Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

AMBASADOAREA MARTA FAJARDO SE RIDICA IN APARAREA CUBEI

București, 22 martie 2010
 
Stimați prieteni,
 
Sub pretextul morții unei ființe umane, condamnată pentru delicte de drept comun și transformat în ”deținut de conștiință” cu dolarii americani, Cuba este atacată în mod laș.
Ceea ce s-a  întîmplat la  Strassbourg poate fi catalogat  ca un episod în plus al  conjurației în curs care,  folosindu-se de principalele medii de difuzare și de organizațiile manipulate  de sectoarele cele mai reacționare, vrea să profite de incidentul lamentabil al morții unui deținut de drept comun, recrutat ulterior de grupuscule contrarevoluționare,  din cauza unei prelungite greve a foamei, decizie luată pe cont propriu, pentru a  deruta opinia publică internațională.
Din Mexic a fost lansat  Apelul ”ÎN APĂRAREA CUBEI”, pe care-l puteți găsi pe următorul link www.porcuba.org  . Deja acesta  a fost semnat de cunoscuți intelectuali și lideri de opinie.
De asemenea, prietenii pot trimite  copii ale adeziunilor și luărilor de poziție la Capitulo Cubano En Defensa de la Humanidad la adresa edhcuba@cubarte.cult.cu
 
Cu sincere salutări prietenești,
 
Marta C. Fajardo
Ambasador

D E C L A R A Ț I E

ÎN APĂRAREA CUBEI

Referitor la rezoluția din 11 martie a Parlamentului European privitoare la Cuba, intelectualii, academicienii, luptătorii sociali, gînditorii critici și artiștii din Rețeaua de  Apărare a Umanității declarăm:

  1. Că împărtășim sensibilitatea  arătată de parlamentarii europeni față de prizonierii politici. Ca și aceștia, ne pronuțăm pentru imediata și necondiționata eliberare a tuturor  deținuților politici, în toate țările din lume, inclusiv cele din Uniunea Europeană.

  2. Că lamentăm profund, ca și ei, moartea deținutului de drept comun Orlando Zapata, dar nu admitem ca moartea lui, prima…în aproape patruzeci de ani”, conform afirmației Parlamentului, să fie falsificată în scopuri politice foarte diferite și contrarii celor ale drepturilor omului.

  3. Că a îndemna ”…instituțiile europene  să sprijine necondiționat și să încurajeze fără rezerve inițierea unui proces pașnic de tranziție politică spre o democrație pluripartidistă în Cuba” înseamnă nu numai un act de ingerință, pe care-l respingem în virtutea  angajajării noastre față de principiile de ne intervenție și pentru autodeterminare a popoarelor – principii apărate  și de ONU -, și împotriva colonialismului, ci presupune un model unic de democrație care, desigur,  se demonstrează a fi  tot mai insuficientă și îndoielnică. Căutarea și adîncirea democrației presupune, printre altele, depășirea nivelurilor sale formale și inventarea de forme noi autentice reprezentative care nu sunt în mod obligatoriu determinate de pluripartidism care, așa cum bine se știe, ascunde faptul că deciziile  în marile probleme mondiale sunt luate unilateral de mici grupuri de interese cu o putere imensă, mai presus de regimul de partide.

  4. Că vrea să justifice o intromisiune în treburile politice interne ale poporului cubanez manipulînd mediatic cazul lui Orlando Zapata – delincvent de drept comun și în nici un caz deținut politic – , lucru care coincide cu politicile  contra-insurgente care s-au aplicat în America Latină pentru a stopa sau distorsiona procesele de transformări progresiste care sunt în curs și se aliază la blocada criminală la care este supus poporul cubanez, pentru simplul fapt că nu acceptă impunerile și-și apără dreptul de a-și decide destinul cu demnitate și independență.

  5. Că împărtășim preocuparea arătată de parlamentari față de drepturile omului în Cuba dar o extindem la toată lumea în totalitate. Așa cum îi preocupă cazul delincventului  decedat (în patruzeci de ani  n-a mai existat un precedent similar), îi invităm să ceară să se pună capăt ocupației din Gaza și hărțuirii poporului Palestinei, care  a provocat nu una ci mii de morți; să se pună capăt intervenției în Irak și Afganistan care seamănă moarte și teroare în sate și orașe, bombardamentelor din aceste locuri cu justificarea  că apără democrația; să se pună capăt dublei ocupații a Haiti; închiderea închisorii de la Guantanamo și  restituirea acestui teritoriu Cubei căreia îi aparține; retrocedarea Insulelor Malvine Argentinei și, desigur,  ridicarea blocadei care  încalcă drepturile poporului cubanez și care pune la îndoială calitatea morală a celor care  cer un tratament uman pentru un delincvent  în timp ce acesta îi este refuzat unui popor întreg.

Hărțuirea economică și mediatică la care este supusă Cuba, chiar dinainte de decesul deținutului de drept comun Orlando Zapata, constituie un atentat  la drepturile omului și politice ale unui popor care a decis să-și croiască un drum diferit.

Cerem respect față de procesele interne ale poporului cubanez de definire și exercitare a democrației , și consecvență cu principiile universale de neintervenție recunoscute de Națiunile Unite.

REȚEAUA ÎN APĂRAREA UMANITĂȚII

March 22, 2010 - Posted by | Diplomacy, Ecology, Economy, Fidel Castro, Foreign policy, History, Informations, International Relation, Latin America, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Politics, United States | , , , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: