Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

ZIUA NATIONALA A NIGERIEI SARBATORITA IN ROMANIA/NATIONAL DAY OF NIGERIA CELEBRATED IN ROMANIA

ZIUA NATIONALA A NIGERIEI SARBATORITA IN ROMANIA.

In data de 1 octombrie se sarbatoreste in mod traditional Ziua Nationala a Republicii Federale a Nigeriei ,  anul acesta sarbatoarea a cunoscut o amploare deosebita putandu-se vorbi despre o adevarata luna dedicata  Republicii Federale a Nigeriei.

YarAdua

Presedintele Republicii Federale a Nigeriei-Umaru Musa Yar’Adua

In ultima perioada Republica Nigeria a devenit un pol de stabilitate in Africa de Vest:  incheierea unui armistitiu pentru zona Deltei Nigerului, cresterea economica continua, imbunatatirea calitatii vietii si transformarea orasului Abuja intr-un centru diplomatic regional, toate acestea au facut din Nigeria un partener special pentru Uniunea Europeana si pentru Romania. De altfel in ultimii doi ani, gratie eforturilor pline de abnegatie ale Ambasadorului Mba Ama Mba , relatiile Romania- Republica Federala a Nigeriei au cunoscut o amplificare fara precedent: delegatii economice, politice si culturale au alcatuit un pod intre Bucuresti si Abuja si au dus la o crestere istorica a volumului schimburilor economice si politice intre cele doua tari. In luna octombrie, o luna dedicata Republicii Federale a Nigeriei , Excelenta Sa Ambasadorul Mba Ama Mba a acordat o serie de interviuri presei romane si a desfasurat o activitate sustinuta de prezentare a Republicii Federale a Nigeriei in comunitatea economica si mass media din Romania. Se apreciaza ca aceasta sarbatoare a Republicii Federale a Nigeriei,  cu o amploare ne mai vazuta pana acum, a facut din luna octombrie, luna Nigeriei  in Romania.

 

NATIONAL DAY OF NIGERIA CELEBRATED IN ROMANIA                 

On  1-th of October is traditionally to celebrate the National Day of Federal Republic of Nigeria, but this year the celebration has being more grandiose then in any other year , so we can say that the month of October is really a month dedicated to Federal Republic of Nigeria.

YarAdua

President of Federal Republic of Nigeria-Umaru Musa Yar’Adua, the arhitect of Nigeria new status

In the last period the Republic of Nigeria has become a poll of stability in West Africa: the peace in the Niger Delta, continuous economic growth (in spite of economic crisis), a better life standard and the transformation of capital of Nigeria- Abuja in a diplomatic center of the region, all this has made Nigeria a special partner to European Union and Romania.

Also in the last two years, with the dedication and commitments of the Nigerian Ambassador in Romania, Mba Ama Mba, the relations between Romania and Federal Republic of Nigeria has being radically transformed: exchanges of political, cultural and economic delegations has build a bridge between Bucharest and Abuja and   we have witnessed a historical increase of economic and political exchanges between the two countries. In the month of October , a month dedicated to Federal Republic of Nigeria , His Excellency Ambassador Mba Ama Mba has made a public relations campaign presenting to Romanian press and economic community the Nigerian cultural and economic opportunities . It is appreciated that by his efforts this year the Federal Republic of Nigeria national day has being transformed in a month of Nigeria in Romania.

Poza corecta

H.E. Ambassador of Nigeria – Mba Ama Mba

October 19, 2009 Posted by | African affairs, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Politics, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment