Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

MEDIEREA IN PERICOL

Zece ani de progrese în domeniul medierii, în pericol

Sigla Consiliul de Mediere

Joi, 20 iunie 2013, Comisia Juridică de Disciplină şi Imunităţi din Camera Deputaţilor, Cameră Decizională, a avizat propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. 90/2012, care modifică şi completează Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, printr-un amendament ce prevede că notarii şi avocaţii dobândesc, fără nici o formalitate (adică fără pregătire de specialitate în managementul conflictelor, comunicare, tehnici de negociere şi în teoria şi practica medierii şi fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege), atribuţii specifice profesiei de mediator.

Amendamentul încalcă prevederile Directivei 52/2008/CE a Parlamentului European, care arată că poate deveni mediator orice persoană, indiferent de profesie, obligând în acest sens statele membre să asigure o formare iniţială şi continuă a mediatorilor, pentru a putea desfăşura o mediere eficientă, imparţială şi competentă faţă de părţi. Totodată, amendamentul creează o discriminare inadmisibilă, atât raportat la celelalte profesii juridice, cât şi la profesiile nonjuridice, ceea ce conduce, în mod direct, la o gravă inechitate. Dar, înainte de toate, amendamentul riscă să compromită însuşi actul de mediere, aducând astfel un grav prejudiciu cetăţenilor, deoarece nici avocaţii şi nici notarii nu au, prin formarea lor profesională, cunoştinţele şi abilităţile necesare conducerii profesioniste a procedurii de mediere, în absenţa unei pregătiri de specialitate cerute prin actele normative în vigoare.

Consiliul de Mediere, singurul organism de reglementare şi control în domeniul medierii, semnalează gravitatea acestui demers legislativ, care creează privilegii pentru două categorii profesionale – avocaţii şi notarii care au o vechime de cinci ani de la data definitivatului. Trebuie sublinat faptul că acest demers legislativ nu a fost adus la cunoştinţa persoanelor interesate şi nici Consiliului de Mediere, care nu a avut posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. Camera Deputaţilor nu şi-a respectat obligaţia Constituţională de a informa cetăţenii despre această modificare legislativă.

Menţionăm ca Ministerul Justiţiei s-a opus adoptării acestei modificări legislative în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor şi faptul că punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii este fără echivoc în susţinerea ideii că profesia de mediator este o profesie nonjuridică.

Adoptarea unor astfel de prevederi legislative ar conduce în plan internaţional la reacţii negative în ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu doi ani, România era monitorizată în implementarea medierii, pentru a se asigura creşterea calităţii actului de justiţie, ca urmare a degrevării sistemului judiciar de cauzele soluţionate prin mediere.

Consiliul de Mediere vă invită la o conferinţă de presă pe această temă, duminică, 30 iunie 2013, la ora 11.00, la sediul din Piaţa Sfântul Ştefan, nr. 7, Sector 2, Bucureşti.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi agenţia de relaţii publice ARENA Communications (persoană de contact 
Cecilia Caragea), la numerele de telefon: 021.224.70.24, 0720.03.10.27 sau la adresa de e-mail: office@arenacommunications.ro, www.arenacommunications.ro.

Va rugăm să confirmaţi participarea la conferinţa de presă la datele de contact de mai sus.

Advertisements

June 30, 2013 Posted by | Diplomatie, Educatie, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Mass media, News, Piata imobiliara | , , , , , , , , , , , , | Leave a comment