Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

ROMANIA WILL HOST THE MAGIC OF ORIENTAL ART EXHIBITION

In the month of June 2011 Romania will host for the second consecutive year  the prestigious Oriental Art Exhibition in Bucharest with the support of  Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania . The exhibition will stay in Bucharest for seven days offering to the public the opportunity of getting aquatinted with the magic of the east.

 

This year the exhibition will be held under the title : MAGIC OF ORIENTAL ART  COMES TO BUCHAREST  and organizers are ambitioning for an even grandiose event  than last year.

The Oriental Exhibition is dedicated in offering a firsthand impression to the viewers of how life in the orient society really is.

The aim of the Oriental Art  Exhibition is to create an oriental environment in which the visitor could understand how an oriental house is build, what are the ornaments and the practical furniture used, how is made possible the presence of sacred space and tradition in the normal environment of life and working. 

In a way the Oriental exhibition is offering a practical gate for curious and visitors and even experts alike in better understanding how life, climate, food , education and religion are forging the everyday life of the people of the east.

The organizers of the exhibition have told us that the main agenda of the Exhibition is to offer a bridge between oriental culture and understanding of life and European concept of living and understanding housing .

This year , for a second year in a row the prestigious Oriental Art  Exhibition comes to Romania at the invitation of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania and professor Anton Caragea supervision  under the attractive title: THE MAGIC OF ORIENTAL ART  COMES TO BUCHAREST.

The prestigious exhibition is regarded in all of Europe as an important way for countries from the Orient to present their tradition, there culinary expertise, their art and to open to the viewers of the exhibition a gate for their world.

As usually the most prestigious and important embassy accredited to Bucharest will be invited to take part in the show and to present their spectacular tradition to Romanian public and to fulfill their role of ambassadors of culture and tradition.

Professor Anton Caragea declared to the press that bringing the Magic of Oriental Art  to Bucharest for a second year is a great achievement and it constitute one of the most important cultural events of the diplomatic life and the agreement of the organizer to dispatch the precious collection of the ORIENTAL ART  EXHIBITION to Romania proves that Romania is an important and vibrant country open to foreign cultures and experiences .

Professor Anton Caragea , director of IRICE, awarding the title of official partner for EXOTIQUE Brand owner in June 2010  at last year event.

May 24, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Corcova Roy&Damboviceanu, Damascus, Diplomacy, Diplomatie, Eastern Europe, Ecology, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, History, Ierusalim - Al Quds, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Islam, Leaders, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, News, Open Letter, Orient, Oriental Art, Palestine, Politics, President Bashar Al Assad, Relatii Internationale, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Romanian Revolution, Siria, Syria, Syrian Revolution, Tourism, Travel, Turism, UNESCO Heritage List, United Arab Emirates, United Nations Global Compact | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIA GAZDUIESTE PENTRU AL DOILEA AN CONSECUTIV EXPOZITIA DE ARTA ORIENTALA

Luna iunie 2011 va rămâne sub semnul unei deosebite împliniri culturale prin derularea Expoziţiei MAGIA ORIENTULUI VINE LA BUCUREŞTI . Expozitia este organizata de Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica pentru al doilea an consecutiv.

Expozitia va ramane pentru sapte zile la Bucuresti oferind publicului posibilitatea de a se familiariza cu Magia Artei Orientale.

Expoziţia de artă orientală este, potrivit organizatorilor,  dedicată reconstituirii unor fragmente de viaţă orientală .

Principalul scop al Expoziţiei MAGIA ARTEI  ORIENTALE  VINE LA BUCUREŞTI este de a recrea in capitala României mediul tipic oriental, în care vizitatorul poate înţelege cum este construită o casă orientală , care sunt ornamentele, mobilierul şi toate micile plăceri ale vieţii fără de care Orientul nu poate fi înţeles.

Totodată expoziţia va revela prezenţa specific orientală a sacrului şi a tradiţiei în în perimetrul cotidian al vieţii si al muncii.

Intr-un fel Expoziţia de Artă Orientală va oferi o adevărată poartă pentru vizitatori, curioşi şi experţi deopotrivă spre a intra într-o lume fascinantă prin care vor putea înţelege cum factori precum clima, hrana, educaţia şi religia alcătuiesc viaţa de fiecare zi a lumii orientale.

Organizatorii expoziţiei ne-au declarat ca principalul obiectiv al expoziţiei este de a fi o punte către cultura orientală şi pentru înţelegerea conceptului de viaţă şi casă orientală de către europeni.

În acest an , după deosebite eforturi Expoziţia de Artă Orientală vine în România la invitaţia Institutului de Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică pentru al doilea an consecutiv  sub titlul atractiv: MAGIA ARTEI ORIENTALE  VINE ÎN BUCURESTI .

 Prestigioasa expoziţie este privită în întreaga Europă ca un important mijloc prin care ţările din Orient îşi pot prezenta tradiţiile, experienţa şi magia culinară şi totodată comorile de artă ce se transformă în faţa vizitatorilor într-o poartă spre întreaga lume.

Ca întotdeauna cele mai prestigioase şi importante ambasade acreditate la Bucureşti vor fi invitate să i-a parte la acest spectacol de tradiţie şi artă spre a-şi putea prezenta tradiţiile şi arta în faţa publicului din România îndeplinindu-şi astfel îndatorirea de ambasadori ai culturii şi tradiţiei.

 Profesorul Anton Caragea, directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica ne- a declarat ca aducerea în România a Expoziţiei de Artă Orientală pentru al doilea an consecutiv este unul din cele mai importante evenimente culturale ale vieţii diplomatice şi acordul organizatorilor de a-şi trimite preţioasele colecţii ale expoziţiei MAGIA ORIENTULUI VINE ÎN BUCURESTI este o dovadă că România este o ţară importantă şi deschisă către experienţele şi civilizaţiile orientale. 

Profesor dr. Anton Caragea,director IRICE, ofera titlul de partener oficial proprietarului brandului EXOTIQUE in cadrul expozitiei de anul trecut 

May 24, 2011 Posted by | African affairs, Al Quds, Bashar Al Assad, Bertrand Russell Tribunal, Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Corcova Roy&Damboviceanu, Damascus, Diplomacy, Diplomatie, Ecology, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, European Council on International Relations, Fidel Castro, Foreign policy, Human Rights Council, Ierusalim - Al Quds, Informatii despre Coreea, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Islam, Leaders, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, News, Nigeria National Day, Open Letter, Orient, Oriental Art, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Palestine, Politics, President Bashar Al Assad, Real Eastate, Relatii Internationale, Religion, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Romanian Revolution, Russian Affairs, Siria, Syria, Tourism, Travel, Turism, UNESCO Heritage List, United Arab Emirates, Viticola Corcova | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

EUROPEAN CULTURE WEEK KICKS OFF

EUROPEAN CULTURE WEEK KICKS OFF

European Council on International Relations will host between 22-26 March 2010  the traditional cultural event for European values : EUROPEAN CULTURE WEEK .

The traditional events will be, as usually a rallying point for Europe educational and cultural experts. This week important issues will be discuss varying from educational curricula, universities status in the world, new currents in culture and educations and an overview of European culture situation under the economic crisis pressure.

A large panel of educational advisers, governmental officials and representatives of the most important European universities and culture experts will debate all this important topics in order to offer to Europe the opportunity to contribute to the values and educational debates in the world. European Council on International Relations is the organizers and sponsor of this event in order to insure a complete independence of the works and professional invited from any governmental intrusion. This year the EUROPEAN CULTURE WEEK will be focusing on ways to make culture and education a priority for Europe as the economic crisis is taking the main agenda while the most important assets of Europe: history, culture and educational and cultural productions are overlooked.

This year also in order to emphasize the importance of culture in Europe diplomacy the European Council on International Relations will host and on 9-11 April 2010 a special educational session focusing in educational and culture values all over the world.

So remain close to fallow the European Council on International Relations efforts in promoting culture and education as effective diplomacy tools in order to create a better world.   

March 17, 2010 Posted by | Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Religion, Russian Affairs, Syria, Travel, United Nations Global Compact, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment