Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

„Până în 2020 Nigeria va fi membră a grupului celor 20 ţări industrializate”, declară Mba Ama Mba , Ambasadorul R.F. Nigeria în dialog cu Profesor dr. Anton Caragea

Ambasadorul Mba Ama Mba al Nigeriei se adreseaza romanilor.

 

Ambasadorul Nigeriei si profesor dr.Anton Caragea, directorul IRICE in dialog 

Care este semnificaţia zilei de 1 octombrie în istoria Nigeriei ? De ce a fost alesă  drept zi naţională ?

1 octombrie 1960 este ziua în care Nigeria şi declarat independenţa faţă de Marea Britanie , înainte de aceasta dată Nigeria era o creaţie a stăpânirii coloniale britanice, care a unificat în 1914 zona de Nord cu cea de sud a Nigeriei ,constituind formaţiunea politică cunoscută astăzi drept Nigeria. Din acea zi de 1 octombrie, Nigeria şi-a luat destinul în mâinile sale , în mod responsabil, clădindu-şi liberatea şi bazându-se pe decizia populară.  Din această zi Nigeria a continuat să îşi construiască unitatea naţională şi să unifice diversele grupuri naţionale într-un stat naţional, unic . Acesta a fost, este şi va fi visul nostru.Anul acesta implinind 50 de ani la independenta aceasta data are cu atat mai mult o semnificatie aparte.

Care sunt relaţiile de azi între România şi Nigeria, în plan politic, cultural ?

Relaţiile diplomatice între Nigeria şi România sunt cordiale,  mai avem nevoie însă de dialog la nivel politic înalt. Consultări între cele două guverne, în mod special sunt necesare după intrarea României în spaţiul european, ceea ce face necesar renegocierea anumitor tratate şi recunoaşterea noilor realităţi. Unul dintre aceste Acorduri, ce trebuie discutat, este cel de cooperare militară între România şi Nigeria .

 Înalţi oficiali ai celor două ţări chiar au avut un dialog pe acestă temă, la începutul lunii, în Bucureşti şi sperăm că , în noul an, aceste acorduri să fie semnate. Avem şi o cooperare culturală cu artişti nigerieni care expun în Bucureşti artă nigeriană dar şi teme româneşti, toate bine primite de publicul român.

 

Nigeria de azi şi Nigeria de mâine , cum se dezvoltă Nigeria, care sunt principalele direcţii de dezvoltare a celei mai populate ţări de pe continentul african ?

 Republica Federală a Nigeriei este una din cele mai mari şi mai populate state din Africa, localizată în Vestul continentului african, cu o populaţie de peste 140 de milioane de locuitori  şi cu o diversitate etnică uimitoare, cu peste 300 de grupuri etnice şi peste 350 de dialecte , în care limba oficială rămâne cea engleză, alături de trei limbi indigene: Igbo, Hausa şi Yoruba. Cu un sistem prezidenţial în care Preşedintele şi Vice-Preşedintele sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani cu dreptul de reînnoire o singură dată şi cu un legislativ bicameral ( Senat şi Camera Reprezentanţilor) şi cu o structură federală bazată pe 6 state, cu guverne şi adunări legislative alese prin vot în fiecare din ele.

Ţara are în total 774 de autorităţi locale cu Preşedinţi şi Consilii locale. Abuja, capitala ţării are la rândul ei un consiliu local ales

Noi nigerienii am realizat in ultima perioada  două lucruri extraordinare , în primul rând am adoptat o politică de zero toleranţă faţă de corupţie şi am creionat o politică bazată pe 7 programe de dezvoltare a ţării şi a infrastructurii.

Guvernul nostru vizionar a stabilit un plan de lungă durată până în 2020 pentru a transforma economia Nigeriei, astfel încât să devenim una din cele 20 de ţări industrializate ale lumii până la finele acestei perioade.

 Astfel până în 2020 se apreciază că vom avea un Produs Intern Brut de 900 miliarde de dolari şi un venit pe cap de locuitor de 4.000 de dolari pe cap de locuitor. Aceasta reprezintă o intenţie fermă de a transforma Nigeria în plan economic, social şi cultural.

Totodată sa realizat o completă rezolvare a conflictului din Delta Nigerului, stabilind un minister pentru dezvoltarea regiunii şi oferind o amnistie pentru rebelii care apucaseră un drum greşit .Foştii combatanţi au acceptat amnistia şi au cedat armele şi muniţiile . Un program de reabilitare şi incluziune socială a fost stabilit pentru ei, iar A fost oferit un cadru pentru dezvoltarea accelerată a regiunii. Aceste evoluţii îi vor asigura pe toţi investitorii, inclusiv pe cei români, în legătură cu existenţa unui climat sigur pentru investiţiile lor. 

În plus ca rezultat al eforturilor diplomatiei noastre Nigeria  a fost aleasă cu o mare majoritate drept membru nepermanent al Consiliului de Securitate . Ca o dovadă suplimentară a stabilităţii Nigeriei menţionez şi faptul că ţara noastră a fost selectată de către Federaţia Internaţională de Fotbal ( FIFA) să găzduiască din octombrie 2009 Festivalul Internaţional de Fotbal pentru Tineret. 

Care este urarea Excelenţei Voastre pentru poporul român în acest moment aniversar pentru Nigeria ? Cum să înţelegem mai uşor şi mai corect ce se întâmplă astăzi în Nigeria ?

Este in acelaşi  timp dificil şi uşor să faci o asemenea urare .  Nigeria şi România au parcurs un drum lung  de la stabilirea relaţiilor diplomatice . Legăturile politice, economice şi culturale şi cuantumul relaţiilor între cele două state ale noastre sunt în continuă îmbunătăţire. România este o ţară prietenă care a asigurat instruirea  unui mare număr de tineri nigerieni în instituţiile ale de învăţământ . Mesajul meu este că aceste relaţii pot fi adâncite în interesul ambelor ţări . România are capacitatea tehnologică şi tehnică de care Nigeria are nevoie, pentru exploatarea resurselor sale naturale de petrol , resurse agricole , industriale sau minerale .

Apelăm la România să îşi deschida inima şi mintea spre a colabora cu partenerii nigerieni spre a exploata acest enorm potenţial bilateral.

Tocmai pentru aceasta am organizat o puternică delegaţie nigeriană, care a vizitat România şi care a fost bine primită de către Camera de Comerţ şi de către oficialităţile guvernamentale. Înţelegerile la care s-a ajuns atunci vor fi actualizate în viitorul apropiat. Aria de care ne putem ocupa pentru o dezvoltare imediată este turismul , arie de un enorm potenţial în Nigeria şi îi invităm calduros pe români să vină în Nigeria şi să savureze căldura şi prietenia şi bineînţeles ospitalitatea nigerienilor.

Avem în Nigeria festivaluri pe întreg parcursul anului şi soarele străluceşte la noi fără întrerupere 365 de zile din 365.

October 11, 2010 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Educatie, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, G20 Summit, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Leaders, Mass media, News, Nigeria National Day, Open Letter, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Religion, Romanian economy, Socialism, Tourism, Travel, Turism, United Nations Global Compact, United States, Universitati, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

NIGERIA NATIONAL DAY CELEBRATION- THE MAIN EVENT OF DIPLOMATIC LIFE IN BUCHAREST

Nigeria celebrates 50th Independence Anniversary.

Today, Nigeria celebrates her 50th Independence Anniversary as she remembers the sacrifice of the founding fathers of the nation, as well as our own responsibility to present and future generations.

Nigeria is a multi-cultural and multi-religious society with a population of about 150 million and over 350 spoken languages and dialects. There is therefore unity in diversity, and the freedom to live practice one’s creed freely and anywhere are upheld in the constitution. The Government and people are firmly committed to holding free, fair and credible elections during the next cycle of local, state and national elections. In this regard all the necessary steps to ensure the success of the process has been taken care of.

      The Nigerian Government is also working to strengthen the institutional structures for combating corruption, financial crimes, and other vices like human and drug trafficking. The reform of the financial sector to make it more accountable and transparent continues. This is to ensure that Nigeria enjoys political stability, social harmony and economic growth. To this end, Nigeria as the largest market in Africa, welcomes serious investors from Romania and elsewhere, as the investment climate continues to improve and gives very good returns, especially in power, oil and gas, mining, agriculture and finance sectors.  

President of Federal Republic of Nigeria Dr.Goodluck Ebele Jonathan                                                            

Nigeria emerged from colonialism in 1960 into a whole new world of independence and sovereignty, to take on the task of nation-building, and to play the international role that destiny had conferred on it. And although it has not been easy-going, the achievements so far outweigh whatever demerits against it. The country continues to tackle its myriad problems with sincerity of purpose and all the seriousness they deserved.

At the international scene, it had participated in numerous UN peacekeeping missions, as well as in similar regional endeavours like the ECOMOG that successfully brought peace to Liberia and Sierra Leone. In its capacity as Chairman of the Economic Community of West African States (ECOWAS), Nigeria is pleased to report that substantial progress has been made in bringing peace and stability to countries in the Community that were until recently embroiled in political crises. Nigeria has and will continue to be an active participant in the work of the United Nations, striving therein to promote national, regional and global objectives.

       Like other developing countries, Nigeria has had its own fair share of challenges like the problems of restive youth, which it must overcome. On the positive side, Nigeria has recorded remarkable progress in the provision of universal basic education and is also in the process of harmonizing baseline data that would assist in the proper monitoring and evaluation of all MDG projects.

      Nigeria greatly values its long and cordial bilateral relations with Romania and strives to find avenues for taking these relations to greater heights. Romanian scholarships given to Nigerian students over the years, including those on self sponsorship, have enabled them to make meaningful contributions to the various sectors of the Nigerian society like industry, academics, medicine and others. Conversely, Romanians are employed in the various sectors of Nigerian industry as skilled managers and engineers.

          Long live Federal Republic of Nigeria, long live Romania, and long live Nigeria Romania relations.

 

Mba Ama Mba

Ambassador of the Federal Republic of Nigeria to Romania.

       1st October, 2010

October 7, 2010 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Leaders, Mass media, News, Nigeria National Day, Open Letter, Politics, Religion, Romanian economy, United Nations Global Compact, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ZIUA NIGERIEI SARBATORITA CU FAST SI STRALUCIRE LA BUCURESTI

NIGERIA SARBATORESTE CEA DE-A 50-A ANIVERSARE A INDEPENDENTEI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Astazi Nigeria sarbatoreste cea de-a 50-a aniversare amintindu-si de sacrificiul parintilor fondatori ai natiunii ca si responsabilitatea fata de actuala si viitoarele generatii.

 Nigeria reprezinta o societate multi-culturala si multi-religioasa cu o populatie de aproximativ 150 milioane de locuitori si peste 350 de limbi si dialecte vorbite. Este, asadar,  o unitate in diversitate, si libertatea de a practica fiecare crezul sau in mod liber si oriunde sunt confirmate de constitutie. Guvernul si poporul sunt ferm angajate pentru desfasurarea de alegeri libere, corecte si credibile in timpul viitoarelor alegeri locale, nationale si de stat. In acest scop au fost luate toate masurile necesare pentru a asigura succesul acestui process.

Guvernul nigerian se preocupa de consolidarea structurilor institutionale de prevenire a coruptiei, delictelor financiare si alte vicii cum sunt traficul de droguri si fiinte umane. Reforma sectorului financiar de a devenit mai usor de verificat si transparent continua de asemeni. Aceasta pentru a asigura ca Nigeria sa se bucure de stabilitate politica, armonie sociala si crestere economica. In acest scop, Nigeria fiind cea mai mare piata de desfacere in Africa, intimpina pe investitorii seriosi din Romania si de pretutindeni, de vreme ce climatul de investii continua sa se imbunatateasca si sa genereze rezultate foarte bune, in special in sectoarele de electricitate, petrol si gaze, minerit, agricultura si finante.

 

Presedintele Republicii Federale a Nigeriei Dr.Goodluck Ebele Jonathan 

Nigeria a iesit din colonialism in anul 1960 si a intrat in cu totul alta lume noua de independenta si suveranitate, asumandu-si sarcina de a construi o natiune care sa joace un rol international pe care destinul i l-a conferit. Si desi nu a fost usor, realizarile de pana acum depasesc lipsurile care s-au impotrivit. Tara continua sa resolve cu sinceritatea si seriozitatea pe care o merita numeroasele probleme.

La scena internationala, tara a participat la numeroase misiuni de mentinere a pacii ale Natiunilor Unite, si de asemeni in incercari regionale similare ca ECOMOG care a adus cu success pacea in Liberia si Sierra Leone.  In functia sa de Presedinte al Comunitatii Economice a Statelor din Africa de Vest  (ECOWAS), Nigeria este incantata sa mentioneze ca un progress substantial a fost facut in aducerea pacii si stabilitatii in tarile Comunitatii care pana de curiand au suferit crize politice. Nigeria a fost si continua sa fie participant activ in munca Natiunilor Unite, straduindu-se sa promoveze in cadrul lor obiectivele nationale, regionale si globale.

Ca si alte tari in dezvoltare, Nigeria s-a confruntat cu framantari cum ar fi problemele tineretului nerabdator care trebuie invins. Un lucru pozitiv, Nigeria a inregistrat progrese remarcabile in pregatirea educatiei de baza universala si este de asemenea in procesul de armonizare a datelor de baza care vor ajuta la o monitorizare si evaluare corecta a tuturor proiectelor MDG.  

Nigeria pretuieste in mod deosebit relatiile vechi si cordiale cu Romania si se straduie sa gaseasca cai pentru ca aceste relatii sa atinga culmi mai inalte. Bursele romanesti care au fost acordate studentilor nigerieni de-a lungul anilor, incluzand si pe aceia pe cont propriu, le-a dat posibilitatea acestora sa aduca o contributie semnificativa in sectoarele diverse ale societatii nigeriene ca industria, invatamintul, medicina si altele. Pe de alta parte, romanii sunt angajati in sectoare variate ale industriei nigeriene ca ingineri si manageri iscusiti.

Traiasca Republica Federala Nigeria, traiasca Romania, traiasca relatiile dintre Nigeria si Romania.

 Mba Ama Mba

Ambasador al Republicii Federale Nigeria in Romania

1 octombrie 2010

October 7, 2010 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Leaders, Mass media, News, Nigeria National Day, Open Letter, Politics, Religion, Romanian economy, Tourism, Travel, Turism, United Nations Global Compact | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on ZIUA NIGERIEI SARBATORITA CU FAST SI STRALUCIRE LA BUCURESTI

ZIUA NATIONALA A NIGERIEI SARBATORITA IN ROMANIA/NATIONAL DAY OF NIGERIA CELEBRATED IN ROMANIA

ZIUA NATIONALA A NIGERIEI SARBATORITA IN ROMANIA.

In data de 1 octombrie se sarbatoreste in mod traditional Ziua Nationala a Republicii Federale a Nigeriei ,  anul acesta sarbatoarea a cunoscut o amploare deosebita putandu-se vorbi despre o adevarata luna dedicata  Republicii Federale a Nigeriei.

YarAdua

Presedintele Republicii Federale a Nigeriei-Umaru Musa Yar’Adua

In ultima perioada Republica Nigeria a devenit un pol de stabilitate in Africa de Vest:  incheierea unui armistitiu pentru zona Deltei Nigerului, cresterea economica continua, imbunatatirea calitatii vietii si transformarea orasului Abuja intr-un centru diplomatic regional, toate acestea au facut din Nigeria un partener special pentru Uniunea Europeana si pentru Romania. De altfel in ultimii doi ani, gratie eforturilor pline de abnegatie ale Ambasadorului Mba Ama Mba , relatiile Romania- Republica Federala a Nigeriei au cunoscut o amplificare fara precedent: delegatii economice, politice si culturale au alcatuit un pod intre Bucuresti si Abuja si au dus la o crestere istorica a volumului schimburilor economice si politice intre cele doua tari. In luna octombrie, o luna dedicata Republicii Federale a Nigeriei , Excelenta Sa Ambasadorul Mba Ama Mba a acordat o serie de interviuri presei romane si a desfasurat o activitate sustinuta de prezentare a Republicii Federale a Nigeriei in comunitatea economica si mass media din Romania. Se apreciaza ca aceasta sarbatoare a Republicii Federale a Nigeriei,  cu o amploare ne mai vazuta pana acum, a facut din luna octombrie, luna Nigeriei  in Romania.

 

NATIONAL DAY OF NIGERIA CELEBRATED IN ROMANIA                 

On  1-th of October is traditionally to celebrate the National Day of Federal Republic of Nigeria, but this year the celebration has being more grandiose then in any other year , so we can say that the month of October is really a month dedicated to Federal Republic of Nigeria.

YarAdua

President of Federal Republic of Nigeria-Umaru Musa Yar’Adua, the arhitect of Nigeria new status

In the last period the Republic of Nigeria has become a poll of stability in West Africa: the peace in the Niger Delta, continuous economic growth (in spite of economic crisis), a better life standard and the transformation of capital of Nigeria- Abuja in a diplomatic center of the region, all this has made Nigeria a special partner to European Union and Romania.

Also in the last two years, with the dedication and commitments of the Nigerian Ambassador in Romania, Mba Ama Mba, the relations between Romania and Federal Republic of Nigeria has being radically transformed: exchanges of political, cultural and economic delegations has build a bridge between Bucharest and Abuja and   we have witnessed a historical increase of economic and political exchanges between the two countries. In the month of October , a month dedicated to Federal Republic of Nigeria , His Excellency Ambassador Mba Ama Mba has made a public relations campaign presenting to Romanian press and economic community the Nigerian cultural and economic opportunities . It is appreciated that by his efforts this year the Federal Republic of Nigeria national day has being transformed in a month of Nigeria in Romania.

Poza corecta

H.E. Ambassador of Nigeria – Mba Ama Mba

October 19, 2009 Posted by | African affairs, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Politics, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

DIALOGUE ON AFRICA AND EUROPE

DIALOGUE ON AFRICA AND EUROPE.

IMG_2540

Friday 18 September 2009 HE. Ambassador of Federal Republic of Nigeria Mba Ama Mba and Professor Anton Caragea,  have a long dialogue on Africa-Europe relationship. The discussion was concentrated in an evaluation of European Union role in stabilizing and promoting democracy in Africa and on Nigeria role in development of Africa. Ambassador Mba Ama Mba has promoted in the last year a strong economic and cultural diplomacy between Romania and Nigeria. With his support more than 10 political, economic, cultural and social delegation   and events where hosted by the Federal Republic of Nigeria Embassy offering a new image to the African country in Romania. The reaction of Romanian economic environment was a very energetic one, with the help of ambassador Mba Ama Mba , the economic exchange between the two countries has sharply increase. At the end of the encounter professor Anton Caragea   has praised Ambassador Mba efforts for developing Nigeria-Romania cooperation and said that Africa will be a priority for Romania in the next ten years not only in the Barcelona Process framework but even on a national agenda.  

PRESS DEPARTMENT

 

DIALOG INTRE NIGERIA SI ROMANIA.

Vineri 18 septembrie 2009 Excelenta Sa Ambasadorul Republicii Federale a Nigeriei, Mba Ama Mba si profesorul Anton Caragea,  au avut un lung dialog cu privire la relatiile intre Romania si Nigeria si intre Europa si Africa. Discutia s-a concentrat pe evaluarea rolului Uniunii Europene in stabilizarea si promovarea democratiei in Africa si a rolului Nigeriei in dezvoltarea Africii. Ambasadorul Mba Ama Mba a promovat in ultimul an dezvoltarea rapida a relatiilor culturale si economice intre Romania si Nigeria . Cu suportul ambasadei Nigeriei la Bucuresti mai mult de 10 delegatii economice, culturale , sociale si alte diverse evenimente au avut loc in ultima perioada,  creionand o noua imagine acestei tari africane in mediul romanesc  . Reactia mediului economic  din Romania a fost extrem de favorabila, cu ajutorul ambasadorului Mba Ama Mba schimburile economice intre cele doua tari au crescut rapid. La finalul intalnirii profesorul Anton Caragea  a laudat rolul Ambasadorului Mba in dezvoltarea cooperarii intre Nigeria si Romania si a apreciat ca in perioada urmatoare Africa va fi o prioritate a agendei Romaniei nu doar in cadrul procesului Barcelona al Uniunii Europene , proces la care suntem parte,  dar si in planul interesului national.          

DEPARTAMENTUL DE PRESA

September 20, 2009 Posted by | African affairs, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, Religion | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment