics and foster a plan for democracy building even in Russia. But this time quickly became history, now in Ukraine an independent personality, with a strong backing from Russian speaking eastern part of the country come to power. Usually the Romanian President was an all time presence in Kiev, this time he didn’t find time to participate in the inaugural ceremony of Viktor Yanukovich . Also recent declaration reminding that Romania is having issues with Ukraine regarding Romanian minority rights in Ukraine, a controversial channel build by Ukraine on Danube Delta and many other issues all are depicting a more tension image. If we put in the balance that Ukraine is having herself interests in Republic of Moldavia that are not exactly the same as Romania`s presidential vision  we could say that the honey moon is over.

 

The shield of our discontent.

Finally the already world known decision take but Romanian President to host the long debated anti-missile shield on Romanians soil. The decision taken without Parliament consent or political approval send Moscow in a rage speaking even by Cold War resurrection .The decision made tones of ink to be spread on newspapers and comments and will surely make many other tones in the next months . The most important is the United States attitude; already the Republican personalities announced that they will not forget the Romanian strong pro-US stance and promised a strong support if they will take the control of the Parliament in November elections. A long line of republicans key figure already find their way to Romania expressing their views that Bucharest will be even strongly backed in this baiting the nose of Russia policy if they will take the reins after Barrack Obama. In this Black Sea policy the next move will come in the next months from Russia. What this move will be?

                                          

March 20, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Politics, Russia, Russian Affairs, Tourism, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

EUROPEAN CULTURE WEEK KICKS OFF

EUROPEAN CULTURE WEEK KICKS OFF

European Council on International Relations will host between 22-26 March 2010  the traditional cultural event for European values : EUROPEAN CULTURE WEEK .

The traditional events will be, as usually a rallying point for Europe educational and cultural experts. This week important issues will be discuss varying from educational curricula, universities status in the world, new currents in culture and educations and an overview of European culture situation under the economic crisis pressure.

A large panel of educational advisers, governmental officials and representatives of the most important European universities and culture experts will debate all this important topics in order to offer to Europe the opportunity to contribute to the values and educational debates in the world. European Council on International Relations is the organizers and sponsor of this event in order to insure a complete independence of the works and professional invited from any governmental intrusion. This year the EUROPEAN CULTURE WEEK will be focusing on ways to make culture and education a priority for Europe as the economic crisis is taking the main agenda while the most important assets of Europe: history, culture and educational and cultural productions are overlooked.

This year also in order to emphasize the importance of culture in Europe diplomacy the European Council on International Relations will host and on 9-11 April 2010 a special educational session focusing in educational and culture values all over the world.

So remain close to fallow the European Council on International Relations efforts in promoting culture and education as effective diplomacy tools in order to create a better world.   

March 17, 2010 Posted by | Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Religion, Russian Affairs, Syria, Travel, United Nations Global Compact, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ISRAELUL CONDAMNAT PUBLIC DE STATELE UNITE

JOE BIDEN VIZITEAZA PALESTINA  

Vice-Presedintele Joseph Biden Jr.  a dat publicitatii, in cadrul vizitei sale in Palestina ocupata, un comunicat de condamnare publica si fara echivoc a Israelului . Cum o astfel de declaratie este extrem dura si importanta pentru desprinderea Statelor Unite de entitatea numita Israel si reprezinta un element important de politica externa al Statului Palestina o reproducem in integralitate:

 Condamn decizia guvernului israelian de a planifica noi unitati de locuit in Ierusalimul de Est ( se refera la capitala Palestinei, orasul Al Quds, cunoscuta sub numele de Ierusalim  n.n) Substanta si timpul acestui anunt , in mod particular inaintea lansarii discutiilor de apropiere , este exact acel tip de actiune care submineaza increderea de care avem nevoie acum si merge impotriva discutiilor pe care le-am avut in Israel. Trebuie sa construim o atmosfera de sprijin pentru negociere nu de complicatii.

Anuntul subliniaza necesitatea de a pune negocerile pe un drum bun care sa rezolve toate problemele importante ale acestui conflict. Statele Unite recunosc Ierusalimul ca fiind o problema importanta pentru israelieni , palestinieni pentru evrei, crestini si musulmani . Credem ca prin negocieri cu buna credinta partile pot de comun acord sa ajunga la o solutie care sa realizeze aspiratiile ambelor  parti la Ierusalim si care sa ii garanteze statutul pentru intreaga omenire . Actiuni unilaterale luate de oricare dintre parti nu pot decat sa prejudicieze solutia acestor negocieri pentru o rezolvare permanenta.

Asa cum G. Mitchell ( negociatorul SUA pentru Orientul Mijlociu n.n.) anunta in aceste negocieri de apropiere : ””incurajam partile si pe toti cei interesati sa se abtina de la orice actiune sau declaratie care ar putea sa inflameze tensiunile sau sa prejudiceze rezulatul actualelor negocieri.””            

March 11, 2010 Posted by | Al Quds, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Ierusalim - Al Quds, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Palestine, Politics, United States | , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

US Vice-President Joe Biden strong condamnation of Israel

Statement by Vice President Joseph R. Biden, Jr.

Jerusalem – Al Quds

“I condemn the decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem. The substance and timing of the announcement, particularly with the launching of proximity talks, is precisely the kind of step that undermines the trust we need right now and runs counter to the constructive discussions that I’ve had here in Israel. We must build an atmosphere to support negotiations, not complicate them.

This announcement underscores the need to get negotiations under way that can resolve all the outstanding issues of the conflict. The United States recognizes that Jerusalem is a deeply important issue for Israelis and Palestinians and for Jews, Muslims and Christians.  We believe that through good faith negotiations, the parties can mutually agree on an outcome that realizes the aspirations of both parties for Jerusalem and safeguards its status for people around the world.  Unilateral action taken by either party cannot prejudge the outcome of negotiations on permanent status issues.   As George Mitchell said in announcing the proximity talks, “we encourage the parties and all concerned to refrain from any statements or actions which may inflame tensions or prejudice the outcome of these talks.””

March 11, 2010 Posted by | Al Quds, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Palestine, Politics, Religion, United States | , , , , , , , | Leave a comment

SIRIA: DESTINATIA FAVORITA A ROMANILOR IN 2010

Luni 8 martie a avut loc inaugurarea campaniei de publicitate : SIRIA: DESTINATIA FAVORITA A ROMANILOR IN 2010.

Campania de publicitate va fi desfasurata de Agentia profesionala de PR si Comunicare Arena Communication la comanda firmei specializate de turism pentru Siria, condusa de dl. Gheorghe Stoian si sub indrumarea Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica, condus de professor Anton Caragea. Siria este o destinatie ce uneste cultura, istoria si cele mai inalte standarde de  calitate in turism cu o populatie primitoare si deschisa fata de turisti . In programul noii destinatii se vor intalnii oferte variate: de la sejururi de 1-2 saptamani pana la excursii tematice ce vor oferi turistilor imaginea uneia din cele mai frumoase tari de pe tarmurile Mediteranei .

Coordonatorul noii destinatii- dl. Gheorghe Stoian

Se  apreciaza ca in urma acestei campanii numarul de turisti va creste cu peste 10.000 de oameni care  vor alege ca destinatie Siria in acest an aducand o cifra de afaceri de 15 milioane de euro .Totodata noua destinatie va beneficia de experienta de afaceri a domnului Gheorghe Stoian care a introdus in anii precedenti Tunisia in circuitul turistic romanesc .  In discursul de inaugurare a campaniei de promovare dl. Gheorghe Stoian a declarat ca acest eveniment: „nu ar fi putut avea loc fara eforturile profesorului Anton Caragea de promovare a acestei destinatii si fara vizita din aprilie 2009 organizata de Institutul de Relatii Internationale , care a dat incredere oamenilor de afaceri din Romania sa investeasca sumele necesare deschiderii unei noi destinatii”. In inchiderea ceremoniei prof.Anton Caragea a declarat ca:”in pofida vremii declar deschis sezonul calatoriilor pasacale cu destinatia sfanta : Siria „    

Cititi mai multe dand click aici

 

March 9, 2010 Posted by | Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, Mass media, News, Religion, Saints life, Tourism, Travel | , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SIRIA: THE FAVORITE DESTINATION OF ROMANIANS IN 2010

Monday 8 March was taking place the inaugural moment of the publicity campaign: SYRIA THE FAVORITE DESTINATIONS FOR ROMANIANS IN 2010.

 The publicity campaign will be supervised by the PR and Public Campaign Firm: Arena Communications at the special orders of the Syrian specialized tourism company headed by Mr. Gheorghe Stoian and under the technical supervision of the Institute of International Relations and Economic Cooperation headed by Professor Anton Caragea. Syria is a destination that offers history, culture and the highest standards of quality in tourism with a warm and welcoming population. The new opened destinations will offer a large range of leisure opportunity from short time vacations, long time leisure program`s and cultural excursion programs offering to the interested tourist the image of one  of the most beautiful  country  on Mediterranean shores .

Gheorge Stoian- the new CEO

It considered that the new PR campaign will draw more than 10.000 new tourists with a total of 15 million euro business plan. Also as a plus, the management of this new destinations will be under the control of Mr. Gheorghe Stoian a specialist in Arab area tourism, that already succeeded in imposing Tunisia as a top destination for Romanian tourists .    In the inaugural speech of the campaign Mr. Gheorghe Stoian has declared that this event: ”could not have existed without the efforts of Professor Anton Caragea to promote this destination and without the April 2009 visit , organized by his Institute  that was the necessary trust step that made business community confident to invest in opening a new destination”. In concluding the event professor Anton Caragea stated that:”despite the wintery weather I declared open the season for Easter Celebration with the opening of a new religious destination: Syria”     

Read more by clicking here 

    

March 9, 2010 Posted by | Economy, Environment, History, International Relation, Mass media, News, Religion, Saints life, Syria, Tourism, Travel | , , , , , , , , , , , | Leave a comment