Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

ORIENT COMES TO ROMANIA- THE EXHIBITION OF THE YEAR

The Oriental Exhibition comes to Romania.

In the month of June 2010 Romania will host the prestigious Oriental exhibition in Bucharest.

 The Oriental Exhibition is dedicated in offering a firsthand impression to the viewers of how life in the orient society really is. The aim of the Orient Exhibition is to create an oriental environment in which the visitor could understand how an oriental house is build, what are the ornaments and the practical furniture used, how is made possible the presence of sacred space and tradition in the normal environment of life and working.

 

In a way the Oriental exhibition is offering a practical gate for curious and visitors and even experts alike in better understanding how life, climate, food , education and religion are forging the everyday life of the people of the east. The British organizer of the exhibition have told us that the main agenda of the Exhibition is to offer a bridge between oriental culture and understanding of life and European concept of living and understanding housing .

This year finally the prestigious Orient Exhibition comes to Romania at the invitation of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania and under the attractive title: THE ORIENT COMES TO BUCHAREST. The prestigious exhibition is regarded in all of Europe as an important way for countries from the Orient to present their tradition, there culinary expertise, their art and to open to the viewers of the exhibition a gate for their world. As usually the most prestigious and important embassy accredited to Bucharest will be invited to take part in the show and to present their spectacular tradition to Romanian public and to fulfill their role of ambassadors of culture and tradition.

Professor Anton Caragea declared to the press that bringing Orient to Romania Exhibition in Bucharest is one of the most important cultural events of the diplomatic life and the agreement of the organizer to dispatch the precious collection of the ORIENT EXHIBITION to Romania proves that Romania is an important and vibrant country open to foreign cultures and experiences .

May 23, 2010 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, Politics, Religion, Romanian economy, Saints life, Syria, Tourism, Travel, United Arab Emirates | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ORIENTUL VINE IN ROMANIA – EXPOZITIA DE ARTA A ANULUI

Luna iunie 2010 va rămâne sub semnul unei deosebite împliniri culturale prin derularea Expoziţiei ORIENTUL VINE LA BUCUREŞTI .

 Expoziţia de artă orientală este, potrivit organizatorilor,  dedicată reconstituirii unor fragmente de viaţă orientală . Principalul scop al Expoziţiei ORIENTUL VINE LA BUCUREŞTI este de a recrea in capitala României mediul tipic oriental, în care vizitatorul poate înţelege cum este construită o casă orientală , care sunt ornamentele, mobilierul şi toate micile plăceri ale vieţii fără de care Orientul nu poate fi înţeles. Totodată expoziţia va revela prezenţa specific orientală a sacrului şi a tradiţiei în în perimetrul cotidian al vieţii si al muncii.

Intr-un fel Expoziţia de Artă Orientală va oferi o adevărată poartă pentru vizitatori, curioşi şi experţi deopotrivă spre a intra într-o lume fascinantă prin care vor putea înţelege cum factori precum clima, hrana, educaţia şi religia alcătuiesc viaţa de fiecare zi a lumii orientale. Organizatorii britanici ai expoziţiei ne-au declarat ca principalul obiectiv al expoziţiei este de a fi o punte către cultura orientală şi pentru înţelegerea conceptului de viaţă şi casă orientală de către europeni.

În acest an , după deosebite eforturi Expoziţia de Artă Orientală vine în România la invitaţia Institutului de Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică sub titlul atractiv: ORIENTUL VINE ÎN ROMÂNIA . Prestigioasa expoziţie este privită în întreaga Europă ca un important mijloc prin care ţările din Orient îşi pot prezenta tradiţiile, experienţa şi magia culinară şi totodată comorile de artă ce se transformă în faţa vizitatorilor într-o poartă spre întreaga lume.

Ca întotdeauna cele mai prestigioase şi importante ambasade acreditate la Bucureşti vor fi invitate să i-a parte la acest spectacol de tradiţie şi artă spre a-şi putea prezenta tradiţiile şi arta în faţa publicului din România îndeplinindu-şi astfel îndatorirea de ambasadori ai culturii şi tradiţiei.

 Profesorul Anton Caragea a declarat ca aducerea în România a Expoziţiei de Artă Orientală este unul din cele mai importante evenimente culturale ale vieţii diplomatice şi acordul organizatorilor de a-şi trimite preţioasele colecţii ale expoziţiei ORIENTUL VINE ÎN ROMÂNIA sunt o dovadă că România este o ţară importantă şi deschisă către experienţele şi civilizaţiile orientale.  

                                         

May 23, 2010 Posted by | African affairs, Al Quds, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, Politics, Religion, Romanian economy, Saints life, Syria, Tourism, Travel, United Arab Emirates, United States, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment