Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

MEDIEREA IN PERICOL

Zece ani de progrese în domeniul medierii, în pericol

Sigla Consiliul de Mediere

Joi, 20 iunie 2013, Comisia Juridică de Disciplină şi Imunităţi din Camera Deputaţilor, Cameră Decizională, a avizat propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. 90/2012, care modifică şi completează Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, printr-un amendament ce prevede că notarii şi avocaţii dobândesc, fără nici o formalitate (adică fără pregătire de specialitate în managementul conflictelor, comunicare, tehnici de negociere şi în teoria şi practica medierii şi fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege), atribuţii specifice profesiei de mediator.

Amendamentul încalcă prevederile Directivei 52/2008/CE a Parlamentului European, care arată că poate deveni mediator orice persoană, indiferent de profesie, obligând în acest sens statele membre să asigure o formare iniţială şi continuă a mediatorilor, pentru a putea desfăşura o mediere eficientă, imparţială şi competentă faţă de părţi. Totodată, amendamentul creează o discriminare inadmisibilă, atât raportat la celelalte profesii juridice, cât şi la profesiile nonjuridice, ceea ce conduce, în mod direct, la o gravă inechitate. Dar, înainte de toate, amendamentul riscă să compromită însuşi actul de mediere, aducând astfel un grav prejudiciu cetăţenilor, deoarece nici avocaţii şi nici notarii nu au, prin formarea lor profesională, cunoştinţele şi abilităţile necesare conducerii profesioniste a procedurii de mediere, în absenţa unei pregătiri de specialitate cerute prin actele normative în vigoare.

Consiliul de Mediere, singurul organism de reglementare şi control în domeniul medierii, semnalează gravitatea acestui demers legislativ, care creează privilegii pentru două categorii profesionale – avocaţii şi notarii care au o vechime de cinci ani de la data definitivatului. Trebuie sublinat faptul că acest demers legislativ nu a fost adus la cunoştinţa persoanelor interesate şi nici Consiliului de Mediere, care nu a avut posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. Camera Deputaţilor nu şi-a respectat obligaţia Constituţională de a informa cetăţenii despre această modificare legislativă.

Menţionăm ca Ministerul Justiţiei s-a opus adoptării acestei modificări legislative în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor şi faptul că punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii este fără echivoc în susţinerea ideii că profesia de mediator este o profesie nonjuridică.

Adoptarea unor astfel de prevederi legislative ar conduce în plan internaţional la reacţii negative în ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu doi ani, România era monitorizată în implementarea medierii, pentru a se asigura creşterea calităţii actului de justiţie, ca urmare a degrevării sistemului judiciar de cauzele soluţionate prin mediere.

Consiliul de Mediere vă invită la o conferinţă de presă pe această temă, duminică, 30 iunie 2013, la ora 11.00, la sediul din Piaţa Sfântul Ştefan, nr. 7, Sector 2, Bucureşti.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi agenţia de relaţii publice ARENA Communications (persoană de contact 
Cecilia Caragea), la numerele de telefon: 021.224.70.24, 0720.03.10.27 sau la adresa de e-mail: office@arenacommunications.ro, www.arenacommunications.ro.

Va rugăm să confirmaţi participarea la conferinţa de presă la datele de contact de mai sus.

June 30, 2013 Posted by | Diplomatie, Educatie, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Mass media, News, Piata imobiliara | , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PARTNERSHIP FOR PROMOTING ROMANIAN IMAGE AND VALUES

The Institute of International Relations and Economic Cooperation has chosen to sign a partnership for promoting international activities of Romania with ARENA Communications PR firm.

Signing ceremony for partnership between Institute of International Relations and Economic Cooperation and ARENA Communications

Professor Anton Caragea , director of Institute of International Relations and Economic Cooperation had declared at the signing ceremony that : “choosing ARENA Communications as official partner for the promotion activities has being made as a result of a long and serious analyses on ARENA Communications activities . ARENA Communications proved to be a reliable company, with a portfolio of important companies and a remarkable activity, whose solidity could be used in the benefit of Romanian image promotion. We choose with great care the public relations agency that will promote our international activities, because here we are specking about a sensitive area of diplomacy, international relations where are required seriousness, competence and professionalism, things that ARENA Communications is offering to us”.

 The director of ARENA Communications has also stated that: “we look with responsibility at this partnership and we want to be a part of the highly sensitive mission of promoting Romanian values, either in cultural, economic or diplomatic and political area. We have being together with Institute of international relations and Economic Cooperation in highly important moments where history have being written in Bucharest such as OSCE Conference , art exhibition or diplomatic events  and this partnership is honors us and also make us more responsible”.

     

 

July 14, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, Foreign policy, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Leaders, Mass media, News, Open Letter, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Romanian economy, Tourism, Travel, Universitati | , , , , , , , , | Leave a comment

ARENA COMMUNICATIONS PRIMESTE CONTRACTUL DE PROMOVARE INTERNATIONALA A VALORILOR ROMANESTI

Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica a ales, la inceputul lunii iulie, pentru promovarea activitatilor sale sa colaboreze cu agentia de relatii publice ARENA Communications.

Semnarea parteneriatului de promovare internationala Arena Communications – Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica

Profesorul Anton Caragea, director al Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, a declarat ca “alegerea agentiei ARENA Communications ca partener oficial pentru activitatea de promovare a institutului a fost facuta ca urmare a unei analize serioase asupra agentiei ARENA Communications care s-a dovedit a fi o companie de incredere, cu un portofoliu de clienti de inalta tinuta, cu o activitate remarcabila, a carei soliditate poate fi folosita si in beneficiul relatiilor internationale ale Romaniei. Am ales cu multa atentie agentia de relatii publice care sa ne ajute in popularizarea activitatilor noastre, deoarece aici este vorba de un domeniu sensibil, cel al relatiilor internationale, al diplomatiei, unde se cere seriozitate, competenta si profesionalism, lucruri pe care ARENA Communications ni le ofera.”

La randul ei, doamna Cecilia Caragea, PR Director ARENA Communications, a declarat: “Privim cu responsabilitate acest parteneriat si dorim sa ne indeplinim misiunea de promovare a valorilor Romaniei, fie ele din sfera economica, fie din sfera culturala, fie, in acest caz, din sfera relatiilor internationale. Am fost alaturi de Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica cu ocazia diferitelor evenimente, precum Conferinta OSCE de la Bucuresti, 2010, expozitii de arta, evenimente diplomatice etc., iar acest parteneriat ne onoreaza si ne responsabilizeaza.”

Parteneriatul oficial incheiat intre ARENA Communications si Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica reprezinta pentru ambele parti o noua etapa in activitatile de promovare a imaginii Romaniei, a produselor si personalitatilor romanesti.

July 13, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, Foreign policy, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, Romanian economy, Tourism, Travel, Universitati, Universities | , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment