Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

100 DE PASI PENTRU REALIZAREA REFORMELOR INSTITUTIONALE ALE PRESEDINTELUI NURSULTAN NAZARBAYEV

100 de pași concreți

privind realizarea celor cinci reforme instituționale ale

Președintelui Nursultan Nazarbayev

President Nursultan Nazarbayev-web

CELE 5 REFORME PREZIDENȚIALE :

 1. FORMAREA UNUI APARAT DE STAT MODERN

 2. ASIGURAREA UNUI STAT DE DREPT

 3. INDUSTRIALIZAREA ȘI CREȘTEREA ECONOMICĂ

 4. IDENTITATE ȘI UNITATE

 5. TRANSPARENȚA UNUI GUVERN RESPONSABIL

100 DE PAȘI CONCREȚI

UN STAT MODERN PENTRU TOȚI

 1. FORMAREA UNUI APARAT DE STAT PROFESIONAL

1.MODERNIZAREA PROCEDURILOR DE ADMITERE ÎN SERVICIUL  PUBLIC.

ADMITEREA LA SERVICIUL PUBLIC TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ CU POSTURILE DE BAZĂ.

 1. Selectarea candidaților pentru pozițiile de bază și avansarea în carieră trebuie să se bazeze pe COMPETENȚA .

 2. CENTRALIZAREA PROCEDURII DE SELECTARE a celor admiși pentru prima dată în serviciul public prin CONSOLIDAREA ROLULUI AGENȚIEI PENTRU SERVICII PUBLICE ȘI DE COMBATERE A CORUPȚIEI DIN REPUBLICA KAZAHSTAN. Aplicarea sistemului de selecție în trei etape.

 3. Perioada de probă obligatorie pentru cei admiși prima dată în serviciul public, DUPĂ FORMULA 3 + 3 (control de conformitate în trei și, respectiv, în șase luni).

 4. Creșterea remunerării angajaților publici, în funcție de rezultatele muncii.

 5. TRECEREA LA REMUNERARE PE BAZA REZULTATELOR MUNCII

Pentru  angajații de stat – performanța  anuală a planurilor individuale; pentru agențiile guvernamentale – punerea în aplicare a planurilor strategice; pentru  miniștri și guvernatori – indicatorii specifici de calitate ai serviciilor publice, calitatea vieții, atragerea investițiilor; pentru membrii Guvernului – indicatorii macroeconomici integrali.

 1. Introducerea FACTORILOR DE CORECȚIE REGIONALĂ PENTRU SALARIILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI .

 2. ACORDAREA OBLIGATORIE DE LOCUINȚĂ DE SERVICIU pentru funcționarii de stat,  pe întreg parcursul perioadei  de executare a îndatoririlor de serviciu,  FĂRĂ DREPT DE CUMPARARE.

 3. PREVEDERI LEGISLATIVE PENTRU FORMAREA PERIODICA A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, cel puțin o dată la trei ani.

 4. TRECEREA LA O SELECȚIE COMPETITIVĂ PENTRU AVANSAREA ÎN CARIERĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI. Consolidarea principiului meritocrației, de promovare în poziții superioare, corp “B”, numai pe bază de concurs, din rândul funcționarilor publici, care ocupă funcții subordonate.

 5. Admiterea in activitatea serviciului public A MANAGERILOR STRĂINI, SPECIALIȘTILOR INDIVIDUALI DIN SECTORUL PRIVAT ȘI CETĂȚENILOR REPUBLICII KAZAHSTAN – ANGAJAȚI AI ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE.

Numirea lor poate fi efectuată conform  cerințelor  specifice și listei individuale a pozițiilor.

Acest pas face ca serviciul public să fie un sistem deschis și competitiv.

 1. INTRODUCEREA UNOR NORME ETICE NOI.

Dezvoltarea unui nou Cod Etic Funcției Publice. Introducerea postului de comisar in masura de etică.

 1. INTENSIFICAREA LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI, inclusiv prin elaborarea noii legislații.

Crearea în cadrul Agenției pentru serviciul public și anticorupție a unui departament special anticorupție pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție.

 1. Adoptarea UNEI NOI LEGI A SERVICIULUI PUBLIC, care se aplică angajaților tuturor agențiilor guvernamentale, inclusiv celor de aplicare a legii.

 2. Efectuarea acțiunilor de CERTIFICARE COMPLEXĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, după adoptarea unei noi legi privind serviciul public, consolidarea cerințelor de calificare și introducerea noului sistem de salarizare.

 1. ASIGURAREA UNUI STAT DE DREPT

 1. OPTIMIZAREA INSTANȚELOR SISTEMULUI JUDICIAR PENTRU A SE FACILITA ACCESUL LA JUSTIȚIE.

Trecerea de la o JUSTITIE CU CINCI TREPTE (fond, apel, recurs, supraveghere și re-supraveghere) LA UNA CU TREI TREPTE (fond, apel, recurs).

 1. ÎNĂSPRIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE ȘI A MECANISMELOR  DE SELECTARE A CANDIDAȚILOR pentru  sistemul judiciar.

 Norme obligatorii – 5 ani de experiență de participare la procese judiciare.

Punerea în aplicare a sistemului de teste situaționale pentru a verifica aptitudinile și abilitățile profesionale.

Candidații pentru functia de judecători VOR FACE UN AN DE STAGIU ÎN INSTANȚE, primind o bursă. După  finalizarea unui an de stagiu,  judecătorii  vor lucra o perioadă de probă de un an.

 1. CONSTITUIREA INSTITUTULUI DE JUSTIȚIE DIN STRUCTURA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ CU SCOPUL de a consolida relația dintre învățare și jurisprudență.

 Institutul va funcționa în cadrul Curții Supreme de Justiție și va asigura formarea judecătorilor în mod regulat.

 1. ASIGURAREA RESPONSABILITĂȚII JUDECĂTORILOR.

Sporirea responsabilizarii judecătorilor.

Dezvoltarea unui nou cod de etică a judecătorilor, pe baza căruia cetățenii pot apela acțiunile judecătorilor  într-un JURIU TRIAL, special creat la Curtea Supremă a țării.

 1. INTRODUCEREA ÎNREGISTRĂRII AUDIO-VIDEO OBLIGATORII  A TUTUROR PROCESELOR.

 Judecătorul nu trebuie să fie în măsură să întrerupă înregistrarea sau a dispuna editarea materialelor audio -video înregistrate.

 1. Extinderea domeniilor de aplicare a curții cu jurii.

Definirea legislativă a categoriei de cauze penale, în care curtea cu jurii trebuie să fie  obligatorie.

 1. ASIGURAREA UNUI ECHILIBRU ÎNTRE ACUZARE ȘI APĂRARE ÎN INSTANȚE  ca urmare a  transferului progresiv de competențe judecătorului în vederea  AUTORIZĂRII  TUTUROR  ACȚIUNILOR DE INVESTIGAȚIE, CARE LIMITEAZĂ DREPTURILE CONSTITUȚIONALE ALE CETĂȚEANULUI.

 2. Crearea UNOR PROCEDURI JUDICIARE SEPARATE, ÎN LITIGIILE DE  INVESTIȚII.

Organizarea, pe lângă Curtea Supremă de Justiție, a CONSILIULUI DE INVESTIȚII, pentru soluționarea litigiilor, care implică investitori majori.

 1. Crearea în Astana a CENTRULUI INTERNAȚIONAL DE ARBITRAJ AIFC pe baza experienței din Dubai.

 2. Crearea, pe lângă Curtea Supremă de Justiție, a Consiliului Internațional pentru punerea în aplicare A CELOR MAI BUNE STANDARDE INTERNAȚIONALE, CARE IMPLICĂ JUDECĂTORI ȘI AVOCAȚI STRĂINI.

Consiliul va sfătui Curtea Supremă cu privire la metodele de îmbunătățire a justiției kazahe.

 1. Reducerea PARTICIPĂRII PROCURORULUI în instanța de judecată, în litigiile civile, pentru a facilita și accelera procedurile judiciare.

Introducerea unor amendamente corepunzatoare în Codul de procedură civilă.

 1. Dezvoltarea în continuare a instituției de executori judecătorești privați.

 REDUCEREA TREPTATĂ A SERVICIULUI DE STAT AL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI.

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE SELECȚIE a poliției, BAZAT PE ABORDARE COMPETENTĂ.

 Implementarea unui sistem special de testare a candidaților la angajare și angajații actuali pentru a verifica calitățile și aptitudinile profesionale .

Kazakhstan today

Kazakhstanul este astazi un model de dezvoltare si integrare economica la nivel mondial.

29.INCLUDEREA COLABORATORILOR AI ORGANELOR DE DREPT ÎN SERVICIUL PUBLIC.

Introducerea unor norme uniforme de serviciu, ținând seama de caracteristicile fiecărui serviciu departamental de aplicare a legii.

 1. Crearea UNUI SERVICIU DE POLIȚIE LOCALĂ, subordonat  autorităților executive locale și comunităților locale. Competența serviciului poliției locale: întrebările de ordine publică, prevenirea infracțiunilor interne, ofițeri de poliție de trafic, toleranta “zero” pentru infracțiuni minore. Angajaților poliției de patrulare rutieră le vor fi furnizate DVR, care va înregistra tot ceea ce polițistul face într-un schimb de patrulare.

 2. Asigurarea transparenței poliției, prin crearea unui SISTEM DE REVIZUIRE A PLÂNGERILOR PUBLICE ÎMPOTRIVA OFIȚERILOR DE POLIȚIE, CARE ÎNCALCĂ STANDARDELE ETICE.

STATUTUL ȘI ATRIBUȚIILE ACESTUI CONSILIU PUBLIC VOR FI CONSACRATE LEGAL.

 1. Crearea unui portal Internet “HARTA INFRACȚIUNILOR”, bazat pe sistemul național de informații “Harta infracțiunilor”.

 Harta marchează  toate infracțiunile săvârșite în țară, nu mai târziu de o săptămână.

ACEST LUCRU VA PERMITE PUBLICULUI SĂ MONITORIZEZE EFICACITATEA ORGANELOR AFACERILOR INTERNE.

 1. Formarea unui sistem eficient de reabilitare socială a persoanelor, eliberate din închisoare, și înregistrate de către Serviciul de Probațiune.

ELABORAREA  DE  STRATEGII INTEGRATE DE REABILITARE ȘI A STANDARDELOR DE SERVICII SOCIALE SPECIALE pentru astfel de cetățeni.

 1. Modernizarea infrastructurii penitenciare prin DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE PUBLIC-PRIVAT.

Trebuie studiata experiența internaționala și propunerile pentru implicarea sectorului privat în construcția, întreținerea și administrarea penitenciarelor

astana-new-

Kazahstanul de astazi: ambitie si crestere economica.

III. INDUSTRIALIZAREA ȘI CREȘTEREA ECONOMICĂ

 1. INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL DE PIAȚĂ A TERENURILOR AGRICOLE în scopul utilizării lor eficiente.

 Amendamente la CODUL FUNCIAR ȘI ALTE ACTE LEGISLATIVE.

 1. Simplificarea procedurii DE SCHIMBARE A SCOPULUI DE UTILIZARE A TERENURILOR.

 Monitorizarea periodică a utilizării terenurilor agricole. Transferul terenurilor  NEUTILIZATE ÎN FONDUL DE STAT PENTRU  O ULTERIOARĂ PRIVATIZARE.

 1. Optimizarea politicilor și procedurilor fiscale și vamale.

Reducerea numarului de taxe vamale din tariful vamal comun pe modelul “0-5-12”, în cadrul grupurilor de produse omogene la codurile de 6 cifre din  Nomenclatura marfă de activitate economică externă.

 1. Introducerea principiului “ghișeu unic” la vamă pentru exportatori și importatori.

Dezvoltarea sistemului de declarare electronic (introducerea sistemului automatizat de vămuire a mărfurilor).

Reducerea numărului de documente pentru export și import și timp de prelucrare.

 1. INTEGRAREA SISTEMULUI VAMAL ȘI  FISCAL.

Importatorul va fi urmărit  în scopuri fiscale de la data  importului de bunuri pe teritoriul Kazahstanului, până la comercializarea acestora.

 1. INTRODUCEREA UNUI REGIM DE VĂMUIRE “POSTFACTUM”. Acordarea  posibilității  de a produce mărfuri, până la depunerea declarației de marfă, unor categorii de participanți de comerț exterior.

 2. SIMPLIFICAREA PROCEDURII DE LEGALIZARE A PROPRIETĂȚII ȘI A MIJLOACELOR BĂNEȘTI.

 Modificări și completări la legislația existentă.

 1. IMPLEMENTAREA DECLARAȚIEI UNIVERSALE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI FISCALE CU ÎNCEPERE DE LA 1 ianuarie 2017, pentru funcționarii publici, urmată de o includere treptată a tuturor cetățenilor in acest sistem.

 2. CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE PRIMIRE ȘI PRELUCRARE A DECLARAȚIILOR FISCALE.

Centrele vor avea acces la un singur depozit de documente fiscale in format  electronic ale contribuabililor.

Introducerea sistemului de MANAGEMENT  AL RISCURILOR. Declaranții vor fi clasificați în funcție de categoria de risc privind controlul fiscal.

După prima depunere a declarației,  persoanele  fizice vor fi supuse re-examinării  peste  trei ani.

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMULUI DE PERCEPERE A IMPOZITELOR INDIRECTE.

Considerare detaliată a introducerii impozitului pe vânzări în loc de TVA.

 1. OPTIMIZAREA REGIMULUI FISCAL ACTUAL, cu ținerea obligatorie a registrelor fiscale de venituri și cheltuieli.

 2. Optimizarea procesului de obținere a autorizațiilor.

 Introducerea PRINCIPIULUI DE OBȚINERE  A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUCȚIE ÎN TREI ETAPE (“30-20-10”).

Prima etapă – emiterea de sarcini arhitecturale și de planificare – va dura până la 30 de zile de la data depunerii cererii.

Cea de a doua etapă  – aprobarea proiectului preliminar (proiect de design) – va dura  până la 20 de zile, iar cea de a treia etapă – obținerea  rezoluției – va dura până la 10 zile.

47.ELIMINAREA TREPTATĂ A MONOPOLUL DE STAT pe expertiză și estimări  pre-proiectare.

 Efectuarea de expertize proiect  într-un mediu competitiv.

 1. IMPLEMENTAREA METODEI DE DETERMINARE A COSTULUI ESTIMAT DE CONSTRUCȚIE.

Introducerea unei noi metode de stabilire a prețurilor în construcții va permite să determine costul estimat al proiectelor de construcții la prețuri curente la valoarea de piață reală a materialelor, produselor, echipamentelor și salariile, precum și să ofere estimare actualizare operațional și cadru de reglementare cu noi materiale, echipamente și tehnologii.

 1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE EURO- CODURI ÎN LOCUL NORMATIVELROR ȘI CODURILOR DE CONSTRUCȚIE ÎNVECHITE  (SNIP), aplicate în perioada sovietică.

Adoptarea noilor reglementări va permite utilizarea  de tehnologii si materiale inovatoare, îmbunătățirea  competitivității specialiștilor kazahi pe piața serviciilor din sectorul construcțiilor  și crearea unei  oportunități  pentru accesul companiilor kazahe la piețele externe în domeniul construcțiilor.

 1. REORGANIZAREA SECTORULUI INDUSTRIEI ENERGIEI ELECTRICE.

PUNEREA ÎN APLICARE A MODELULUI “CUMPĂRĂTOR UNIC”.

Acest lucru va egaliza diferențele in tarifele de energie electrică între regiuni.

 1. EXTINDEREA COMPANIILOR ELECTRICE REGIONALE.

 Acest lucru va îmbunătăți fiabilitatea de alimentare cu energie, reducerea costurilor de transport al energiei electrice în regiuni și reducerea costurilor de energie electrică pentru consumatori.

 1. IMPLEMENTAREA UNEI NOI POLITICI DE TARIFARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE, CAPABILE SĂ ÎNCURAJEZE INVESTIȚIILE ÎN ACEST SECTOR.

Modificarea  structurii tarifului.

 Tariful va include două componente: o parte fixă, necesară pentru finanțarea cheltuielilor de capital, și suma  plății pentru energia electrică utilizată în vederea acoperirii costurilor variabile de producție a energiei electrice, ceea ce va duce la schimbarea  situației actuale, în care tarifele sunt apreciate prin metoda de “consum”.

 1. SCHIMBAREA CONCEPTULUI DE MUNCĂ A SERVICIULUI ANTI-MONOPOL ȘI ALINIEREA LUI LA STANDARDELE ORGANIZAȚIEI PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE).

Serviciul actualizat trebuie să se concentreze pe promovarea liberei concurențe.

Bayterek tour mic

Simbolul Astanei de astazi: Bayterek!

 1. CONSOLIDAREA INSTITUTIEI OMBUDSMAN PENTRU AFACERI, PENTRU A PROTEJA INTERESELE ANTREPRENORILOR.

Structura noului institut va include reprezentanți ai business-ului  și ai Camerei Naționale a Antreprenorilor.

 1. ATRAGEREA A CEL PUȚIN ZECE COMPANII TRANSNAȚIONALE (CTN) ÎN SECTORUL DE PROCESARE PENTRU CREAREA DE MĂRFURI DE EXPORT ȘI IEȘIREA KAZAHSTANULUI PE PIEȚELE MONDIALE.

Obtinerea de informații despre noile oportunități de afaceri internaționale în forumurile economice internaționale.

 1. Crearea în sectoarele prioritare ale economiei a ASOCIAȚIILOR  ÎN PARTICIPAȚIUNE cu “investitor- ancoră ” – parteneri strategici internaționali (de exemplu, “Air Astana”, “Tengizchevroil” fabrica de construcție locomotive CFK).

În viitor, cota statului în asociațiile în participațiune vor fi afișate pe IPO.

Crearea UNUI REGIM DE MIGRAȚIE FAVORABIL, URMÂND EXEMPLUL SUA, CANADA, AUSTRALIA pentru a atrage specialiști de înaltă calificare din străinătate.

 1. Atragerea de investitori strategici (ancoră), cu experiență, de succes, în crearea grupurilor de turism.

 2. Atragerea de investitori strategici (ancoră) pentru crearea UNUI SINGUR OPERATOR DE ÎNTREȚINERE ȘI DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT RUTIER.

 3. ATRAGEREA UNUI INVESTITOR STRATEGIC ÎN CONSERVAREA ENERGIEI, PRIN APLICAREA UNUI MECANISM INTERNAȚIONAL RECUNOSCUT DE SERVICII ENERGETICE.

 Scopul lor principal este de a stimula dezvoltarea companiilor de servicii energetice, private, pentru a oferi servicii complete în domeniul conservării energiei, cu rambursarea propriilor cheltuieli și cu câștigul financiar din economiile de energie efectiv realizate.

 1. ATRAGEREA DE INVESTITORI STRATEGICI PENTRU A DEZVOLTA PRODUCTIA DE LAPTE SI PRODUSE LACTATE.

Principalul obiectiv: de a asigura exportul a jumătate din produse pe piețele țărilor CSI în termen de trei ani.

Lucrarea se va baza pe exemplul „Fronterra” Noua Zeelandă și „Arla” daneză , cu dezvoltarea producției în cooperare cu mediul rural.

 1. ATRAGEREA INVESTITORILOR STRATEGICI PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI ȘI PRELUCRĂRII CĂRNII.

Scopul principal este de a dezvolta baza de resurse și exportul de produse prelucrate.

 1. Punerea în aplicare A INIȚIATIVEI “CAMPIONI NAȚIONALI”, cu accent pe sprijinirea companiilor specifice, lideri ai întreprinderilor mijlocii din sectoarele non-petroliere ale economiei.

Determinarea liderilor  de afaceri va permite crearea de centre de excelență pentru transferul de know-how.

 1. DEZVOLTAREA A DOUĂ CLUSTERE INOVATOARE CA BAZĂ A ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAȘTERE.

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII NAZARBAYEV “ASTANA BUSINESS CAMPUS” VOR FI CREATE  CENTRE ȘI LABORATOARE DE CERCETARE  pentru efectuarea  proiectelor  comune de cercetare și dezvoltare, precum și comercializarea lor ulterioară.

Pentru punerea în aplicare a proiectelor specifice, parcul industrial de tehnologii  inovatoare va implica  companiile locale și străine performante.

 1. Elaborarea Legii “Cu privire la comercializarea de activități științifice și/sau activități tehnico-științifice “, care conține MECANISME DE  FINANȚARE  A ACTIVITĂȚII PRIVIND INTRODUCEREA DE INOVAȚII ÎN PRODUCȚIE.

Orientarea subvențiilor și a programelor de cercetare catre nevoile programului de stat de dezvoltare industriala si inovațională.

 1. INTEGRAREA KAZAHSTANULUI ÎN FLUXUL INTERNAȚIONAL DE TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII .

Lansarea proiectului de CREARE A CORIDOARELOR DE TRANSPORT MULTIMODALE “CORIDOR TRANSCONTINENTAL EURASIATIC”, care va permite tranzitul liber  al mărfurilor  din Asia în Europa.

Coridorul de transport va traversa, în  primă fază, Kazahstanul, Federația  Rusă  și  Europa.

 A doua direcție  va urma  pe teritoriul Kazahstanului , de la Horgos la  portul Aktau, apoi de-a lungul Marii Caspice, prin Azerbaidjan și  Georgia.

Antrenarea  în proiect a  Bancii Asiatice de  investiții  infrastructurale, create la sfârșitul anului 2014.

 1. Stabilirea unui hub al aviației internaționale.

La  Almaty, prin implicarea  unui investitor strategic, se va   construi UN NOU AEROPORT INTERNATIONAL DUPĂ  STANDARDELE INTERNAȚIONALE.

 1. Dezvoltarea transportatorului aerian “Air Astana” și a Companiei Naționale “Kazakhstan Temir Zholy”(Kazahstan Feroviar), ca operatori internationali majori.

 “Air Astana” se va concentra pe rute internaționale și zone noi, deschise în principalele centre financiare ale lumii (New York, Tokyo, Singapore).

Dezvoltarea  “Air Astana” va fi armonizată cu planurile “CFK” pentru dezvoltarea unor rute alternative,  ceea ce va reduce costurile de livrare cu mai mult de două ori.

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI IN REGLEMENTAREA DE CATRE STAT A SERVICIILOR AERIENE, pentru a spori atractivitatea via tranzit prin Kazahstan.

Activitatea Comitetului Aviației Civile se va concentra pe modelul Agenției Britanice a Aviației Civile publice și Agenția Siguranței Aviației din UE.

Ak orda-Astana-web

 1. Transformarea orașului Astana ÎNTR-UN CENTRU DE AFACERI, CULTURAL ȘI ȘTIINȚIFIC AL EURASIEI, capabil să  atragă  cercetători științifici, studenți, oameni de afaceri, turisti din întreaga  regiune.

În același timp, orașul va avea un sistem modern de transport și logistică internațional, inclusiv un nou terminal de aeroport .

 1. INSTITUIREA UNUI CENTRU FINANCIAR INTERNATIONAL ASTANA (AIFC) pe baza infrastructurii ASTANA EXPO 2017.

 Asigurarea statutului juridic special al centrului financiar în Constituție.

El devenind un  HUB FINANCIAR atât  pentru țările CSI, cât  și pentru întreaga regiune a Asiei Centrale și de Vest .

STABILIREA  UNUI SISTEM JUDICIAR INDEPENDENT, CU  PROPRIE JURISDICȚIE, care va functiona pe baza folosirea limbii engleze si a dreptului international.

Sistemul judiciar va fi format  din specialiști străini.

ÎN PERSPECTIVĂ,  sperăm  ca HUB-UL  FINANCIAR AL KAZAHSTAN-ULUI  SĂ INTRE ÎN TOPUL CELOR  20 DE MARI CENTRE FINANCIARE DIN LUME.

 1. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a centrului financiar, specializat în DESERVIREA PIEȚELOR DE CAPITAL ȘI FINANCIAR ISLAMIC.

Dezvoltarea de noi tipuri de servicii financiare, de elită, inclusiv în domeniul privat banking și managementul activelor.

 Împlementarea în cadrul  centrului financiar a    regimului fiscal liberal. Este posibilă crearea unei piețe financiare offshore. Implementarea  principiului de rezidență pe baza de investiții, urmând exemplul orasului Dubai.

 1. Introducerea limbii engleze ca și limbă oficială pe teritoriul centrului financiar.

Legislatia separată a centrului va trebui să fie ELABORATĂ ȘI APLICATĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ.

 1. Furnizarea de acces transport internațional de către centrul financiar. Crearea unei REȚELE DE SERVICII AERIENE REGULATE ȘI CONFORTABILE, PENTRU COMUNICAREA CU PRINCIPALELE  CENTRE FINANCIARE DIN LUME .

 2. Creșterea transparenței și a predictibilității sferei de utilizare a subsolului prin INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE CU PRIVIRE LA RESURSELE MINERALE CRIRSCO.

 3. Introducerea, pentru toate rezervele miniere a METODEI DE CONTRACTARE SIMPLIFICATE, FOLOSIND CELE MAI BUNE PRACTICI DIN LUME.

 4. Îmbunătățirea calității capitalului uman, bazat pe standardele din țările OECD.

PUNEREA ÎN APLICARE TREPTATĂ A 12 ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, modernizarea standardelor de școlarizare pentru dezvoltarea conceptului de alfabetizare funcțională.

Introducerea finanțării per capita în liceu, crearea unui sistem de stimulente pentru școlile de succes.

 1. Formare de personal calificat ÎN ZECE COLEGII DE TOP ȘI UNIVERSITATI pentru șase industrii- cheie, urmată de răspândirea experienței în alte instituții de învățământ din țară.

 2. Extinderea treptată a AUTONOMIEI ACADEMICE ȘI MANAGERIALE A INSTITUȚIILOR, ținând cont de experiența Universității Nazarbayev.

Transformarea instituțiilor de învățământ superior privat în organizații non-profit, în conformitate cu practica internațională.

 1. O tranziție treptată la învățarea limbii engleze în sistemul de învățământ – în licee și universități.

OBIECTIVUL PRINCIPAL – CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PERSONALULUI ȘI CREȘTEREA POTENȚIALULUI DE EXPORT AL SECTORULUI EDUCAȚIE.

 1. INTRODUCEREA ASIGURĂRILOR OBLIGATORII SOCIALE DE SĂNĂTATE.

Consolidarea stabilității financiare a sistemului de sănătate, PE BAZA PRINCIPIULUI DE RĂSPUNDERE  SOLIDARĂ a statului,  a angajatorilor și a  cetățenilor.

Finantare prioritară pentru asistenta medicala primara (AMP).

Îngrijirea medicală primară va fi esențială pentru prevenirea și controlul precoce a bolilor.

 1. DEZVOLTAREA MEDICINII PRIVATE, INTRODUCERE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ÎN INSTITUȚIILE MEDICALE.

 În scopul de a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea serviciilor, prin concurs, pe baza finanțării medicale primare si asistenta sociala in organizatii medicale de asigurări de sănătate social,  a asigura tranziția la principiile de guvernanță corporativă.

A încuraja  privatizarea organizațiilor de sănătate publică, pentru a extinde furnizarea de volum garantat de asistență medicală gratuită prin ONG-uri.

 1. CREAREA UNEI COMISII MIXTE pentru calitatea serviciilor medicale de la Ministerul Sănătății și Dezvoltării Sociale.

Obiectivul principal – introducerea unor standarde avansate de ingrijire medicala (protocoale de tratament, formare, furnizarea de medicamente, de control al calității și de acces).

 1. Liberalizarea relațiilor de muncă. Elaborarea unui nou COD AL MUNCII.

 2. OPTIMIZAREA ASISTENȚEI SOCIALE , PRIN CONSOLIDAREA ORIENTĂRII SALE CATRE CEI CARE AU NEVOIE DE EA.

 Asistența socială  se va  acordată numai cetățenilor, care au într-adevăr nevoie de ea.

 Asistență socială de stat pentru cetățenii apți de muncă, cu venituri mici, se va acorda în cazul  participării lor active la programele de promovare a ocupării forței de muncă și integrare socială.

 1. IDENTITATE ȘI UNITATE

 2. Elaborarea proiectului pentru un act  patriotic  «MANGILIK EL ».

 1. Dezvoltarea și implementarea PROIECTULUI DE MARE ANVERGURĂ A ADUNĂRII POPORULUI KAZAH “ȚARĂ MARE – FAMILIE MARE”, care va consolida identitatea kazahă și va crea condiții pentru formarea unei comunități civile integrate.

Toate aceste lucrări vor fi legate de punerea în aplicare a Concepției de dezvoltare a industriei turismului în R. Kazahstan  până în anul 2020 (cu dezvoltarea turismului intern) și crearea de grupuri de turism cultural regionale: “Astana – inima Eurasiei”, “Almaty – Zona Culturală Libera a Kazahstanului”, “Unitatea dintre natură și cultura nomadă “,” Perla Altaiului “,”Renașterea Drumului Mătăsii”,”PORTILE MARI CASPICE”.

 1. Dezvoltarea și implementarea unui proiect național de consolidare a identității civice “Menin Elim” , care prevede punerea în aplicare a unei serii de proiecte tehnologice.

Spre exemplu, CREAREA PE SCARĂ LARGĂ A INTERNET-PROIECTULUI “ENCICLOPEDIA KAZAHSTANULUI”, CU SCOPUL PRINCIPAL DE A AJUTA FIECARE CETĂȚEAN ȘI TURIȘTII  STRĂINI  SĂ AFLE MAI MULTE  DESPRE ȚARĂ.

Pe portal vor  fi plasate tururi  video 3D  Kazahstan, informații despre istoria și cultura țării, evenimente interesante din viața kazahilor.

Portalul va fi un fel de “carte de vizită” a țării, un ghid national, Tabel Național de Onoare   pentru cetățenii  interesanți  și o platformă de comunicare virtuală.

 1. Dezvoltarea și implementarea unui proiect național de promovare a ideii de Societate a Muncii Universale, care urmărește să PROMOVEZE IDEEA UNEI SOCIETĂȚI DE MUNCĂ UNIVERSALĂ, pe baza planurilor de realizare a programului de dezvoltare a infrastructurii “Nurly Zhol”, al doilea plan de cinci  ani  de industrializare, precum și a realizărilor personale ale kazahilor (eroi  ai timpurilor noastre) în muncă, afaceri, activități profesionale științifice, educaționale și de altă natură , în perioada de independență, pe parcursul anilor de independență, care răspund nevoilor politicii industriale de stat și de realizare  a strategiei “Kazakhstan-2050”.

 2. Dezvoltarea și implementarea proiectului național “Nurly Bolashak”. INTRODUCEREA VALORILOR MANGILIK EL în programele școlare de formare existente.

 3. SUPORT INFORMAȚIONAL, PROMOVARE ȘI PUNEREA ÎN APLICARE a celor 5 reforme instituționale, precum și a ideii de identitate kazahă , în mass-media, pe internet, mass-media din noua generație și în rețelele sociale.

Presidentele Nursultan Nazarbayev-creatorul Kazahstanului moderna-web

Presedintele Kazahstanului se ambitioneaza sa faca din tara sa un model in plan universal. 

 1. CREAREA UNUI STAT RESPONSABIL

 2. TRECEREA DE LA ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LA ADMINISTRAȚIA DE STAT CONFORM REZULTATELOR CONCRETE  în cadrul procedurilor  standardizate și minime de monitorizare, evaluare și control. Sistemul de control disciplinar trebuie să se bazeze exclusiv pe controlul realizării de indicatori țintă.

TOATE COMENZILE PROCEDURALE ȘI DE CONTROL INTERMEDIAR AR TREBUI ANULATE.

Autorităților publice li se va acorda autonomie în efortul de  realizare a obiectivelor stabilite pentru acești  indicatori.

 1. CREAREA UNUI SISTEM COMPACT DE PLANIFICARE DE STAT.

REDUCEREA NUMĂRULUI DE PROGRAME GUVERNAMENTALE. ÎNTRERUPEREA PROGRAMELOR SECTORIALE, cu integrarea programelor  de ramură  specifice în cadrul programelor de stat, precum și în PLANURILE STRATEGICE ale organelor de stat. REFORMATARE  PLANURI ȘI PROGRAME STRATEGICE de dezvoltare a teritoriilor în ceea ce privește indicatorii țintă cheie.

 1. Inplementarea NOULUI SISTEM DE AUDIT ȘI EVALUARE A APARATULUI GUVERNAMENTAL.

Evaluarea programelor de stat  va fi efectuată o dată la trei ani.

 Evaluarea impactului asupra agențiilor guvernamentale va fi efectuată anual conform  unor  planuri strategice.

 Adoptarea Legii “Cu privire la auditul de stat și controlul financiar”. Comitetul Conturi va lucra pe modelul de primă clasă companii internaționale de audit, scăpând de  controlul operațional curent.

 1. Introducerea așa-zisului “Guvern Deschis”.

Elaborarea  Legii PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII , care va permite prezentarea  oricăror informații,  aflate în posesia organeor  de stat, cu excepția  celor   clasificate ca fiind  secret  de  stat și protejate prin lege.

 1. Introducerea practicii discursurilor publice anuale, ale liderilor agențiilor guvernamentale, prezentate publicului, privind realizarea indicatorilor cheie  a  planurilor strategice și programelor de dezvoltare teritorială, plasarea  rapoartelor  pe site-urile oficiale.

Introducerea practicii de rapoarte anuale privind performanța  șefilor  de instituții naționale de învățământ superior , prezentate în fața  studenților, angajatorilor, reprezentanților  mass-media.

 1. Asigurare disponibilitatii ONLINE a BAZELOR DE DATE STATISTICE ALE ORGANELOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE.

Toate situațiile financiare bugetare, rezultatele auditului  financiar extern, rezultatele evaluării eficienței politicii publice, evaluării publice a rezultatelor de calitate a serviciilor publice, raportul privind executarea bugetelor republicane și locale VOR FI PUBLICATE.

 1. Responsabilizarea pentru CETĂȚENILOR A PARTICIPA LA LUAREA DECIZIILOR prin dezvoltarea de auto-reglementare și autonomie locală.

TRANSFERUL FUNCȚIILOR,  NECARACTERISTICE  STATULUI, UNUI MEDIU COMPETITIV și organizațiilor de autoreglementare.

Guvernul va fi compact prin reducerea funcțiilor neobișnuite și/sau în exces.

 1. Implementarea la nivel de district rural, sat, comună, oraș -județ a propriilor bugete ale administrațiilor locale.

 În centrele regionale și orașele de importanță republicană vor lucra mecanismele de participare a  cetățenilor la discutarea proiectelor de buget respective .

 1. CONSOLIDAREA ROLULUI CONSILIILOR PUBLICE DE PE LÂNGĂ AUTORITĂȚILE DE STAT ȘI GUVERNAMENTALE, în vederea discuției despre punerea în aplicare a planurilor și programelor de dezvoltare a teritoriilor strategice; despre bugete, rapoarte, realizarea indicatorilor țintă, proiecte de legi și reglementări, care aduc atingere drepturilor și libertăților cetățenilor; despre proiecte ale  documentelor de program.

 Asigurarea statutului și a ATRIBUȚIILOR CONSILIILOR PUBLICE prin lege  va îmbunătăți transparența guvernului de luare a deciziilor.

 1. Crearea CORPORAȚIEI DE STAT “GUVERNUL PENTRU CETĂȚENI”, CARE VA DEVENI FURNIZOR UNIC  AL SERVICIILOR PUBLICE,  după modelul Canada Service si Centrelink Australia.

Corporatia integrează toate centrele de serviciu public într-un singur sistem.

Cetățenii kazahi vor  primi toate serviciile publice într-un singur loc. Certificarea internationala de servicii publice privind managementul calitatii ISO 9000.

MECANISME  DE  IMPLEMENTARE

A FOST STABILITĂ ÎN MOD OPERATIV  COMISIA NAȚIONALĂ privind modernizare, pe  lângă Președintele țării, care a inclus cinci grupuri de lucru, formate din experți locali și străini.

Comisia Națională va trebui să efectueze CONTROLUL COORDONAT AL IMPLEMENTĂRII TREPTATE A CELOR CINCI REFORME INSTITUȚIONALE.

Aceasta va asigura o cooperare eficientă între organismele guvernamentale, mediul de afaceri și societatea civilă.

Comisia Națională trebuie SĂ IA O SOLUȚIE CONCEPTUALĂ ȘI SĂ STABILEASCĂ  PLANURILE DE ACȚIUNE SPECIFICE.

Propunerile sale vor fi aprobate de către Președintele țării. În conformitate cu deciziile aprobate, vor fi ADOPTATE LEGI CORESPUNZATOARE DE CATRE PARLAMENT ȘI REGLEMENTĂRI GUVERNAMENTALE.

Eficacitatea implementării inițiativelor cheie ale miniștrilor și guvernatorilor  VA FI MONITORIZATA ÎNDEAPROAPE DE COMISIA NAȚIONALĂ.

Pe lângă Comisia Națională trebuie creat  un CONSILIU CONSULTATIV INTERNATIONAL, FORMAT DIN EXPERȚI  STRĂINI COMPETENȚI.

Acest consiliu va face  recomandări de  implementare a unui sistem independent de monitorizare a rezultatelor reformelor.

Corpul de lucru al Comisiei Naționale  trebuie  să fie coordonat de BIROUL PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII KAZHSTAN.

Va reamintim,  că  Președintele R.Kazahstan, Nursultan Nazarbayev,  a  trasat cei  100 de  pași concreți pentru  realizarea  a  cinci reforme instituționale   în cadrul Sesiunii extinse a Guvernului de la Astana, în data de  06 mai 2015.

July 30, 2015 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomatie, Kazahstan, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, Nursultan Nazarbayev, President Nursultan Nazarbaev, President Nursultan Nazarbayev, Relatii Internationale, Turism | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment