Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

„Până în 2020 Nigeria va fi membră a grupului celor 20 ţări industrializate”, declară Mba Ama Mba , Ambasadorul R.F. Nigeria în dialog cu Profesor dr. Anton Caragea

Ambasadorul Mba Ama Mba al Nigeriei se adreseaza romanilor.

 

Ambasadorul Nigeriei si profesor dr.Anton Caragea, directorul IRICE in dialog 

Care este semnificaţia zilei de 1 octombrie în istoria Nigeriei ? De ce a fost alesă  drept zi naţională ?

1 octombrie 1960 este ziua în care Nigeria şi declarat independenţa faţă de Marea Britanie , înainte de aceasta dată Nigeria era o creaţie a stăpânirii coloniale britanice, care a unificat în 1914 zona de Nord cu cea de sud a Nigeriei ,constituind formaţiunea politică cunoscută astăzi drept Nigeria. Din acea zi de 1 octombrie, Nigeria şi-a luat destinul în mâinile sale , în mod responsabil, clădindu-şi liberatea şi bazându-se pe decizia populară.  Din această zi Nigeria a continuat să îşi construiască unitatea naţională şi să unifice diversele grupuri naţionale într-un stat naţional, unic . Acesta a fost, este şi va fi visul nostru.Anul acesta implinind 50 de ani la independenta aceasta data are cu atat mai mult o semnificatie aparte.

Care sunt relaţiile de azi între România şi Nigeria, în plan politic, cultural ?

Relaţiile diplomatice între Nigeria şi România sunt cordiale,  mai avem nevoie însă de dialog la nivel politic înalt. Consultări între cele două guverne, în mod special sunt necesare după intrarea României în spaţiul european, ceea ce face necesar renegocierea anumitor tratate şi recunoaşterea noilor realităţi. Unul dintre aceste Acorduri, ce trebuie discutat, este cel de cooperare militară între România şi Nigeria .

 Înalţi oficiali ai celor două ţări chiar au avut un dialog pe acestă temă, la începutul lunii, în Bucureşti şi sperăm că , în noul an, aceste acorduri să fie semnate. Avem şi o cooperare culturală cu artişti nigerieni care expun în Bucureşti artă nigeriană dar şi teme româneşti, toate bine primite de publicul român.

 

Nigeria de azi şi Nigeria de mâine , cum se dezvoltă Nigeria, care sunt principalele direcţii de dezvoltare a celei mai populate ţări de pe continentul african ?

 Republica Federală a Nigeriei este una din cele mai mari şi mai populate state din Africa, localizată în Vestul continentului african, cu o populaţie de peste 140 de milioane de locuitori  şi cu o diversitate etnică uimitoare, cu peste 300 de grupuri etnice şi peste 350 de dialecte , în care limba oficială rămâne cea engleză, alături de trei limbi indigene: Igbo, Hausa şi Yoruba. Cu un sistem prezidenţial în care Preşedintele şi Vice-Preşedintele sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani cu dreptul de reînnoire o singură dată şi cu un legislativ bicameral ( Senat şi Camera Reprezentanţilor) şi cu o structură federală bazată pe 6 state, cu guverne şi adunări legislative alese prin vot în fiecare din ele.

Ţara are în total 774 de autorităţi locale cu Preşedinţi şi Consilii locale. Abuja, capitala ţării are la rândul ei un consiliu local ales

Noi nigerienii am realizat in ultima perioada  două lucruri extraordinare , în primul rând am adoptat o politică de zero toleranţă faţă de corupţie şi am creionat o politică bazată pe 7 programe de dezvoltare a ţării şi a infrastructurii.

Guvernul nostru vizionar a stabilit un plan de lungă durată până în 2020 pentru a transforma economia Nigeriei, astfel încât să devenim una din cele 20 de ţări industrializate ale lumii până la finele acestei perioade.

 Astfel până în 2020 se apreciază că vom avea un Produs Intern Brut de 900 miliarde de dolari şi un venit pe cap de locuitor de 4.000 de dolari pe cap de locuitor. Aceasta reprezintă o intenţie fermă de a transforma Nigeria în plan economic, social şi cultural.

Totodată sa realizat o completă rezolvare a conflictului din Delta Nigerului, stabilind un minister pentru dezvoltarea regiunii şi oferind o amnistie pentru rebelii care apucaseră un drum greşit .Foştii combatanţi au acceptat amnistia şi au cedat armele şi muniţiile . Un program de reabilitare şi incluziune socială a fost stabilit pentru ei, iar A fost oferit un cadru pentru dezvoltarea accelerată a regiunii. Aceste evoluţii îi vor asigura pe toţi investitorii, inclusiv pe cei români, în legătură cu existenţa unui climat sigur pentru investiţiile lor. 

În plus ca rezultat al eforturilor diplomatiei noastre Nigeria  a fost aleasă cu o mare majoritate drept membru nepermanent al Consiliului de Securitate . Ca o dovadă suplimentară a stabilităţii Nigeriei menţionez şi faptul că ţara noastră a fost selectată de către Federaţia Internaţională de Fotbal ( FIFA) să găzduiască din octombrie 2009 Festivalul Internaţional de Fotbal pentru Tineret. 

Care este urarea Excelenţei Voastre pentru poporul român în acest moment aniversar pentru Nigeria ? Cum să înţelegem mai uşor şi mai corect ce se întâmplă astăzi în Nigeria ?

Este in acelaşi  timp dificil şi uşor să faci o asemenea urare .  Nigeria şi România au parcurs un drum lung  de la stabilirea relaţiilor diplomatice . Legăturile politice, economice şi culturale şi cuantumul relaţiilor între cele două state ale noastre sunt în continuă îmbunătăţire. România este o ţară prietenă care a asigurat instruirea  unui mare număr de tineri nigerieni în instituţiile ale de învăţământ . Mesajul meu este că aceste relaţii pot fi adâncite în interesul ambelor ţări . România are capacitatea tehnologică şi tehnică de care Nigeria are nevoie, pentru exploatarea resurselor sale naturale de petrol , resurse agricole , industriale sau minerale .

Apelăm la România să îşi deschida inima şi mintea spre a colabora cu partenerii nigerieni spre a exploata acest enorm potenţial bilateral.

Tocmai pentru aceasta am organizat o puternică delegaţie nigeriană, care a vizitat România şi care a fost bine primită de către Camera de Comerţ şi de către oficialităţile guvernamentale. Înţelegerile la care s-a ajuns atunci vor fi actualizate în viitorul apropiat. Aria de care ne putem ocupa pentru o dezvoltare imediată este turismul , arie de un enorm potenţial în Nigeria şi îi invităm calduros pe români să vină în Nigeria şi să savureze căldura şi prietenia şi bineînţeles ospitalitatea nigerienilor.

Avem în Nigeria festivaluri pe întreg parcursul anului şi soarele străluceşte la noi fără întrerupere 365 de zile din 365.

October 11, 2010 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Educatie, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, G20 Summit, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Leaders, Mass media, News, Nigeria National Day, Open Letter, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Religion, Romanian economy, Socialism, Tourism, Travel, Turism, United Nations Global Compact, United States, Universitati, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIAN ACADEMIC ELITE IS PRAISING THE PRESIDENT OF TURKMENISTAN ACHIEVEMENTS

President Gurbanguly Berdimuhamedov is the architect of the perfect Turkmen model, appreciate Professor Anton Caragea

 

President Gurbanguly Berdimuhamedov, the men who brings prosperity and democracy to Turkmenistan

 

On the occasion of opening the first diplomatic mission of Turkmenistan to Romania ,His Excellency Ambassador Shohrat Jumayev ,held an explanatory meeting with a delegation of Romanian Institute of International Relations and Economic Cooperation in order to present to Romanian academics and cultural and diplomatically elite the radical changes that took place in the last years in Turkmenistan and his country role in the Central Asia politics and the importance of Turkmenistan for a good Asia-Europe connection and for the important energy projects in the region. In his expose Ambassador Shohrat Jumayev has presented the most important achievements and accomplishments of Turkmenistan.

In the dialogue with Professor Anton Caragea have being analyzed important successes such as:

–         Constructing a sustainable economic growth in Turkmenistan , a rapid economic development and the construction of a solid free market economy based in the same time on the correct income distribution and with a highly development of social protection sectors.

–         The continuous development of social base of Turkmen people by investing in health and education sectors , investment and support that is responding to the most sacred and untouchable human rights such as the right to health ,education and productive life.

–         The continuous development and protection of cultural and historical patrimony of Turkmen people, the transformation of Ashgabat in the pivotal connection center between Europe and Asia and in a light-house of   development for the entire region.

–         Continuously supporting peace and security on world stage and in the Central Asia region by important and internationally resounding actions such as transforming Turkmenistan in a neutral state and obtaining international recognition of this statue and hosting in Ashgabat the United Nation Center for preventive diplomacy in Central Asia. The last being an important initiative not only for the region but also for the world keeping in mind the strategic importance of Turkmenistan .

During his speech Professor Anton Caragea has underlined that all this numerous achievements could not being possible without the democratic framework of the country and the steadfast commitment to democracy and rule of law of President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.

The achievements of Turkmenistan are widely known and respected in Romania and the support that Turkmenistan President is offering for the development of Romania-Turkmenistan ties is extremely important and is appreciated by Romanian academics, politician, diplomats and cultural personalities alike. Turkmenistan is a model to be followed by not only the states of the region but also future economic and social development of Romania will be greatly improved by coping Turkmenistan model of social and economic system .The public presentation of Turkmenistan had enjoyed a wide public interest in all the board leadership of Institute of International Relations and Economic Cooperation but also to other guest invited at the event. Also it was decided that such meetings will be held in the future and also the discussion reach a variety of common interest topics for the further development of Romania- Turkmenistan bilateral ties. 

October 11, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Educatie, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, Gurbanguly Berdimuhamedov, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Islam, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Religion, Romanian economy, Tourism, Travel, Turism, United Nations Global Compact, Universitati, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PRESEDINTELE TURKMENISTANULUI OMAGIAT DE ELITA ACADEMICA A ROMANIEI

Presedintele Gurbanguly Berdimuhamedov este arhitectul stralucitorului model turkmen , apreciaza profesorul Anton Caragea

 

                                                           Presedintele Gurbanguly Berdimuhamedov- omul care a impus Turkmenistanul in constiinta lumii prin dezvoltare si prosperitate

Cu ocazia deschiderii Ambasadei Republicii Turkmenistan in Romania , Excelenta Sa Ambasadorul turkmen Sohrat Jumayev a avut o intrevedere cu o delegatie a Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica pentru a prezenta elitei culturale, academice si diplomatice din Romania transformarile radicale din ultimii ani ce au avut loc in Turkmenistan , rolul tarii sale in political central asiatica, importanta Turkmenistanului pentru o buna legatura Europa –Asia si pentru marile coridoare energetice ale regiunii. In expozeul sau Ambasadorul Sohrat Jumayev a prezentat pe scurt cele mai importante realizari si evolutii din Turkmenistan.

Astfel in cadrul dialogului cu profesorul Anton Caragea au fost trecute in revista impliniri precum:

–         realizarea unei susţinute creşteri economice ce a permis Turkmenistanului o dezvoltare rapida, construirea unei economii de piaţă solide si bazate în acelaşi timp de redistribuţia echitabilă a veniturilor şi cu un pronunţat caracter social; 

–       dezvoltarea continuă a bazei sociale a poporului Turkmen prin investiţii în sănătate şi educaţie, investiţii ce răspund celor mai sacre şi inalienabile drepturi ale omului: dreptul la viaţă, la sănătate şi la educaţie;

–       dezvoltarea continuă a patrimoniului cultural şi istoric al poporului Turkmen, transformarea capitalei Ashabad  într-un centrul de legătură între Europa şi Asia şi într-un pol de civilizaţie şi far de dezvoltare pentru întreaga regiune;

–       promovarea continuă a păcii şi securităţii pe plan mondial si în întreaga regiune a Asiei Centrale prin acţiuni de răsunet internaţional precum transformarea Turkmenistanului într-un stat neutru beneficiind de recunoaşterea internaţională a acestui statut şi în gazduirea la Ashabad a Centrului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru diplomaţie preventivă în Ţările Asiei Centrale, iniţiativă de importanţă nu doar regională ci de relevanţă mondială ţinând cont de sfidările grave ale regiunii.

In raspunsul sau profesorul Anton Caragea, directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica a subliniat totodata ca toate aceste realizari nu ar fi fost posibile fara constituirea unui sistem democratic solid si fara aportul permanent la democratizare si destindere al Presedintelui Turkmenistanului, Excelenta sa domnul Gurbanguly Berdimuhamedov . Realizarile Turkmenistanului sunt cunoscute si larg apreciate in societatea romaneasca iar rolul Presedintelui turkmen in dezvoltarea relatiilor romano-turkmene este de asemenea apreciat la adevarata valoare de catre elita politica si culturala romaneasca. Turkmenistanul este un model de urmat pentru statele regiunii dar si in dezvoltarea economica si  politica, viitoare a Romaniei valoarea modelului turkmen este de studiat.

Prezentarea publica a Turkmenistanului s-a bucurat de interesul intregii conduceri a Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica si totodata sau dezbatut si posibilitati de impulsionare a relatiilor bilaterale  romano-turkmene in viitor.

Partile au convenit ca astfel de intalniri sa aiba loc cu un caracter regulat spre a permite dezvoltarea relatiilor bilaterale.    

 

 

 

October 11, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, Gurbanguly Berdimuhamedov, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Islam, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Romanian economy, Tourism, Travel, Turism, Turkmenistan, United Nations Global Compact, Universitati, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment