Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

REFORMA SANITARĂ A STATELOR UNITE de FIDEL CASTRO

REFLECȚIILE COMANDANTULUI FIDEL:

      

REFORMA SANITARĂ A STATELOR UNITE

Barack Obama este un fanatic al sistemului capitalist imperialist impus de Statele Unite lumii. ”Dumnezeu binecuvîntează Statele Unite”, își încheie discursurile.

Unele dintre faptele sale au rănit sensibilitatea opiniei mondiale, care a văzut cu simpatie victoria cetățeanului afro-american în fața  candidatului extremei drepte din această țară. Pe seama uneia din cele mai profunde crize economice  cunoscute de omenire și pe seama durerii provocate de  tinerii nordamericani care și-au pierdut viața sau au fost răniți sau mutilați în războaiele genocide de cucerire  ale predecesorului său, a obținut voturile majorității de 50% a americanilor care se ostenesc să meargă la urne în această țară democratică.

Dintr-un elementar simț etic, Obama ar fi trebuit să se abțină de a accepta Premiul Nobel pentru Pace cînd deja decisese să trimită patruzeci de mii de soldați la un război absurd în inima Asiei.

Politica militaristă, jefuirea  resurselor naturale, schimburile inegale ale actualei administrații cu țările sărace din Lumea a Treia, nu diferă cu nimic de cele ale predecesorilor, aproape toată extrema dreaptă, cu unele excepții, de-a lungul secolului trecut.

Documentul antidemocratic impus la Conferința la vîrf de la Copenhaga comunității internaționale – care a dat crezare promisiunii sale de a coopera  cu lupta contra schimbării climatice – a fost  un alt fapt care a decepționat  pe multe persoane din lume. Statele Unite, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră, nu erau dispuse  să facă sacrificiile necesare în ciuda  vorbelor  lingușitoare ale Președintelui.

Ar fi interminabilă lista contradicțiilor dintre ideile  pe care națiunea cubaneză le-a apărat cu mari sacdrificii  timp de jumătate de secol și politica  acestui imperiu colosal.

În ciuda acestui fapt,  nu nutrim nici un resentiment față de Obama, și cu atît mai puțin contra poporului Statelor Unite. Considerăm că Reforma Sanitară a constituit o importantă bătălie și un succes al guvernului său. Totuși pare ceva  într/adevăr insolit că la 234 de ani de la Declarația de Independență, de la Philadelphia din anul 1776, inspirată din ideile  enciclopediștilor francezi, guvernul acestei țări a aprobat asistența medicală pentru imensa majoritate a cetățenilor, ceva ce în Cuba se face pentru toată populația de jumătate de secol în pofida  blocadei crude și inumane impuse și încă în vigoare din partea țării celei mai puternice care a existat vreodată. Înainte, după aproape un secol de independență și  după  războiul sîngeros, Abraham Lincoln a  reușit să obțină libertatea legală  a sclavilor.

Pe de altă parte, nu pot să nu mă gîndesc la o lume în care peste o treime din populație este lipsită de  asistență medicală și medicamente esențiale pentru a asigura sănătatea, situație care se va agrava pe măsură ce schimbarea climatică, lipsa apei și a alimentelor vor fi tot mai mari, într-o lume globalizată în care populația crește,  pădurile dispar, suprafețele de pămînt arabil  se diminuează, aerul devine irespirabil și specia umană  care trăiește aici – apărută acum mai puțin de 200 000 de ani, adică  3,5 miliarde de ani după ce au apărut primele forme de viață pe planetă –  este amenințată să dispară ca specie.

Admițînd că reforma sanitară înseamnă un succes pentru guvernul Obama,  actualul Președinte al Statelor Unite nu poate ignora faptul că schimbarea climatică înseamnă o amenințare pentru sănătatea și, mai rău, pentru propria existență a tuturor  țărilor din lume, cînd creșterea temperaturii – dincolo de limitele critice  care  sunt la vedere – topește apa înghețată a ghețarilor, și zecile de milioane de kilometri cubi înmagazinați în enormele  calote de gheață acumulate în Antarctica, Groenlanda și Siberia se topesc în cîteva zeci de ani, lăsînd sub apă toate instalațiile  portuare din lume și pămînturile  unde azi trăiesc, se hrănesc și lucrează o mare parte a populației mondiale.

Obama, liderii țărilor bogate și aliații lor, savanții și centrele sofisticate de cercetări cunosc acest lucru; este imposibil să-l ignore.

Înțeleg satisfacția cu care este exprimat și recunoaște, în discursul prezidențial, aportul membrilor Congresului și  al administrației care au făcut posibil miracolul reformei sanitare, ceea ce întărește poziția guvernului în fața lobbyștilor și mercenarilor politicii care  limitează facultățile administrației. Ar fi mai rău dacă cei care au comis torturile, asasinatele comandate și genocidul vor ocupa din nou guvernul Statelor Unite.  Ca persoană indubitabil inteligentă și suficient de bine informată, Obama știe că nu există nici o exagerare în cuvintele mele. Sper ca prostiile  pe care uneori le spune despre Cuba  să nu-i  întunece inteligența.

După succesul în această bătălie pentru dreptul la sănătate a tuturor americanilor, 12 milioane de imigranți, în imensa lor majoritate latinoamericani, haitieni și din alte țări din Caraibe  reclamă legalizarea prezenței lor în Statele Unite, unde fac muncile cele mai dure de care nu se poate lipsi societatea americană, în care sunt arestați, despărțiți de familiile lor și retrimiși în țările lor.

Imensa majoritate  a emigrat în America de Nord ca  urmare a tiraniilor impuse de Statele Unite țărilor din  zonă și a sărăciei brutale  la care au fost supuși ca urmare a jefuirii resurselor  și a schimburilor inegale.  Ajutoarele de familie constituie  un procent ridicat din PIB-ul economiilor acestor țări. Acum ei așteaptă un act de justiție elementară. Dacă poporului cubanez i s-a impus o Lege de Acomodare, care promovează furtul de creiere și  lipsirea de tinerii ei instruiți, de ce  se folosesc metode atît de brutale cu ceilalți imigranți ilegali din țările latinoamericane și caraibiene?

Devastatorul cutremur care a zguduit  Haiti / țara cea mai săracă din America Latină, care tocmai a suferit o catastrofă naturală fără precedent  cu moartea a peste 200 000 de persoane – și teribilele pierderi economice  pe care un alt fenomen similar le-a provocat în Chile, sunt dovezi elocvente  a pericolelor care amenință așa zisa civilizație și necesitatea luării unor măsuri drastice care să-i redea speciei umane speranța să va supraviețui.

Războiul Rece n-a adus nici un beneficiu populației mondiale. Imensa putere economică, tehnologică și științifică a Statelor Unite n-ar putea supraviețui tragediei care planează asupra planetei. Președintele Obama trebuie să caute în computerul său datele pertinente și să stea de vorbă cu savanții cei mai eminenți; va vedea cît de departe se află țara sa de a fi modelul pe care-l preconizează pentru omenire.

Prin condiția sa de afro-american,  acolo a suferit afronturile discriminării, după cum narează în cartea sa”Visurile tatălui meu”; acolo a cunoscut sărăcia în care trăiesc milioane de americani; acolo s-a educat, dar tot acolo  s-a bucurat   ca profesionist de succes  de privilegiile clasei mijlocii bogate, și a  sfîrșit prin a idealiza sistemul social în care criza economică,  viețile americanilor  sacrificați inutil și indiscutabilul său talent politic  i-au adus victoria electorală.

În ciuda acestui fapt, pentru dreapta cea mai recalcitrantă, Obama este un extremist, și-l amenință că vor continua bătălia în Senat pentru a neutraliza efectele  reformei sanitare și a o sabota deschis în cîteva state ale Uniunii, declarînd neconstituțională Legea aprobată.

Problemele epocii noastre sunt  încă și mai grave.

Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alte organisme internaționale de creditare, sub controlul strict al Statelor Unite,  permit ca marile bănci americane –  creatoare de paradisuri fiscale și responsabile de haosul financiar  de pe planetă – să fie secătuite de guvernele acestei țări la fiecare criză din cele atît de frecvente și crescînde ale sistemului.

Rezerva Federală a Statelor Unite emite după bunul plac devize convertibile care  finanțează războaiele de cucerire,  cîștigurile Complexului Militar Industrial, bazele militare răspîndite în lume și marile investiții cu care transnaționalele controlează economia multor țări din lume. Nixon a suspendat unilateral acoperirea dolarului în aur,  iar în băncile din New York se  păstrează șapte mii de tone de aur, ceva mai mult de 25% din rezervele mondiale  din acest metal, cifră care la sfîrșitul  celui de-al doilea război mondial depășea 80%.  Se argumentează că datoria publică depășește cele 10 de  milioane de miliarde de dolari,  ceea ce  depășește 70% din PIB, ca o povară care se transferă noilor generații.  Asta se afirmă cînd  realitatea este că economia mondială este cea care plătește această datorie cu enormele cheltuieli în bunuri și servicii pe care le aduce pentru a achiziționa dolari americani cu care marile transnaționale ale acestei țări au pus stăpînire pe o parte considerabilă  a bogățiilor lumii și susțin societatea de consum a acestei țări.

Oricine înțelege că un asemenea sistem este de nesusținut, și pentru ce sectoarele cele mai bogate din Statele Unite și aliații lor din lume apără un sistem  care se susține numai cu ignoranță, minciuni și reflexe condiționate semănate în opinia publică de monopolul mediilor de comunicare în masă, inclusiv rețelele principale de Internet.

Astăzi, schela se prăbușește în fața  avansării accelerate a schimbării climatice și a funestelor consecințe, care pun omenirea în fața unei dileme excepționale.

Războaiele dintre puteri nu mai par să fie soluția posibilă la marile contradicții, așa cum a fost pînă în a doua jumătate a secolului XX; dar, la rîndul lor, au  acționat  în așa măsură asupra factorilor care fac posibilă supraviețuirea umană încît pot pune  capăt  prematur existenței speciei actuale inteligente care locuiește pe planeta noastră.

Acum cîteva zile mi-am exprimat convingerea că, în lumina cunoștințelor științifice atinse astăzi, omul va trebui să-și rezolve problemele  pe planneta Terra,  pentru că nu va putea niciodată să parcurgă distanța care  desparte Soarele de steaua cea mai apropiată, situată la  patru ani lumină, viteză care echivaleză cu 300 000 km pe secundă – după cum cunosc și elevii  de școală gimnazială -,  dacă  în jurul acelui soare ar exista o planetă asemănătoare  cu frumoasa noastră Terra.

Statele Unite investesc  sume fabuloase  pentru a  afla dacă pe planeta Marte există apă, și dacă a existat sau există vreo formă elementară de viață. Nimeni nu știe de ce,  cum nu este din pură  curiozitate științifică. Milioane de specii  dispar în ritm crescător pe planeta noastră și  fabuloasele cantități de apă  sunt otrăvite  în permanență.

Noile legi ale științei – plecînd de la formulele lui Eistein  ale energiei și materiei, și teoria  marii explozii ca origină a milioanelor de constelații și infinități de stele sau alte ipoteze – au dat naștere la schimbări profunde în conceptele fundamentale   ca spațiul și timpul, care ocupă atenția și  analizele  teologilor. Unul dintre ei, prietenul nostru brazilian Frei Betto, abordează tema în cartea sa ” Opera artistului: O viziune holistică a Universului”, prezentată la ultimul Tîrg Internațional de Carte de la Havana.

Progresele științei din ultimii o sută de ani au impactat abordările tradiționale care au prevalat de-a lungul a mii de ani în științele sociale și chiar în Filozofie și Teologie.

Nu este mic interesul pe care cei mai onești gînditori îl acordă noilor cunoștințe, dar nu știm absolut nimic ce gîndește președintele Obama  despre compatibilitatea societăților de consum și știință.

Pînă atunci, merită osteneala să medităm din cînd în cînd la aceste teme. Cu siguranță nu din această cauză va înceta omul să viseze și să ia lucrurile  cu seninătatea  cuvenită și nervi de oțel. Este datoria, cel puțin, a acelor care au ales meseria de politician și  scopul nobil și inalienabil  al unei societăți umane solidare și juste.

 

FIDEL CASTRO RUZ

24 martie 2010

 

March 30, 2010 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Ecology, Economy, Environment, Fidel Castro, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, Tourism, Travel, United States | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

TERAPIA DE SOC SAU CRIZA MONDIALA A CAPITALISMULUI

                                                                         

Articol de Nina GEORGESCU- Redactor AGORAVOX – Franta  si cercetator politic independent            

Jeffry Suchs, arhitectul terapiei de soc, considerat de cercetatoarea Nina Georgescu drept autorul prabusirii Europei de Est

 Structura social-politica a lumii contemporane din Europa a suferit dupa evenimentele din 1989-1991 din Europa de Est modificari de anvergura a caror finalitate inca nu s-a produs , fiind greu predictibila in prezent in conditiile celei de a 3-a Mari Crize Economice a sistemului Capitalist mondial izbucnita in 2008 in SUA si care a agravat si extins gravele probleme sociale existente in lumea capitalista.   Ca urmare , la inceputul secolului 21 exista o mare cantitate de suferinta umana pe care lumea occidentala vestica si SUA , si lumea din tarile periferice europene estice nu o mai poate indura.

 Este o criza de sistem care a afectat nu doar economia ci toate laturile vietii sociale.  Criza de sistem aduce Capitalismul in situatia de a nu mai putea functiona.  Aceasta criza pune in discutie chiar modul de productie capitalist.  Asa se explica dece burghezia , azi neo-liberala , care a cucerit puterea in numele libertatii , a dezvoltarii initiativei private si a neinterventiei Statului in economie , renunta acum la toate principiile sale si cere Statelor la nivel international , prin UE si G 7 care a devenit G 20 sa intervina pentru a impiedica prabusirea sistemului capitalist , a FMI si a Bancii Mondiale .  In acest context importanta este ideea constructiei Socialismului ca alternativa la calea capitalista. Diversiunea Politica din 1989-1991 din Europa de Est numita fals Revolutie si diversiunea Economica bazata pe teoria Terapiei de Soc impusa sub falsa denumire de Tranzitie , care au deturnat Socialismul din Europa de Est spre un Capitalism Primitiv , au determinat absenta unor elite succesoare consacrate ideilor socialiste , favorizand gradul de confuzie a vietii in intreaga zona europeana si dezorientand si alte popoare din alte zone ale lumii care cautau o noua cale de evolutie a societatii.  

 Acest inceput din Estul Europei de deturnare a mersului omenirii spre Socialism  nu va putea pune capat unei cautari de milenii pentru o societate mai buna si mai dreapta.   Din timpuri stravechi ideea de justitie sociala este sadita in constiinta oamenilor.  Atata vreme cat lumea este impartita in 20 % lumea bogatilor si 80 %  lumea saracilor , cautarea justitiei sociale nu poate sa dispara.  De asemenea nu poate sa dispara nici ideea de internationalism.

 Daca victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie 1917 din Rusia si victoria Aliatilor asupra nazismului din al Doilea Razboi Mondial – si in ciuda Razboiului Rece ce a urmat , declansat de Truman impotriva URSS si a lumii socialiste – au fost evenimente care au oferit solutii de rezolvare a problemelor sociale la nivel de mase , nu acelasi lucru se poate spune despre falsele Revolutii sangeroasa , mai putin sangeroasa si de catifea din Europa de Est din 1989-1991 si despre asa zisa Tranzitie post socialista din aceste tari.

 Asa zisele Revolutii si asa zisa Tranzitie globala post socialista bazata pe Terapia de Soc a lui SACHS si pe Haos , ca fapte politice care au determinat istoria recenta a Europei , suscita comentarii in interpretarea lor.   Totusi , examinarea obiectiva a datelor oferite de aceste fapte politice din punctul de vedere al intentiilor , al utilitatii si al rezultatelor , face lumina si releva fara indoiala ca ele capata cu totul alte dimensiuni prin rolul unic jucat in deturnarea timpului istoric al Socialismului din Europa.   Deturnarea s-a facut la vremurile din secolele 18-19 de mult apuse , la care omenirea nu vrea sa se mai intoarca . Si totusi in Europa de Est istoria a fost fortata in sens invers si s-a restaurat un Capitalism Primitiv si Banditesc asemanator celui din secolul al 19-lea din SUA.   Altfel spus , asa zisele Revolutii si Tranzitia globala bazata pe Terapia de Soc a lui SACHS si pe Haos  s-au opus sensului unic de scurgere a Timpului caruia  astronomul si fizicianul englez A.S. EDDINGTON i-a dat sugestiva si eleganta denumire de “Sageata a Timpului”   (1).

 Strans legata de problema Sagetii Timpului de la stanga la dreapta , de la Trecut spre Viitor este si aceea a ireversibilitatii timpului , atacata de asemenea de falsele Revolutii si falsa Tranzitie globala din fostele tari socialiste pentru restaurarea Capitalismului Primitiv , Banditesc.   

 Cu totii stim ca in spatiu putem sa ne ducem si sa ne intoarcem , dar nu ne putem intoarce in timp.  Sensul timpului ramane indreptat exclusiv dinspre trecut spre viitor.  Iar stiinta si-a spus cuvantul in acest domeniu.   Stiinta respinge corectiile in timpul social – istoric.  Dar chiar si marile sensuri ale fiintei umane care sunt ancorate pe cele trei dimensiuni ale timpului au fost atacate.  Acestea sunt :

  1. Puterea de a institui creator prezentul

  2. Puterea de a descifra viitorul

  3. Puterea de a reconstitui trecutul in sensul de a-l reface din memorie , de a-l evoca.

 Insusirile generale ale timpului , profund incorporate in timpul social al oamenilor , au fost supuse unei atac politic major niciodata intamplat in istorie , acela al deturnarii  cursului istoriei din Europa de Est.  A avut loc incalcarea grosolana a Legii Continuitatii si a fost provocata in mod artificial si brusc Discontinuitatea vietii economice si sociale a miloane de oameni de pe o imensa suprafata a Europei , inclusiv URSS , afectand prezentul si viitorul acestor natiuni.  Timpul social al oamenilor fiind atacat prin rupturi si socuri , a fost atacata violent si constiinta umana.   S-a distrus imensul volum de experienta si de informatie care sta la baza instruirii , element fundamental ce da sens istoriei si vietii oamenilor.  Totodata o mare lovitura a fost data potentialului creator ca reprezentant al Timpului , stiindu-se foarte bine ca potentialul creator se mareste cu timpul.   Prin aplicarea experimentului Tranzitiei globale in Europa de Est bazata pe Terapia de Soc a lui SACHS si pe HAOS ,  Timpul , ca resursa a societatii , a fost pierdut in cea mai mare parte.

 Tarile Europei de Est carora le-a fost diabolizat si distrus Timpul Istoric al constructiei socialiste si al oamenilor , au fost fortate sa treaca de la un nivel mediu superior de dezvoltare avut la sfarsitul secolului al 20-lea , la un nivel de sub-dezvoltare caracteristic secolelor 18 – 19 , incat acum nu mai sunt asigurate nici macar elementele necesare sustinerii biologice a fostelor popoare socialiste din Europa.   Mai mult , pana in 1989 natiunile socialiste din Europa inclusiv URSS , contribuiau in mod exemplar la faurirea civilizatiei prin potentialul creativ al economiilor lor.

 In 1989-1991 drumul firesc spre Socialism al dezvoltarii societatii in Europa de Est a fost intrerupt in mod brutal si cu viclenie.

 Istoria dezvoltarii societatii omenesti arata ca orice sistem social a avut nevoie de un anumit timp pentru a-si demonstra superioritatea fata de sistemul precedent si in comparatie cu sistemele alaturi de care coexista.  In 1989-1991 tarile socialiste din Europa inclusiv URSS nu au mai fost lasate sa-si continue drumul , Timpul lor istoric.   Aceste tari socialiste reusisera intr-un Timp istoric scurt  – comparativ cu durata de aproximativ cinci secole de existenta a Capitalismului – sa obtina rezultate superioare in domeniul economic si al finalitatii sociale care este calitatea vietii oamenilor in intreaga sa complexitate.

Inca din timpul celei de a 2-a Mari Crize Mondiale a Sistemului Capitalist din anii 1970 Socialismul devenise pentru Capitalism un concurent redutabil pe plan mondial din punct de vedere economic , politic si social .  In 1989-1991 acest concurent socialist a fost inlaturat pe cai oculte numai in zona Europei de Est si URSS.  Timpul istoric al Socialismului european a fost frant si intors din drumul lui . Sociologul si antropologul profesor emerit Shamuel Noah EISENSTADT din Israel arata ca fostele regimuri socialiste din Europa de Est au promovat regimuri moderne.  El precizeaza  :  “Atat Constitutiile cat si alegerile au atestat faptul ca aceste regimuri , prin tipul lor de legitimare , prin relatiile lor internationale , precum si prin programul lor politic si cultural total , au fost regimuri moderne , au facut parte din modelul cultural al modernitatii , iar modul lor caracteristic de industrializare a fost legat de mobilizarea sociala pe scara mare si pe extinderea educatiei , emanciparea realizandu-se in toate straturile sociale”   (2). Dupa aplicarea experimentului Tranzitiei bazata pe Terapia de Soc si pe Haos in Europa de Est  timp de 20 de ani , 1989- 2009 , contributia benefica a tarilor socialiste din Europa la civilizatia intregii Europe a disparut.  Marele Capital al lumii occidentale si al Statelor Unite a reusit performanta negativa de a prabusi tarile socialiste de la nivelul lor mediu superior de dezvoltare , la un nivel de sub-dezvoltare caracteristic Lumii a Treia , prin politica Terapiei de Soc , a FMI , a Bancii Mondiale si a UE.   Distrugerea pe cai oculte a Socialismului in Europa de Est ca urmare a vointei nascute in mintile oamenilor Marelui Capital si a Serviciilor Secrete a adus profituri atat de mari Marelui Capital , incat marea majoritate a populatiei din fostele tari socialiste a fost aruncata intr-un imens malaxor al mizeriei si saraciei , cu toate urmarile ce decurg de aici si care pun in pericol supravietuirea fiintei umane si demnitatea sa.

 Putin cate putin aceste efecte negative provocate in Europa de Est prin experiment politic , economic si social in perioada 1989-2009 s-au adaugat problemelor sociale din lumea capitalista nesolutionate de secole , incat actuala a 3-a Mare Criza Generala a Capitalismului , care este cea mai mare si mai grava din istorie , pune in mare incurcatura Europa dupa incheierea Razboiului Rece.

 Este stiut ca stiintele politico-istorico strategice sunt diferite de stiintele exacte prin lipsa totala a posibilitatii de experimentare. In acest sens , istoricul roman acad.Florin Constantiniu precizeaza : “Istoria nu este o stiinta experimentala precum chimia”.    Si totusi transpunerea in practica a Tranzitiei globale a Europei de Est bazata pe teoria Terapiei de Soc a lui SACHS pentru restaurarea Capitalismului Primitiv , reprezinta un experiment de anvergura unic in istorie , executat asupra populatiilor de pe o mare suprafata a Europei inclusiv URSS.

Acest experiment unic global  intrece prin urmarile sale Holocaustul lui Hitler impotriva evreilor din al Doilea Razboi Mondial si cele doua bombe atomice lansate de aviatia americana la 6 august 1945 asupra orasului Hirosima si asupra orasului Nagasaki la 9 august 1945.

 Tarile Europei de Est carora le-a fost atacat Timpul istoric al Socialismului in scopul restaurarii Capitalismului Primitiv , au devenit Laboratorul lumii capitaliste de experimentare in plan economic, politic si social a teoriei Terapiei de Soc fabricata de CIA in sprijinul ideologiei burgheze si a teoriilor apologetice burgheze referitoare la vesnicia si renovarea continua a Capitalismului .

 Tarile socialiste au fost fortate prin Operatiuni sub Acoperire sa se intoarca din drumul lor socialist care ducea spre progres , la forma de societate de tipul Capitalismului Primitiv – Banditesc.  Teoria Terapiei de Soc este o teorie burgheza si una din principalele Operatiuni sub Acoperire a Servicii- lor Secrete americane pentru schimbarea cursului normal al istoriei in Europa de Est.

 Opinii despre Terapia de Soc :

 Analistul politic militar roman Col.(r) Florian GARZ arata ca :  “Terapia de Soc , inventie a unor economisti americani patronati de CIA , specialisti in diversiuni economice , s-a dovedit in final dezastroasa pe toate planurile”.(3)

 Mai multe personalitati academice cum ar fi : Linnet MAYERS de la Chicago Tribune , olandezul Jan TRIMBERGSEN laureat al Premiului Nobel si colaboratorul sau Jan BERKAWER , au criticat puternic reformele impuse de specialistii americani fostelor tari socialiste din Europa de Est subliniind ca aceste reforme nu au produs decat prabusiri , saracie , disperare si o imensa prapastie intre saraci si bogati   (4).

 Profesorul american Noam KHOMSKI Presedintele Institutului de Cercetari de pe langa Universitatea Columbia din New-York , in studiul sau “Ordine internationale : vechi si noi” publicat in 1996 arata ca :  “Obiectivul strategic fundamental al Marelui Capital in fosta lume socialista l’a reprezentat prabu-sirea ei economica la nivelul de dezvoltare al Lumii a Treia.   Acest obiectiv a fost realizat cu un succes extraordinar , fosta lume socialista este in prezent o noua Lume a Treia din toate punctele de vedere” , estimeaza profesorul Noam KHOMSKI si mai precizeaza ca :  “Marele Capital , cu capitalul american in frunte , a actional in acelasi mod in care au actionat Englezii dupa cucerirea Indiei prin campaniile militare din 1756 – 1763.  In perioada respectiva INDIA avea un nivel de dezvoltare industriala egal cu cel al ANGLIEI.   Ocupantii englezi au distrus orice forma de industrie indiana aruncand aceasta gigantica tara , izvor de cultura si civilizatie , in cea mai ingrozitoare stare de sub-dezvoltare si de saracie care exista pe lume   (5).

 Profesorul universitar american Gregory D.FOSTER de la Colegiul Industrial al Apararii din Washington a publicat in 1995 cartea sa  “O viziune strategica post Razboiul Rece”.   Aceasta carte prezinta in cel mai exact mod posibil evenimentele care s-au produs in lume dupa al Doilea Razboi Mondial.

Profesorul Gregory D. FOSTER face aprecieri de o extraordinara importanta si de o mare actualitate cu privire la modificarea cursului istoriei si plasarea ei pe coordonate foarte periculoase din cauza dogmei Razboiului Rece.

 Iata ce afirma Gregory D. FOSTER  :  “Aderenta la anti-comunism si mai ales la anti-sovietism , si la aberanta dogma a Razboiului Rece timp de 45 de ani , a produs o auto-orbire a tuturor fortelor politice traditionale din Statele Unite , iar dupa terminarea Razboiului Rece cursul istoriei a fost deturnat si plasat pe coordonate foarte periculoase  (6).

 Orice apreciere a actualei Crize Generale a Capitalismului  numai prin luarea in consideratie a Prezentului , fara o analiza retrospectiva a Trecutului istoric , cel putin a celui apropiat , din bulversta si mutilata Europa de Est  si fara o prospectiva post-criza , cand va fi si daca va fi , ar fi unilaterala si ar duce inevitabil la concluzii eronate.

 BIBLIOGRAFIE :  

  1. Carte “Timpul si gandirea fizica contemporana” , Editura Enciclopedica , Bucuresti , 1972 , p.199

  2. S.N.EISENSTADT , sociolog si antropolog , profesor emerit din Israel distins cu Amarfi Prize for Sociology and Social Sciences in 2001 si cu EMET Prize in Sociology in 2005 (Internet – pagina revazuta la 16 sept.2009)

  3. Florian GARZ , “Istoria Interzisa”, Ed.Obiectiv Craiova , p.112

  4. Ibidem

  5. Noam KHOMSKI ,  “Ordres Internationaux : anciens et nouveaux” 1966 , apud , Florian GARZ ,  “Istoria Interzisa” , p.110

  6. G.D.FOSTER , « Une vision strategique post Guerre Froide » 1995 , apud , Florian GARZ , « Apocalispsa si Romania » , Editura Obiectiv Craiova , p.104-105

March 30, 2010 Posted by | Foreign policy | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment